Forbedret arbeidsmiljø i grafisk

PUBLISERT: 16 juni 2007
OPPDATERT: 21 mars

I dagspressen i dag, 15. juni, leser vi at det årlig er mange som dør av kjemikalieeksponering på arbeidsplassen. I oppslagene vises det til at grafisk bransje sammen med mekanisk industri og bilverksteder får sterk kritikk i en rapport som fremlegges av Arbeidstilsynet i dag. Dette er direkte feil. Arbeidstilsynet ser tvert imot en generell forbedring fra 1. til 2. gangs tilsyn i grafisk bransje i tilsynsperioden. – Det stemmer ikke at det har skjedd en forverring i grafisk industri vedrørende kjemikalieeksponering, sier senioringeniør Ingvill Hornkjøl i Arbeidstilsynet til VISKOM. I grafisk industri har det tvert i mot skjedd en stor forbedring på dette området de siste tjue årene. Bedriftene har vært flinke til å sette inn tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. I tillegg har den teknologiske utviklingen i bransjen bidratt til å forbedre arbeidsmiljøet betraktelig, sier Hornkjøl. Positiv utvikling Arbeidstilsynet har gjennomført en serie tilsyn fra 2003 til 2006. Initiativet har vært vellykket og tilsynene viser at det har skjedd en en positiv utvikling når det gjelder kjemikalieeksponeringen. – Det er på denne bakgrunn meget beklagelig at dette ikke fremkommer i medienes håndtering av saken i dag, sier administrerende direktør i VISKOM, Pål Stephensen. Det er fortsatt et forbedringspotensiale i bransjen på dette området, men vi registrerer med tilfredshet at bedriftene har gjort og gjør mye for å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet. Har iverksatt tiltak I tilsynsperioden har bransjeorganisasjonen VISKOM arbeidet tett sammen med Arbeidstilsynet og satt i verk flere positive tiltak for å bedre forholdene i bedriftene. Det har vært gjennomført seminarer med fokus på å redusere bruken av isopropanol, som er et av de kjemikaliene som benyttes av disse bedriftene. Videre har VISKOM gjennomført flere informasjonstiltak rettet mot bedriftene. – Våre medlemsbedrifter og VISKOM har brukt mye ressurser på disse tiltakene, som har vist seg å være nyttige, sier Stephensen. Dette kommer ikke frem i rapporten fra Arbeidstilsynet. Det er beklagelig, sier Stephensen, som for øvrig understreker at samarbeidet med Arbeidstilsynet har vært nyttig og positivt for bransjen.

Les videre

Brand Factory Printhouse begjærer seg konkurs

Brand Factory har hatt store økonomiske problemer de siste årene og har vært gjennom en rekonstruksjon. Nå melder selskapet at det begjærer seg konkurs for forretningsområdet Printhouse. De lønnsomme forretningsområdene Signs & Graphics Sverige og Norge samt Logistikk vil fortsatt drives.
Jakob-1_1600-1024x680

De ønsker å være best i Norge på profilprodukter

Trykkeri.no gjør en satsing på profilartikler og har satt seg et høyt mål: å bli Norges største profilkjede. Ved å samarbeide skal medlemsbedriftene kunne tilby både bedre priser og vilkår enn konkurrentene.
Trykkeri

Signcoms eier Igepa Group kjøper opp Scandraft

Signcoms eier Igepa Group kjøper viscom-forhandleren Scandraft med hovedkontor i Mölnlycke. Samtidig blir Anders Trillkott administrerende direktør i hele konsernet.
Anders Trillkott

BI-studenter fremmer Trykt i Norge

Grafisk bransjeforening har engasjert fire BI-studenter som utdanner seg inne digital kommunikasjon og markedsføring til å synliggjøre grafisk produksjon og Trykt i Norge, blant annet i sosiale medier.
trykt-i-norge_logo

Siste nytt

"Liker ikke tanken på å avvikle"

Per Rune Guldbrandsen har drevet Kopi Partner i Sandefjord i 25 år. På grunn av alder og ønske om latere dager har han forsøkt å selge sin virksomhet uten hell – til tross for stabile omsetningstall.
Kopipartner

Brand Factory Printhouse begjærer seg konkurs

Brand Factory har hatt store økonomiske problemer de siste årene og har vært gjennom en rekonstruksjon. Nå melder selskapet at det begjærer seg konkurs for forretningsområdet Printhouse. De lønnsomme forretningsområdene Signs & Graphics Sverige og Norge samt Logistikk vil fortsatt drives.
Jakob-1_1600-1024x680

De legger listen for automatisert avisproduksjon

ECO3 ønsker å ta automatiseringen av avisproduksjonen til neste nivå med den nye versjonen av arbeidsflytløsningen Arkitex. Nye funksjoner gjør at tredjepartssystemer kan integreres bedre i programmet.
Arkitex-1024x683

De ønsker å være best i Norge på profilprodukter

Trykkeri.no gjør en satsing på profilartikler og har satt seg et høyt mål: å bli Norges største profilkjede. Ved å samarbeide skal medlemsbedriftene kunne tilby både bedre priser og vilkår enn konkurrentene.
Trykkeri