Når kommer sammenslåingen?

Samtalene mellom Opplæringssenteret og IGM om å slå de to sammen til et nytt selskap har pågått mer eller mindre kontinuerlig siden 2005. Er forhandlingene snart i havn? Hva sier partene? Etter at Opplæringssenteret for noen år siden begynte med egne kurs, både for lærlinger og andre, har senteret og IGM på visse markeder vært konkurrenter. Mange har ment at én slagkraftig enhet på opplæringssiden ville være lagt mer fornuftig bruk av bransjens ressurser, et synspunkt de to partene åpenbart har delt, da de i 2005 innledet samtaler om en sammenslåing av de to opplæringsinstitusjonene. I 2007, stadig uten konkrete resultater, synes vi det er på tide å etterlyse informasjon om fremdriften i forhandlingene: – Vi inviterte til konkrete samtaler igjen i oktober i fjor, og kom sammen frem til et omforent dokument der vi hadde nedfelt hvilke punkter vi er enige om og hvilke områder der vi trenger flere samtaler. Vi har hele tiden oppfattet at de respektive forhandlingsutvalgene har hatt mandat og myndighet til å gjenomføre forhandlingene og eventuelt komme frem til en anbefaling for våre respektive eiere, stiftere og medlemsbedrifter, sier Terje Overgård og Knut Grønli, Opplæringssenterets daglige leder og styreleder. – I vår fikk vi så vite at IGM ønsket å forelegge saken for sine eiere, som jo er stifterorganisasjonene VISKOM, MBL og Fellesforbundet, på deres årlige stiftermøte 15. juni i år. Fra dette møtet er intet konkret resultat meddelt oss. Vi konstaterer dermed at vi ikke vet hvor IGM står i saken per i dag, sier Grønli og Overgård. Hos IGM sier daglig leder Kjell Winge at årsaken til at fremdriften nå er bremset noe, er at stifterne trenger tid til å gå grundigere gjennom prinsippene i den foreliggende intensjonavtalen. – Dette betyr at eierne ønsker å drøfte hvor de vil med IGM videre, sier Winge og legger til at både IGM og stifterne i utgangspunktet er positive til en sammenslåing. På spørsmål om hva han ser for seg av tidsperspektiv, svarer Kjell Winge at august 2008 er mer realistisk enn august 2007. – Saken er ikke første prioritet hos stifterne, så dette kan ta tid, mener han. Ruster opp Opplæringssenteret ansetter nå ny faglig veileder og fornyer kursrommene blant annet med nye maskiner. Men ønsket om en sammenslåing med IGM er stadig levende. – Vi mener fortsatt at fagopplæring og etter- og videreutdanning i bransjen med fordel kan drives av én aktør, for å sikre dokumentert opplæring til bransjen på alle nivåer. –Vi ser stadig for oss en institusjon der en sertifisering av kompetanseområder gjør det lettere å finne rett person til rett jobb, avslutter Overgård og Grønli.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Print Against War: Gir støtte til Ukraina

Tekst: Roger Stormo | Foto: Pressefoto

Initiativet «Print Against War» oppfordrer trykkerier og formidlere, utgivere, influensere og leverandører til trykkeri- og emballasjeindustrien om å gå sammen for å støtte sine kolleger i Ukraina i denne utrolig vanskelige tiden. Du kan f.eks. legge inn muligheten til frivillige donasjoner i nettbutikken din.

Publisert av: 

EFI lanserer fem nye digitale front-ends til Konica Minoltas maskiner

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressefoto

Electronics For Imaging (EFI) lanserer fem nye EFI Fiery digitale grensesnitt (DFE) basert på den nyeste Fiery-plattformen, Fiery FS500 Pro. Konica Minolta vil være den første til å integrere dem med sine produksjonsmaskiner på grunn av deres mangeårige samarbeid med EFI.

Publisert av: