Håvard Grjotheim ny leder for Intergraf

Håvard Grjotheim ble fredag 13. juni 2008 valgt til ny president for den europeiske grafiske industrien[list]Håvard_Grjotheim for webs moderorganisasjon, Intergraf.
– Intergraf har i de senere år styrket sin posisjon i Europa vesentlig gjennom et styrket samarbeid på tvers av 22 land og fordi bransjen har økt sin aktivitet innenfor områder som design, web og andre elektroniske tjenester. Det er dermed en svært utfordrende og spennende oppgave å få lov til å lede denne organisasjonen med administrasjon og hovedsete i Brussel, sier Håvard Grjotheim. I løpet av høsten vil Tyrkia tas inn som assosiert medlem. Ytterligere land i Øst-Europa står dernest for tur.

- Dette er først og fremst en stor honnør til Håvard Grjotheim personlig, men det er også et sterkt signal om at Norge er i ferd med å bli et foregangsland innen grafisk industri i Europa, sier Bjarte Hordnes, styreleder for bransje og arbeidsgiverorganisasjonen for grafisk industri i Norge, NHO Grafisk. Det at Grjotheim har fått bransjens fremste tillitsverv i Europa, gir norsk grafisk industri stor innflytelse og mulighet til å påvirke rammebetingelsene, til tross for at vi står utenfor EU.
Norsk grafisk bransje styrker sin posisjon i Europa
- Grafisk bransje har gjennom mange år vist stor evne til å omstille seg og ta i bruk nye metoder for å utvikle seg videre. I Norge har NHO Grafisk vært en viktig drivkraft for bransjens utvikling og organisasjonen har hentet mye inspirasjon fra de andre europeiske landene. I dag ser vi at mange av disse skjeler til det arbeidet som utføres her i landet og i NHO Grafisk. Valget av Håvard Grjotheim bekrefter Norges styrkede posisjon i Europa, sier Hordnes.
Betydelig internasjonal erfaring
Håvard Grjotheim er i dag leder for en av bransjens største virksomheter i Norge, 07-Gruppen. Grjotheim har betydelig internasjonal erfaring og har tidligere blant annet vært konsernsjef i Elander AB i Sverige og har gjennom mange år hatt flere sentrale verv innen grafisk bransje i Europa, deriblant som styremedlem i Intergraf siden 2002. Han var styreleder i NHO Grafisk fra 2004-2007, og er i dag nestleder.
Dette er Intergraf
International confederationfor printing and allied industries a.i.s.b.l. (Intergraf) er moderorganisasjonen til grafiske bransjeorganisasjoner i Europa. Organisasjonen representerer 25 føderasjoner innen grafisk bransje i 22 europeiske land. Intergrafs hovedoppgave er å fremme den europeiske grafiske industriens interesser og styrke dens konkurransekraft gjennom samarbeid med andre europeiske institusjoner og gjennom lobbyvirksomhet, informasjon og nettverksarbeid. Intergraf har sitt hovedsete i Brussel. Grafisk industri i Europa består av cirka 125,000 virksomheter som til sammen representerer cirka 880,000 arbeidsplasser. Industriens samlede omsetning er cirka 100 milliarder EUR.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Konica Minolta: Emballasjetrykk i korte serier

Tekst: Claes Nordström | Foto: Pressebilder

Flaggskipet for arkmatet tonerproduksjon i store volumer og en kompakt inkjetprinter for printing på emballasje av bølgepapp «on demand» i korte serier. Begge disse vil bli demonstrert i Konica Minoltas utstilling på Sign & Print Scandinavia.

Publisert av: