Forskningsmidler til tjenesteinnovasjon i grafisk bransje

En sentral problemstilling for grafiske produksjonsbedrifter er samspillet mellom elektroniske og papirbaserte tjenester. Bransjeorganisasjonen VISKOM har derfor tatt initiativ til et utviklingsprosjekt på dette området, og fått bevilget 6,6 millioner kroner fra Norges Forskningsråd til gjennomføringen. Prosjektet vil bli gjennomført over tre år, og har som hovedmål å tilrettelegge for brukerdrevet tjenesteinnovasjon hos ledende bedrifter i bransjen, i tett samarbeid med kunder og forskningsmiljøer. Det skal utvikles metodikker for tjenesteinnovasjon som skal bidra til nyskapning innenfor tjenesteområdene komponentisering, personalisering (basert på kundeinvolvering) og flermedialitet (tjenester der trykte og elektroniske medier samspiller). Prosjektets effektmål er at flere bedrifter i grafisk bransje skal oppnå en differensiering som øker merverdien for kundene, og derved også skaper fortrinn i en globalisert konkurransesituasjon. VISKOM har invitert medlemsbedriftene sine til å delta i samarbeidet, og på bakgrunn av responsen valgt følgende pilotbedrifter: Allskilt, Bodoni Hus, Capella Media, Canon Norge, Gan Grafisk, Grøset, Gunnarshaug Trykkeri, Lobo Media, Lundeby & Co Bokbinderi, NordBook, Nova-Print, PDC Tangen og RM Grafika. Høgskolene i Agder og på Gjøvik vil være forskningspartnere, og de bevilgede midlene vil også finansiere en doktoravhandling om tjenesteinnovasjon.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Print Against War: Gir støtte til Ukraina

Tekst: Roger Stormo | Foto: Pressefoto

Initiativet «Print Against War» oppfordrer trykkerier og formidlere, utgivere, influensere og leverandører til trykkeri- og emballasjeindustrien om å gå sammen for å støtte sine kolleger i Ukraina i denne utrolig vanskelige tiden. Du kan f.eks. legge inn muligheten til frivillige donasjoner i nettbutikken din.

Publisert av: 

EFI lanserer fem nye digitale front-ends til Konica Minoltas maskiner

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressefoto

Electronics For Imaging (EFI) lanserer fem nye EFI Fiery digitale grensesnitt (DFE) basert på den nyeste Fiery-plattformen, Fiery FS500 Pro. Konica Minolta vil være den første til å integrere dem med sine produksjonsmaskiner på grunn av deres mangeårige samarbeid med EFI.

Publisert av: