Forbedret arbeidsmiljø i grafisk

PUBLISERT: 16 juni 2007
OPPDATERT: 21 mars

I dagspressen i dag, 15. juni, leser vi at det årlig er mange som dør av kjemikalieeksponering på arbeidsplassen. I oppslagene vises det til at grafisk bransje sammen med mekanisk industri og bilverksteder får sterk kritikk i en rapport som fremlegges av Arbeidstilsynet i dag. Dette er direkte feil. Arbeidstilsynet ser tvert imot en generell forbedring fra 1. til 2. gangs tilsyn i grafisk bransje i tilsynsperioden. – Det stemmer ikke at det har skjedd en forverring i grafisk industri vedrørende kjemikalieeksponering, sier senioringeniør Ingvill Hornkjøl i Arbeidstilsynet til VISKOM. I grafisk industri har det tvert i mot skjedd en stor forbedring på dette området de siste tjue årene. Bedriftene har vært flinke til å sette inn tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. I tillegg har den teknologiske utviklingen i bransjen bidratt til å forbedre arbeidsmiljøet betraktelig, sier Hornkjøl. Positiv utvikling Arbeidstilsynet har gjennomført en serie tilsyn fra 2003 til 2006. Initiativet har vært vellykket og tilsynene viser at det har skjedd en en positiv utvikling når det gjelder kjemikalieeksponeringen. – Det er på denne bakgrunn meget beklagelig at dette ikke fremkommer i medienes håndtering av saken i dag, sier administrerende direktør i VISKOM, Pål Stephensen. Det er fortsatt et forbedringspotensiale i bransjen på dette området, men vi registrerer med tilfredshet at bedriftene har gjort og gjør mye for å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet. Har iverksatt tiltak I tilsynsperioden har bransjeorganisasjonen VISKOM arbeidet tett sammen med Arbeidstilsynet og satt i verk flere positive tiltak for å bedre forholdene i bedriftene. Det har vært gjennomført seminarer med fokus på å redusere bruken av isopropanol, som er et av de kjemikaliene som benyttes av disse bedriftene. Videre har VISKOM gjennomført flere informasjonstiltak rettet mot bedriftene. – Våre medlemsbedrifter og VISKOM har brukt mye ressurser på disse tiltakene, som har vist seg å være nyttige, sier Stephensen. Dette kommer ikke frem i rapporten fra Arbeidstilsynet. Det er beklagelig, sier Stephensen, som for øvrig understreker at samarbeidet med Arbeidstilsynet har vært nyttig og positivt for bransjen.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

30-årsjubilanten investerer i fremtiden: "Mitt livsverk"

Med lokaler midt i Oslo sentrum er digitaltrykkeriet In-Trykk tett på mange store bedrifter som trenger trykketjenester.
– Jeg har blitt litt av en hustrykker for bedriftene på gata, sier eier Yalcin Ucarli.
IN Konica

Åpent hus med tema "foliering av kjøretøy"

Torsdag 20. juni inviterer Spandex til åpent hus i Larvik. Foliering av kjøretøy er tema for dagen og det blir demonstrasjon av foliering og nye produkter.
Spandex folie