PDC Tangen er verdens beste!

PDC Tangen har vunnet prisen som forteller at trykkeriet er verdens beste på å utnytte jdf i driften. Vinneren ble pekt ut av Cip4-komitéen på IGAS-messen i Japan. – Det har vært en lang prosess fra da vi sendte inn 30 sider som beskrev hvordan vi har bygd vårt Jdf-system, forteller direktør og eier Gaute Hartberg. Deretter ble det flere omganger før vi havnet blant 15 nominerte. Og i daag tidlig var det altså vi som vant i denne viktige kategorien «Best resultat av investeringen». De ta andre kategoriene er «Mest innovative bruk av automatisering» og «Største forbedring». – Norge ligger på verdenstoppen med hensyn til lønnsnivå for trykkere, sier Gaute Hartberg. – Det er derfor svært viktig å hele tiden lete etter måter der vi kan bli mer rasjonelle. Og her har jdf spilt en vesentlig rolle, legger han til. PDC Tangen har de siste årene vokst til å bli Norges største siviltrykkeri. Automatisering og kvalitetskontroll går som en rød tråd gjennom hele virksomheten, som trykker mange prestisjetrykksaker og bøker (og blant annet AGI Norsk Grafisk Tidsskrift). – Vi har som dagt fått prisen for beste Cost/benefit-resultat av å innføre jdf. Vi har en ildsjel i Halvor Børresen som har vært helt utrettelig i dette arbeidet. Vi har besparelser så store at investeringen er tjent inn på få uker, om vi ser bort fra en del interne kostnader og egen arbeidsinnsats. Vi har hatt store fordeler av å arbeide med automatisering. Og fortjenesten ligger både i administrasjonen og produksjonen. De selskapene Børresen har arbeidet særlig tett med er Hiflex, Kodak og Mitsubishi. Det var også disse firmaene som støttet opp under PDC Tangens kandidatur. De aktuelle selskapene er, i likhet med nesten alle grafiske leverandører, medlemmer i Cip4-komitéen som arbeider med å forenkle implemeteringen av jdf i hele den grafiske prosessen. – Vi driver med beta-testing av en del Kodak-utstyr. Vi vil også fortsette å arbeide med automatisering. Dette er vår mulighete til å konkurrere med andre land som har betydelig lavere lønnskostnader enn oss. Vi benytter begrepet «Gjenbruk av information». Den kunnskapen som finnes ett sted må kunne overføres, enten kunnskapen skal hentes fra en datamaskin hos kunden eller brukes for å styre en falsemaskin med hjelp av data fra ctp! Bildet: Halvor Børresen og Gaute Hartberg fra PDC Tangen mottok i dag tidlig prisen som forteller at de driver verdens mest effektive trykkeri.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


En ”doldis” er den største skiltmakeren

Tekst: Peter Ollén | Foto: Peter Ollén

De største skiltene. Og de minste. Bokstaver som er oppbygde hver for seg med bakgrunnsbelysning. Eller en duk på 25 kvadratmeter som spenner over en hel fasade. Tre, metall, akryl. Spesialistkunnskap om sveising og belysning. Og om vindens krefter. Det er bara en del av den kunnskapen som Signtronic besitter.

Publisert av: 

Packnorth: Canon LabelStream 4000 vises for messepublikum

Tekst: Bo Wallteg | Foto: Canon

Canon brenner alt kruttet sitt på en enkelt maskin under Packnorth 10. – 12. mai. Canon LabelStream 4000, en spennende etikettpresse lansert i 2019, har nå begynt å finne veien til markeder i Europa. Norden er fortsatt et uberørt område, men Canon håper å legge grunnlaget for fremtidige installasjoner via Packnorth.

Publisert av: