Annonsér i Sign & Print

Annonsér i Sign&Print

Annonser i Svenske magasinet Sign&Print er en fornuftig investering. Sign&Print dekker hele publiseringsindustrien og tilstøtende bransjer, og er Nordens ledende bransjetidsskrift. Sign&Print (svensk versjon) utkommer 6 ganger i år og leses av folk som arbeider med alle former for publisering, digital fotografering, reklamebyråer, inhouse-byråer, forlag, webbyråer, dagspresse, prepress-firmaer, trykkerier foredlings- og ferdiggjøringsbedrifter.

Personer som markedsfører/selger maskin- eller programvarer, erfarer at annonser i Sign&Print er meget effektiv markedsføring.

AGI Media kit 2017 (Svensk)

Vil du annonsere eller om du har spørsmål omkring annonsering, ta kontakt med Toivo Persson-Travesset, tfn 0704 – 66 38 03, toivo.persson@agi.se

Annonspaket

Paket 1
Spaltebanner (120×240 pxl) på webben
Spaltebanner (120×240 pxl) i nyhetsbrevet

Pris: 19 500 NOK

Paket 2
Midtbanner i flödet (390×180 pxl) på webben
Midtbanner i flödet (390×180 pxl) i nyhetsbrevet

Pris: 29 500 NOK

I nummeret før Sign & Print-messen er det mulig å annonsere før NOK 10 000 før en helside. Har du noen av pakkene ovennevnte kostnader helsidan NOK 5000 i stedet.

Annonsemateriell
Vi mottar bare digitalt annonsemateriell (pdf). Sende materiale til:
 johanna.kendrup@agi.se

Postadresse:
AGI Publishing House
Norra Vallgatan 90
SE-211 22 Malmö
Sweden

Webannonsering på www.signogprint.no:

• Top banner på inngangssiden sign&print.no
Størrelse: 950 x 150 piksler

• Middle banner
Størrelse: 390 x 180 piksler

• Column banner i høyrekant
Størrelse: 120 x 240 piksler

• Middle banner i Sign&Prints nyhetsbrev (utkommer i gang per uke
Størrelse: 390 x 180 piksler

• Column banner i Sign&Prints nyhetsbrev (utkommer i gang per uke)
Størrelse: 120 x 240 piksler

Husk at din banner skal være i formatene jpeg, gif eller Flash/Shockwave. Nyhetsbrevet stöder endast jpg- och gif-filer.

Materiellet skal være oss i hende senest en uke før utgivelsesdag. For kjøp av banner, kontakt Toivo Persson-Travesset, tfn 0704 – 66 38 03, toivo.persson@agi.se

Banner-materiell sender du til johanna.kendrup@agi.se

Del artiklen

Email this to someoneShare on LinkedInShare on Facebook