Tags: nyansettelser


Visutech forsterker

Leverandøren av digitaltrykkløsninger, Visutech, forsterker og ekspanderer sin virksomhet med to nyansettelser.

Nye koster hos Epson Europe

Epson Europe har utnevnt to seniordirektører som en del av arbeidet for vekst og investeringer på flere millioner euro i Europa. Ernest Quingles, leder for Epson i Frankrike, Spania og Portugal, får rollen som direktør med ansvar for bedriftssalg i Europa. Darren Phelps er utnevnt til direktør med ansvar for Epsons Business Imaging and Print-divisjon […]