Økt automatiseringsgrad i neste Trueflow 3

I den nyeste versjonen av arbeidsflytløsningen Trueflow 3, versjon 4, fokuserer Screen på nye funksjoner som automatisk prøvetrykkskontroll og forbedret arkivering, i tillegg til at de har arbeidet med optimalisering av utdata. Versjon 4 byr også på en rekke nye grunnfunksjoner; én av disse er Page Optimizer, som gjør det mulig å skyte ut flere jobber på samme ark for å utnytte materialet bedre. Der finnes også støtte for å skape ulike språkversjoner av samme dokument. Pageinspect er en ny funksjon som lar førtrykksavdelingen granske og bekrefte endringer i dokument, slik at dette gjøres i siste ledd før utskytningen. I versjon 4.0 kan man nå også lenke direkte til Screens prøvetrykksystem Labproof SE, noe som er ytterligere et steg videre mot full automatisering. Trueflow 3 er et helautomatisk pdf/jdf-basert førtrykksystem, og er sentralt i programutvalget som til sammen utgjør det jdf-baserte arbeidsflytmiljøet Trueflownet.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *