Rambøll hovedrådgiver for Al-Jazirah

Rambøll Norge har nylig fått oppdraget som hovedrådgiver for Al-Jazirah Corporation i Riyadh. Det Saudi Arabiske medieselskapet planlegger å utvide sitt eksisterende trykkeri med en ny rotasjonspresse. Den foreløpige tidsplanen antar en planlagt produksjonsoppstart i nyttanlegg medio 2009. Prosjektets totale kostnader forventes å utgjøre i størrelsesorden +25 mill EUR. Rambøll Norge er ansvarlig for å gjennomføre en overordnet konseptstudie for det nye trykkeriet, herunder både for den nødvendig bygningsmessige utvidelse og for vurderinger av alternative utstyrskonfigurasjoner og -løsninger. Videre skal Rambøll Norge levere et komplett forprosjekt hvor samtlige ingeniørdisipliner er involvert. Etterfølgende detaljprosjektering vil trolig bli utført av lokale konsulenter, men med oppfølging og kvalitetssikring utført av Rambøll Norge. Videre er Rambøll Norge ansvarlig for å gjennomføre innkjøp av nytt produksjonsutstyr og for løpende oppfølging av leverandør(er) på oppdragsgivers vegne helt frem til utstyret er ferdig installert og tatt i produksjon. Det arabiske avismarkedet har gjennomgått en kraftig utvikling de seneste 4-5 årene med opplagsøkning og økt behov for farvesider. I motsetning til i vårt hjemlige marked, preges avisene av svært store sidetall på en «rygg», dvs. uten den inndeling i seksjoner som vi er mest kjent med. Videre er det vanlig at avisene utgis med omslag og midtoppslag i forbedret kvalitet (magsinkvalitet tilsvarende den vi kjenner fra ukepressen). Prosjektet vil bli i hovedsak bli gjennomført med ressurser fra Rambøll Norge’s regionskontor i Kristiansand.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Fespa: Årets motto er «print in motion»

Tekst: Claes Nordström | Foto: Claes Nordström

Det har bare gått et drøyt halvår siden Fespa i Amsterdam, men nå er det igjen tid for messe. Fra 31. mai til 3. juni møtes trykkeri- og skiltbransjen til gjenbesøk på Messe Berlin. OBS: Ledelsen i Fespa har kommet med en korrigering angående koronatiltakene rundt messen.

Publisert av: