Håvard Grjotheim ny leder for Intergraf

PUBLISERT: 16 juni 2008
OPPDATERT: 21 mars

Håvard Grjotheim ble fredag 13. juni 2008 valgt til ny president for den europeiske grafiske industrien[list]Håvard_Grjotheim for webs moderorganisasjon, Intergraf.
– Intergraf har i de senere år styrket sin posisjon i Europa vesentlig gjennom et styrket samarbeid på tvers av 22 land og fordi bransjen har økt sin aktivitet innenfor områder som design, web og andre elektroniske tjenester. Det er dermed en svært utfordrende og spennende oppgave å få lov til å lede denne organisasjonen med administrasjon og hovedsete i Brussel, sier Håvard Grjotheim. I løpet av høsten vil Tyrkia tas inn som assosiert medlem. Ytterligere land i Øst-Europa står dernest for tur.

- Dette er først og fremst en stor honnør til Håvard Grjotheim personlig, men det er også et sterkt signal om at Norge er i ferd med å bli et foregangsland innen grafisk industri i Europa, sier Bjarte Hordnes, styreleder for bransje og arbeidsgiverorganisasjonen for grafisk industri i Norge, NHO Grafisk. Det at Grjotheim har fått bransjens fremste tillitsverv i Europa, gir norsk grafisk industri stor innflytelse og mulighet til å påvirke rammebetingelsene, til tross for at vi står utenfor EU.
Norsk grafisk bransje styrker sin posisjon i Europa
- Grafisk bransje har gjennom mange år vist stor evne til å omstille seg og ta i bruk nye metoder for å utvikle seg videre. I Norge har NHO Grafisk vært en viktig drivkraft for bransjens utvikling og organisasjonen har hentet mye inspirasjon fra de andre europeiske landene. I dag ser vi at mange av disse skjeler til det arbeidet som utføres her i landet og i NHO Grafisk. Valget av Håvard Grjotheim bekrefter Norges styrkede posisjon i Europa, sier Hordnes.
Betydelig internasjonal erfaring
Håvard Grjotheim er i dag leder for en av bransjens største virksomheter i Norge, 07-Gruppen. Grjotheim har betydelig internasjonal erfaring og har tidligere blant annet vært konsernsjef i Elander AB i Sverige og har gjennom mange år hatt flere sentrale verv innen grafisk bransje i Europa, deriblant som styremedlem i Intergraf siden 2002. Han var styreleder i NHO Grafisk fra 2004-2007, og er i dag nestleder.
Dette er Intergraf
International confederationfor printing and allied industries a.i.s.b.l. (Intergraf) er moderorganisasjonen til grafiske bransjeorganisasjoner i Europa. Organisasjonen representerer 25 føderasjoner innen grafisk bransje i 22 europeiske land. Intergrafs hovedoppgave er å fremme den europeiske grafiske industriens interesser og styrke dens konkurransekraft gjennom samarbeid med andre europeiske institusjoner og gjennom lobbyvirksomhet, informasjon og nettverksarbeid. Intergraf har sitt hovedsete i Brussel. Grafisk industri i Europa består av cirka 125,000 virksomheter som til sammen representerer cirka 880,000 arbeidsplasser. Industriens samlede omsetning er cirka 100 milliarder EUR.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Styrker seg med mer effektiv arkpresse

ETN Grafisk har en stor produksjon av personaliserte trykksaker til begravelser. Et oppdrag som krever en stabil og pålitelig maskinpark. Nylig byttet trykkeriet i Skien ut en av sine tre Ricoh-linjer med den nye Pro C9500-modellen som ble sluppet i fjor høst.
ETN Ricoh 3

Canon på Drupa: "En arena for å stake ut en ny kurs"

Canon Norge kommer til å ha ansatte på stedet under alle messedager. Sign&Print spurte Magnus Blegen, direktør for produksjon, om forventningene til årets Drupa.
Til Canon - del 1

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280