Tags: undersøkelse


280 foretak planlegger innkjøp av blekkstråleprinter – bare i år

Blekkstråleteknikken er en av de hurtigst voksende på markedet. Av 700 amerikanske foretak er 85 prosent fornøyde med teknikken, til tross for at en ny rapport viser generelle mangler når det gjelder bruken.

Sjefer mangler digital strategi

Til grunn for undersøkelsen har sammenlagt 205 intervjuer via internet blitt gjennomført med sjefer i svenske foretak. Hvordan står det til her hjemme på berget?

Digitalisering skaffer inn ekstra penger

Digitalisering har potensiale til å legge til mellom USD 68,6 og 106,7 milliarder til trykksak-, emballasje- og papirprodusenters inntekter, heter det i en ny undersøkelse…

Papir mer pålitelig

Det er kanskje ikke så rart, i en verden som nå preges av at ganske mye “fake news” (årets nyord) florerer i de digitale media. For det utrente øye er det ikke alltid lett å skjelne mellom faktiske nyheter …

Dette synes europeiske bedrifter om digitaliseringen

Ricoh har gjennomført en undersøkelse om europeiske foretaks syn på digitaliseringens betydning. Svarene i undersøkelsen bestilt av Ricoh Research kommer fra mellomstore foretak i Europa. Ifølge Ricoh tror 95 prosent av alle foretakene at en digitalisering av virksomheten kommer til å bringe med seg forretningsmessige fordeler. Det fremkommer dessuten at 61 prosent av medarbeiderne vil […]

Europeiske arbeidstakere er optimistiske til 2017

Automatisering og digitale endringer blir ansett som positive og viktige bidrag, ifølge undersøkelse. 2016 var et turbulent år politisk og økonomisk. Til tross for dette er arbeidstakere i Europa optimistiske til spørsmålet om bedriften vil lykkes I 2017. En ny undersøkelse på oppdrag fra Ricoh Europe viser at 91 % av arbeidstakere forventer at digitale […]

PostNord: Fysisk og digital reklame gir best effekt sammen

PostNord Sverige kan melde at det er en kombinasjon av fysisk og digital reklame som gir best effekt. Samlet blir effekten større enn for kanalene hver for seg. Resultatene er gyldige, også for yngre målgrupper. Dette fremgår i et nytt studie av fysisk og digital reklame som Ipsos og Neurons Inc har gjennomført på oppdrag […]

Mellommarkedet i Europa opplever hindringer for vekst

Siden statsstøtte som oftest gis til små bedrifter, og store selskaper gjerne anses som store nok til å klare seg selv, kan de mellomstore bedriftene ofte bli oversett. Dette er en vesentlig ulempe for mellommarkedet når det gjelder å overvinne nye og eksisterende hindringer. Studien «Middle Child Syndrome», utført av Coleman Parkes Research og sponset […]

Skjermstørrelsen avgjør hvor mye vi handler for

I disse julegavetider kan det være på sin plass å ta en titt på hvordan vi handler. handler vi på nett er det nemlig skjermstørrelsen som avgjør hvor mye vi handler for! Vi handler stadig mer fra mobile enheter, og jo større skjerm de har desto mer handler vi for. PCen er fortsatt den ubestridte […]

Emballasjer for næringsmidler øker sterkt

Ifølge Smithers Pira rapporten: The Future of Printing for Food Packaging to 2021 kommer markedet for næringsmiddelemballasje til å vokse tre prosen i volum per år mellom 2016–2021. Farger og lakk for næringsmiddeltrykk kommer til å vokse enda mer, takket være økte krav fra produsenter og tilsynsmyndigheter. Den tradisjonelle modellen med ukentlig storhandling og at man sitter […]