Fagpressen vurderer å selge trykkerirådgiving

PUBLISERT: 13 februar 2006
OPPDATERT: 21 mars

Redaktør Marianne Næss gjennomførte en anbudsrunde, og lot oppdraget gå til Dagblad-trykk mot slutten av fjoråret, skriver Fagpressen.no. «Pensjonisten» er en tabloidavis som kjøres i rotasjon, i et opplag på drøyt 120 000 eksemplarer. Da ferdigtrykte aviser kom til ferdiggjøringsfirmaet Grafisk Mailing, skal det ha vært mye som ikke var etter avtalen, slik redaktøren hadde forstått den. Aviser hadde manglet, noen manglet en av stiftene, og deler av opplaget var ødelagt på grunn av feil pakking, ifølge redaktøren og Grafisk Mailing. Dagblad-trykk har i ettertid beklaget og kompensert for de ødelagte eksemplarene, samt gitt avslag på regningen. Nestleder Jan Tore Kristiansen mener han har presisert visse begrensninger i deres tjenester, som redaktøren på sin side ikke har oppfattet slik. Dagblad-trykk har nå frasagt seg oppdraget for Pensjonisten. Redaktør Marianne Næss skal i følge Fagpressen.no ha hatt mye ekstraarbeid for at bladet skulle få bladene sine i tide. I ettertid er hun mest opptatt av at det som skjedde med henne, også kan ramme andre. – Det er mye spesiell terminologi i kommunikasjon med trykkerier, og det er lett å gå i baret. Kanskje Fagpressen kunne etablere en form for rådgivning, som en tjeneste vi i bladene kunne betale for når vi trenger det? foreslår Marianne Næss overfor Fagpressen.no. – Det synes jeg er en god ide, og vi har allerede drøftet tanken! Dette skal vi få til, sier fagsjef Svein-Ivar Fors i FI til Fagpressen.no.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Styrker seg med mer effektiv arkpresse

ETN Grafisk har en stor produksjon av personaliserte trykksaker til begravelser. Et oppdrag som krever en stabil og pålitelig maskinpark. Nylig byttet trykkeriet i Skien ut en av sine tre Ricoh-linjer med den nye Pro C9500-modellen som ble sluppet i fjor høst.
ETN Ricoh 3

Canon på Drupa: "En arena for å stake ut en ny kurs"

Canon Norge kommer til å ha ansatte på stedet under alle messedager. Sign&Print spurte Magnus Blegen, direktør for produksjon, om forventningene til årets Drupa.
Til Canon - del 1

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280