Papiret største trussel

PUBLISERT: 27 januar 2006
OPPDATERT: 21 mars

Det er skriverprodusenten Lexmark som har gjennomført undersøkelsen blant 1000 kontoransatte i flere land. Den viser at uvøren omgang med papirdokumenter utgjør en større sikkerhetsrisiko enn digitale trusler. Lexmark konkluderer med at mange bedrifter lever «i middelalderen» når det gjelder håndtering og sikring av sensitive papirdokumenter. Eksempelvis lar en fjerdedel av medarbeiderne konfidensielle dokumenter ligge fremme på skrivebordet, mens nesten halvparten av de spurte lar sensitive dokumenter ligge i skriverens utskuff før de henter dem. Når samme undersøkelse viser at 8 prosent av medarbeiderne ser gjennom andres dokumenter i utskuffen, er det grunn til å ta dette på alvor. En norsk undersøkelse utført av TND Gallup peker i samme retning. Der svarer nesten en tredel at de har opplevd at uvedkommende har lest konfidensielle utskrifter fra bedriftens nettverksskriver. Morten Kristiansen i Lexmark Norge sier det virker som om mange har panikk når det gjelder digitale trusler, men utviser en stor porsjon naivitet når det gjelder omgang med papirdokumenter. Ikke overraskende hevder Lexmark at de har en løsning på problemet, i form av at utskriftene kan ligge lagret i skriveren helt til man trykker inn en PIN-kode på betjeningspanelet. Selskapet har også løsninger med bruk av ID-kort og fingeravtrykk.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

30-årsjubilanten investerer i fremtiden: "Mitt livsverk"

Med lokaler midt i Oslo sentrum er digitaltrykkeriet In-Trykk tett på mange store bedrifter som trenger trykketjenester.
– Jeg har blitt litt av en hustrykker for bedriftene på gata, sier eier Yalcin Ucarli.
IN Konica

Åpent hus med tema "foliering av kjøretøy"

Torsdag 20. juni inviterer Spandex til åpent hus i Larvik. Foliering av kjøretøy er tema for dagen og det blir demonstrasjon av foliering og nye produkter.
Spandex folie