Dramatisk utvikling for norske aviser

Medietilsynet slår fast i en ny rapport at til tross for at avisene kuttet over 750 millioner kroner i kostnader, ble lønnsomheten til avisene svekket fra 2015 til 2016. Driftsinntektene falt med over 950 millioner kroner, noe som førte til en nedgang i avisenes samlede driftsresultat med over 190 millioner kroner. Driftsresultatet før produksjonstilskudd endte på litt over 480 millioner kroner.

Fall i annonseinntekter
Selv om 153 av 220 aviser melder om overskudd før skatt, er det liten tvil om at avishusene nå blir tynget av fallet i annonseinntektene. Til sammenlikning gikk 170 av 220 aviser med overskudd i 2015. De siste fem årene har avishusene mistet nær 2,7 milliarder kroner, eller 35,3 prosent av reklameinntektene. I 2016 var det for første gang stor nedgang i reklameinntektene for alle typer aviser. Det siste året ble reklameinntektene i avishusene reduserte med 1 043 millioner kroner, fra 5 937 millioner kroner i 2015 til 4 894 millioner i 2016. Nedgangen skyldes i all hovedsak reduserte inntekter fra salg av annonseplass i papirutgavene. Tidligere år har reklameinntektene fra digitale publikasjonar økt markant og har til en viss grad kompensert for bortfallet av reklameinntekter fra papirutgavene. I 2016 var det slutt på det.

Papir fortsatt viktig
Fra 2015 til 2016 falt reklameinntektene fra avishusenes nettutgaver med 182 millioner kroner til 1 507 millioner kroner. Men selv om de digitale annonseinntektenes del av de totale annonseinntektene øker for alle typer aviser, kommer annonseinntektene stort sett fra papirutgavene.

– For å sikre driftsgrunnlaget til avisene, vil det i mange år fremover bli viktig å dempe fallet i annonseinntektene fra papirutgavene. Å sørge for at papiravisene er attraktive for annonsørene, vil kunne bli like viktig som å øke de digitale opplagsinntektene, heter det i rapporten.

Opplagsfall = økte priser
Fra 2012 til 2016 gikk de samlede opplagsinntektene ned med 0,1 prosent, mens opplaget gikk ned med 12,8 prosent. Det betyr at avishusene klarer å kompensere for fallet i opplag med økte priser. De samlede opplagsinntektene til avishusene var på 6 357 millioner kroner i 2016, fordelt på 4 649 millioner kroner i abonnementsinntekter og 1 708 millionar kroner i løssalgsinntekter. Totalt økte opplagsinntektene med 51 millioner kroner, eller 0,8 prosent, fra 2015 til 2016. Abonnementsinntektene økte med 244 millioner kroner, eller 5,5 prosent fra 2015 og 2016, mens løssalgsinntektene falt med 193 millionar kroner, eller 10,1 prosent.

Kjøpe digitale nyheter
I løpet av det siste året har mange aviser etablert betalingsløsninger som gjer det enklere å kjøpe nyheter på digitale plattformer. Samtidig har det kommet mange positive meldinger om betalingsvilje for digitalt innhold. De rene digitale opplagsinntektene til avisene økte med 31,3 prosent fra 2015 til 2016. Hovedtyngden av opplagsinntektene, 89 prosent, kommer likevel
fremdeles fra salg av papirutgaver og salg av komplett-abonnement.

Kilde: ØKONOMIEN I NORSKE MEDIEVERKSEMDER 2012–2016: DELRAPPORT 1: ØKONOMIEN I AVISHUSA

Publisert av: 

Del artikkelen

Email this to someoneShare on LinkedInShare on Facebook

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Billes fikk fart på produksjonen

Billes Trykkeri i Gøteborg forsterket med den digitale storformatprinteren Inca digital Onset X2. Etter fem måneders drift ser de en markant produksjonsøkning og kjører nå stadig flere signage-jobber digitalt. Gøteborgstrykkeriet Billes begynner å se effekten av investeringen i storformatprinteren Inca Digital Onset X2 fra Fujifilm. Trykkeriet kjører både offsettrykk og digitaltrykk, det sistnevnte oppgis idag […]

Publisert av: 

