Digitalt fra start til mål

PUBLISERT: 25 oktober 2006
OPPDATERT: 21 mars

Interessen for digitaltrykk i bransjen er stor, og på enkelte av seminarene var det kun ståplasser å oppdrive. Terje Eriksen, Arild Nicolaysen og andre Xerox-ere turnerte de besøkende gjennom trykk med variable data, JDF, Freeflow arbeidsflyt og web2print, der utskriftskøene havnet hos fargeløsningene iGen3 og Docucolor 5000, og hos sort/hvitt-løsninger som Nuvera og Xerox 4110. Konseptet med seminarer og utstilling i en mer integrert form enn tidligere fungerte etter AGIs oppfatning godt. Skal koste mer Lønnsomhet er som kjent til syvende og sist det eneste som betyr noe, og et av hovedpoengene var at digitaltrykk skal koste mer enn tradisjonelt trykk. For sluttkunden, vel og merke. – Tilfører man oppdraget produksjon med variable data, eller man sørger for raskere levering enn hva som er mulig med tradisjonell teknologi, må man også ta seg bedre betalt enn om man bare plasserer farge på papir, understreket Terje Eriksen. Ferdiggjøring Selv om inlineløsningene finnes, velger mange offline ferdiggjøring til sin digitaltrykkproduksjon. En rekke ferdiggjøringsløsninger er utviklet spesielt for digitaltrykk, eksempelvis Nagel Foldnek 100 og Morgana Dicicreaser. Førstnevnte er i følge Bjørn Egil Sollund i Neopost spesielt tilpasset iGen3 i format og funksjon, og har firkantryggproduksjon integrert i produksjonslinjen. Digicreaser koster i overkant av 50.000 kroner, og sørger for at kostnadene til rilling nå kommer ned på et lavere nivå. – Rilling er viktig ved digitaltrykk, slik at ikke ryggen brekker om man kjører med feil fiberretning, poengterte Sollund.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Styrker seg med mer effektiv arkpresse

ETN Grafisk har en stor produksjon av personaliserte trykksaker til begravelser. Et oppdrag som krever en stabil og pålitelig maskinpark. Nylig byttet trykkeriet i Skien ut en av sine tre Ricoh-linjer med den nye Pro C9500-modellen som ble sluppet i fjor høst.
ETN Ricoh 3

Canon på Drupa: "En arena for å stake ut en ny kurs"

Canon Norge kommer til å ha ansatte på stedet under alle messedager. Sign&Print spurte Magnus Blegen, direktør for produksjon, om forventningene til årets Drupa.
Til Canon - del 1

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280