Grafia vil ikke slippe kundene

PUBLISERT: 13 februar 2006
OPPDATERT: 21 mars

Per Arnesen og Grafia har valgt en annen vei enn mange andre i bransjen. Mens mange har valgt industrialisering og spesialisering, har de i stedet valgt å etablere et miljø som inkluderer grafisk design, webtjenester og innholdsproduksjon av tekst og foto, i tillegg til trykk og ferdiggjøring. Nylig investerte de i en Xerox DocuColor 6060 med inline rilling, falsing, stifting og trimming. Per Arnesen mener investeringen er nødvendig for å unngå at selskapets faste kunder må henvende seg til andre aktører. Samtidig mener han denne løsningen er et godt supplement til selskapets offsetmaskin, en firefarger i 50-70 format. – Det skyldes blant annet at de to maskinene kan benytte de samme papirkvalitetene, sier Arnesen, som har fulgt utviklingen på digitaltrykkområdet gjennom mange år. – Nå ser vi at kvalitet og ytelse på systemene nå står i forhold til det markedet forventer, sier han. Per Arnesen trekker frem årsberetninger som et av flere aktuelle produksjonsområder for den nye produksjonsløsningen. – Eksempelvis produserer vi årsberetninger for mange av kundene våre. Med vår nye digitaltrykkløsning kan vi enkelt produsere 12 eksemplarer i forkant til et styremøte, og deretter hovedopplaget i offset. Det forenkler beslutningsprosessen også for kunden, sier Per Arnesen. Grafia har 10 ansatte, i tillegg til internettselskapet New Element med 5 ansatte, reklamefotograf, journalist/tekstforfatter og andre under samme tak. Med denne kompetansen og produksjonsløsningene ønsker Grafia å håndtere hele den grafiske verdikjeden for kundene sine. – En av våre fordeler er også at vi følger oppdraget i eget hus hele veien fra idé til ferdig innbundet trykksak, poengterer Arnesen.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

30-årsjubilanten investerer i fremtiden: "Mitt livsverk"

Med lokaler midt i Oslo sentrum er digitaltrykkeriet In-Trykk tett på mange store bedrifter som trenger trykketjenester.
– Jeg har blitt litt av en hustrykker for bedriftene på gata, sier eier Yalcin Ucarli.
IN Konica

Åpent hus med tema "foliering av kjøretøy"

Torsdag 20. juni inviterer Spandex til åpent hus i Larvik. Foliering av kjøretøy er tema for dagen og det blir demonstrasjon av foliering og nye produkter.
Spandex folie