Hjemmet Mortensen trykker videre…

Hjemmet Mortensen velger å videreføre driften av trykkeri i Oslo. Dette skjer etter at selskapet er blitt enig med de ansattes organisasjoner om en betydelig omstrukturering ved trykkeriet, skriver selskapet på nettsidene sine. En del av omstruktureringen innebærer et lønnskutt på 10 prosent og at ansatte ved trykkeriet reduseres fra 86 til 65.

– Vi har  hatt et godt og tett samarbeid med de ansattes organisasjoner. Både de ansatte og bedriften har strukket seg langt for å kunne redde flest mulig arbeidsplasser. Jeg er i dag veldig glad for at vi har lykkes med dette, sier Anne Britt Berentsen, adm. direktør i Hjemmet Mortensen.

I 2007 bestemte HM at trykkeriet ikke lenger skulle være en del av selskapets kjernevirksomhet. Flere  kjøpere ble vurdert, og i mars 2008 ble det inngått en intensjonsavtale med danske Stibo Graphics om salg av trykkeriet. Men Stibo Graphics trakk seg fra avtalen i  2008.

De siste månedene har Hjemmet Mortensen gjenopptatt kontakten med mulige kjøpere, men det har ikke vært mulig å finne noen norsk eller utenlandsk aktør som er interessert i å overta Hjemmet Mortensen Trykkeri.

– Etter at det ble kjent at det nå ikke finnes interesserte kjøpere av trykkeriet, har vi foretatt en meget grundig vurdering av om Hjemmet Mortensen skulle drive trykkeriet videre på et markedstilpasset prisnivå, eller om vi skulle inngå avtaler med eksterne trykkerier. Ut fra en samlet vurdering, har vi nå besluttet å opprettholde driften, sier Berentsen til HMs nettsider, og fortsetter: Det er en forutsetning for videre drift at den omstrukturering som vi er blitt enige med de ansattes organisasjoner om, blir gjennomført. Vi har stor tillit til at dette vil skje. Som følge av denne omstruktureringen, skal antall De ansatte har vært villige til å gå ned 10 prosent i grunnlønn. I tillegg blir antall skift redusert som følge av effektivisering og kapasitetstilpasninger. Flere øvrige interne kostnader ved trykkeriet skal også reduseres i løpet av 2009, sier Anne Britt Berentsen.

Hjemmet Mortensen har tidligere varslet at selskapet skal gjennomføre årlige kostnadsreduksjoner på til sammen NOK 160 millioner. I alt ca. NOK 30 millioner av disse årlige besparelsene skal oppnås gjennom den vedtatte omstruktureringen ved trykkeriet.

I forbindelse med at Hjemmet Mortensen har besluttet å videreføre trykkerivirksomheten, er Jon Urdal ansatt som adm. direktør ved trykkeriet. Urdal har fungert i stillingen i snart ett år. Han har bred grafisk erfaring fra lederstillinger i flere større grafiske virksomheter.

– Veien frem til beslutning om videre drift ved trykkeriet har vært en utrolig ambisiøs, hektisk og spennende reise. Jeg vil berømme alle ansatte, tillitsvalgte og ledere. Alle har kjempet hardt for at bedriften skal ha kostnadsmessige forutsetninger for å forbli en sentral aktør i skandinavisk rotasjonsindustri. Nå blir det viktig å fortsette samarbeidet i realiseringene av tiltakene slik at vi faktisk når de målene som vi er avhengige av å nå, sier Jon Urdal.

– De ansatte er veldig lettet over at det er tatt en beslutning om trykkeriets fremtid, og at Hjemmet Mortensen falt ned på videre drift av trykkeriet. Vi føler at vi har nedlagt et betydelig arbeid i å legge til rette for å møte eiernes krav om «markedspriser». I disse tider, hvor man kan lese om konkurser og nedleggelser av industriarbeidplasser daglig, er det bra at vi har fått kontrakter som sikrer videre drift. Nå kan vi konsentrere oss om det vi er gode på, nemlig å lage kvalitetstrykksaker, sier Kjetil Larsen klubbleder i Hjemmet Mortensen Trykkeri Grafiske Klubb, leser vi på Hjemmet Mortensens hjemmesider.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Luth Gruppen: Planlegger stand med CAD

Tekst: Roger Stormo | Foto: Luth Gruppen

Snart er det Sign, Print & Promotion messe i Oslo. Hos Luth Gruppen har de bygget opp sin stand i et CAD-program og tester å flytte rundt maskinene så alt blir best mulig. Epsons siste modeller og det nyeste Summa skjærebordet er blant de tingene som skal lokke besøkerne.

Publisert av: 

Spesialeffekter hos Ricoh

Tekst: Peter Ollén | Foto: Pressebilder

Snart er det Sign, Print & Promotion – messe på X Meeting Point på Hellerudsletta utenfor Oslo. Hos Ricoh se man frem til å endelig å møte kundene igjen etter pandemien. På standen er det tre maskiner som vil dele plassen. To av dem er fra storformatserien, mens den tredje er for printing.

Publisert av: 

Kommer fra Danmark med Kongsberg

Tekst: Roger Stormo | Foto: Pressefoto

Blant våre utstillere på den kommende Sign, Print & Promotion-messen på Xmeetingpoint, Hellerudsletta 20-21. oktober vil du stifte bekjentskap med den danske firmaet Artwork Systems Nordic A/S. De distribuerer skjærebord fra Kongsberg Precision Cutting systemer og programvare samt CDI fra Esko.

Publisert av: 

Xaar med nytt printhode

Tekst: Roger Stormo | Foto: Pressefoto

En ledende leverandør av printhoder for trykkpresser fra forskjellige produsenter er inkjet-teknoselskapet Xaar. Nå har de lansert sitt nyeste skrivehode – Xaar Irix – som er utviklet for å sikre nøyaktig, pålitelig og enkel utskrift for koding og merking, produktprinting, funksjonelle væsker og 3D -utskrift.

Publisert av: 

HP-jubileum med maskinlansering til storformat

Tekst: Claes Nordström | Foto: Pressebilder

HP feirer 30 år med utviklingen av fotoprinterserien Designjet med å lansere to nye modeller. I forbindelse med lanseringen benytter de også sjansen til å levere en Pro-printerfamilie i serien Pagewide som åpner for å skrive ut på papir, fleksible materialer og medieplater.

Publisert av: