Omsetningsrekord i Opplæringssenteret

PUBLISERT: 21 februar 2007
OPPDATERT: 21 mars

– Denne omsetningen gir oss mulighet til en ytterligere forbedring av våre tilbud til medlemsbedriftene, sier Overgård. Opplæringssenterets vikarformidling AS har siden oppstarten i 2004 vært en suksess. I løpet av fjoråret har selskapet, som er heleid av Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, formidlet 24 vikarer i 25 ulike oppdrag til reklamebyråer, aviser og grafiske bedrifter. 10 av vikarene fikk faste stillinger etter endt vikariat. Innenfor fagopplæring har Opplæringssenteret i dag 67 løpende lærekontrakter, hvorav hoveddelen er innenfor mediegrafikerfaget. Dette er en økning på ca. 10 prosent i forhold til fjoråret. Kursvirksomheten viser i følge Overgård også en positiv utvikling. I tillegg til fortsatt sterkt fokus på rekruttering og oppfølging av kvalifiserte lærlinger vil Opplæringssenterets utfordringer på kort sikt være å videreutvikle og tydeliggjøre våre andre produkter og tjenester – særlig gjelder dette utenfor den tradisjonelle grafiske bransjen, avslutter en fornøyd Terje Overgård.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

30-årsjubilanten investerer i fremtiden: "Mitt livsverk"

Med lokaler midt i Oslo sentrum er digitaltrykkeriet In-Trykk tett på mange store bedrifter som trenger trykketjenester.
– Jeg har blitt litt av en hustrykker for bedriftene på gata, sier eier Yalcin Ucarli.
IN Konica

Åpent hus med tema "foliering av kjøretøy"

Torsdag 20. juni inviterer Spandex til åpent hus i Larvik. Foliering av kjøretøy er tema for dagen og det blir demonstrasjon av foliering og nye produkter.
Spandex folie