De slipper “grønt” fargesortiment

Den tyske trykkfargeprodusenten Hubergroup lanserer miljømerkede farger for offsettrykk. Det nye sortimentet fra Hubergroup er tilpasset konvensjonelt offsettrykk. Det er blant annet basert på fornybare vegetabiliske oljer og er koboltfritt. Det har dessuten fått miljøstandarden “cradle to cradle” (vogge til vogge) der forutsetningen er, for produkter som får inneha merkingen, at de kan gjenvinnes og at […]

Publisert av: 

Nytt kundefokus i Europa

Konica Minolta legger inn et høyere gir i Europa og lanserer et forretningsområde med fokus på å levere produkter og løsninger til kunder i siviltrykk og industrielt trykk. Konica Minolta satser på å bli enda mer kundeorientert og legger større fokus på markedsføring, programvare og crossmedia-tjenester for å muliggjøre vind i seilene for nye trykksaksapplikasjoner. […]

Publisert av: 

Dramatisk utvikling for norske aviser

Medietilsynet slår fast i en ny rapport at til tross for at avisene kuttet over 750 millioner kroner i kostnader, ble lønnsomheten til avisene svekket fra 2015 til 2016. Driftsinntektene falt med over 950 millioner kroner, noe som førte til en nedgang i avisenes samlede driftsresultat med over 190 millioner kroner. Driftsresultatet før produksjonstilskudd endte […]

Publisert av: 

Forhåndstitt på Ultrastream

Kodak viser frem sin nyeste inkjet-innovasjon Ultrastream. Teknikken som de for alvor mener skal konkurrere med offset-trykk med tanke på bildekvalitet og industriell produktivitet. Ultrastream er Kodaks fjerde generasjon av kontinuerlige blekkstråleskrivere. Trykkpressen har en hastighet på 150 meter per minutt og kan trykke på både plast og papir. I forhold til forgjengeren, Stream-serien, er […]

Publisert av: 

Kodaks satsning på emballasjetrykk

Sapphire Evo er Kodaks nye flaggskip mot emballasjeindustrien. En digital trykkpresse som med høy hastighet kan kjøre på flere forskjellige substrater, blant annet papir og forskjellige plasttyper. Vi var tilstede på Kodaks anlegg i Dayton Ohio, der trykkpressen Sapphire Evo Press ble vist frem. En digital trykkpresse med vannbasert blekk og totalt sju farger som […]

Publisert av: 

Dansk produsent av in-mould etiketter mangedobler kapasiteten.

Jyllinge, Danmark: ScanMould ble i 2015 skilt ut fra søsterselskapet ScanKet for å starte opp produksjon av in-mould etiketter til det skandinaviske markedet og har siden da etablert seg som et alternativ til de sydeuropeiske selskapene som ellers har dominert dette voksende markedet i en årrekke. Men hva er in-mould etiketter? In-mould er betegnelsen på en […]

Publisert av: 

Chris Jordan om blekktrykkets fremtid

Chris Jordan jobber som konsulent innen trykk med å gi strategiske råd om hvordan man maksimerer sitt salg, både for leverandører og trykksaksprodusenter. Med 45 års arbeid, blant annet hos leverandører som Heidelberg og Efi, har han en bred kunnskapsbank å øse av. Dette er et referat fra foredraget han holdt på Grafkom I/O tidligere […]

Publisert av: 

Kodak klare for ny generasjon

Kodak feirer 50 år med vannbasert blekkteknologi. Etter litt nøling, føler de seg nå trygge på å beholde sine raske skrivehoder Prospor. De tar et stort sprang inn i emballasjeområdet for å sikre fremtiden, og samtidig ligger Ultrastreamline på lur – fjerde generasjon av inkjetteknologi. Det ble spekulert mye sist år om Eastman Kodak Company […]

Publisert av: 

Mal som Munch – med Photoshop!

Norsk kulturarv digitaliseres: Mal som Edvard Munch – med kunstnerens “egne” pensler! Med hjelp fra Munchmuseets konservatorer har Adobe digitalisert Edvard Munchs 100 år gamle pensler. Dermed kan hvem som helst bruke mesterens verktøy i arbeidet med egne kreative arbeider og kunstverk. Dette skjer som en del av prosjektet ‘The Hidden Treasures of Creativity’ og skal […]

Publisert av: