Kategori: Utdanning


Grafisk Utdanningsfond støtter lærlingplasser

Et tilskudd på 10 000 kroner venter på grafiske bedrifter som gir elever i VG1 og VG2 en mulighet til å prøve ut lærefaget grafisk produksjonsteknikk. Styret i Grafisk Utdanningsfond ønsker med dette å stimulere interessen for en yrkeskarrière i grafisk industri. Yrkesfaglig fordypning (YFF) gir bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger, en mulighet […]

Fremtid for ungdom i grafisk bransje

Det nye faget Vg3 grafisk produksjonsteknikk erstatter Vg3 trykkerfaget, bokbinderfaget og grafisk emballasjefaget. Flere yrkesfaglærere fra videregående skoler, grafiske bedriftsledere og representanter fra opplæringskontorer ser gode muligheter for det nye faget. Allerede har flere bedrifter vist interesse for å motta lærlinger i faget, og noen elever er allerede i gang med dette utdanningsløpet. Mandag 28. august holdt Grafisk […]

Avgangselever viser design på Gjøvik

Nitten studenter fra Bachelor i grafisk design ved NTNU i Gjøvik avslutter tre års studier med en utstilling. Hver student viser ti ut­valgte designarbeider fra egen mappe. Utstillingen inkluderer designarbeider for papirbaserte og elektroniske medier, samt skilt­ og veifinningssystemer. For eksempel innen bedriftsprofilering, løsninger for web, lesebrett og mobil, bokdesign, tidsskriftdesign, avis­design, kalligrafi og skriftdesign. […]

De direktesender nettverkstreff

Nå kommer alle nordiske foretak kunne ta del av Grakoms nettverkstreff i slutten av april. Inkish sender nemlig evenementet live på nettet. Svenska Grafkom, nettverket for foretak innen grafisk kommunikasjon, holder vårtreffet Grakom I/O i Stockholm den 28-29 april. Det handler om omlag 150 personer i bransjen som kommer til å være til stede og […]

Grafisk bransje i Sverige trenger årlig 300 nye medarbeidere

Arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen i Sverige har i løpet av våren gjennomført en spørreundersøkelse blant sien medlemsbedrifter for å sjekke ut rekrutteringsbehovet. Undersøkelsen viser at behovet for nye medarbeidere vil ligge rundt 300 per år. Halvparten av de 300 vil bli rekruttert til nye tjenester. Det vil si at det er stillinger som ikke eksisterer i […]

Magasinutstilling

Studentene i andre klasse grafisk design på Westerdals har i fjor høst arbeidet med hvert sitt magasin, hvor overordnet tema er livsstil. Studentene har utviklet sine egne konsepter, utforsket hva en livsstil faktisk kan være, og hvordan man kan kommuniserer dette på nye måter i mediet papirmagasin. Dette har resultert i en stor variasjon av […]

Nye kurs fra IGM

Trenger dine medarbeidere kursing? Ny sesong er i gang og IGM lanserer flere nye studier, konferanser og kurspakker. Nytt av året er at IGM´s studier er i samarbeid med NTNU. Dette er spennende for IGM og deres kunder. I tillegg til at kursarrangøren har et bredt eksisterende tilbud så tilbyr de også tilpasset opplæring og skreddersydde opplegg for grafiske firmaer som ønsker […]

Magasindesignkonferansen 12. november

12. november arrangeres konferansen for deg som trenger inspirasjon til blader, magasiner og kataloger. I år kommer det internasjonale designere fra Elle UK, Gather Journal, Vanity fair, Parents, Design Studio og Womans health. Bli med på denne store inspirasjonsdagen! Les mer her: MagasinDesignKonferansen.no

Direktereklame gir best resultater

Direktereklame får sju ganger mer respons enn alle andre kanaler kombinert, ifølge undersøkelsen 2015 Direct Marketing Association Response Rate Report. Mens svarfrekvensen for direktereklame var 3,7 prosent lå den på 0,2 prosent for mobilt og 0,1 prosent for e-post og sosiale medier. Når det kommer til kapitalavkastning ligger direktereklame på nivå med sosiale medier på 15-17 prosent. E-post […]

Redaksjonelt innhold – hva nå?

07 Media fortsetter å avholde sine populære frokostseminarer, og 9. september stiller de viktige spørsmål om journalistens rolle. Tittelen på foredraget er “Forutsetninger for redaksjonelt innhold i en digital tidsalder – hvor går veien videre?” Mange anser dette som et av de mest sentrale spørsmål i mediesektoren i Norge i dag. Fokus på foredraget er […]