Hjemmet Mortensen trykker videre…

Hjemmet Mortensen velger å videreføre driften av trykkeri i Oslo. Dette skjer etter at selskapet er blitt enig med de ansattes organisasjoner om en betydelig omstrukturering ved trykkeriet, skriver selskapet på nettsidene sine. En del av omstruktureringen innebærer et lønnskutt på 10 prosent og at ansatte ved trykkeriet reduseres fra 86 til 65.

– Vi har  hatt et godt og tett samarbeid med de ansattes organisasjoner. Både de ansatte og bedriften har strukket seg langt for å kunne redde flest mulig arbeidsplasser. Jeg er i dag veldig glad for at vi har lykkes med dette, sier Anne Britt Berentsen, adm. direktør i Hjemmet Mortensen.

I 2007 bestemte HM at trykkeriet ikke lenger skulle være en del av selskapets kjernevirksomhet. Flere  kjøpere ble vurdert, og i mars 2008 ble det inngått en intensjonsavtale med danske Stibo Graphics om salg av trykkeriet. Men Stibo Graphics trakk seg fra avtalen i  2008.

De siste månedene har Hjemmet Mortensen gjenopptatt kontakten med mulige kjøpere, men det har ikke vært mulig å finne noen norsk eller utenlandsk aktør som er interessert i å overta Hjemmet Mortensen Trykkeri.

– Etter at det ble kjent at det nå ikke finnes interesserte kjøpere av trykkeriet, har vi foretatt en meget grundig vurdering av om Hjemmet Mortensen skulle drive trykkeriet videre på et markedstilpasset prisnivå, eller om vi skulle inngå avtaler med eksterne trykkerier. Ut fra en samlet vurdering, har vi nå besluttet å opprettholde driften, sier Berentsen til HMs nettsider, og fortsetter: Det er en forutsetning for videre drift at den omstrukturering som vi er blitt enige med de ansattes organisasjoner om, blir gjennomført. Vi har stor tillit til at dette vil skje. Som følge av denne omstruktureringen, skal antall De ansatte har vært villige til å gå ned 10 prosent i grunnlønn. I tillegg blir antall skift redusert som følge av effektivisering og kapasitetstilpasninger. Flere øvrige interne kostnader ved trykkeriet skal også reduseres i løpet av 2009, sier Anne Britt Berentsen.

Hjemmet Mortensen har tidligere varslet at selskapet skal gjennomføre årlige kostnadsreduksjoner på til sammen NOK 160 millioner. I alt ca. NOK 30 millioner av disse årlige besparelsene skal oppnås gjennom den vedtatte omstruktureringen ved trykkeriet.

I forbindelse med at Hjemmet Mortensen har besluttet å videreføre trykkerivirksomheten, er Jon Urdal ansatt som adm. direktør ved trykkeriet. Urdal har fungert i stillingen i snart ett år. Han har bred grafisk erfaring fra lederstillinger i flere større grafiske virksomheter.

– Veien frem til beslutning om videre drift ved trykkeriet har vært en utrolig ambisiøs, hektisk og spennende reise. Jeg vil berømme alle ansatte, tillitsvalgte og ledere. Alle har kjempet hardt for at bedriften skal ha kostnadsmessige forutsetninger for å forbli en sentral aktør i skandinavisk rotasjonsindustri. Nå blir det viktig å fortsette samarbeidet i realiseringene av tiltakene slik at vi faktisk når de målene som vi er avhengige av å nå, sier Jon Urdal.

– De ansatte er veldig lettet over at det er tatt en beslutning om trykkeriets fremtid, og at Hjemmet Mortensen falt ned på videre drift av trykkeriet. Vi føler at vi har nedlagt et betydelig arbeid i å legge til rette for å møte eiernes krav om «markedspriser». I disse tider, hvor man kan lese om konkurser og nedleggelser av industriarbeidplasser daglig, er det bra at vi har fått kontrakter som sikrer videre drift. Nå kan vi konsentrere oss om det vi er gode på, nemlig å lage kvalitetstrykksaker, sier Kjetil Larsen klubbleder i Hjemmet Mortensen Trykkeri Grafiske Klubb, leser vi på Hjemmet Mortensens hjemmesider.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Fespa: Årets motto er «print in motion»

Tekst: Claes Nordström | Foto: Claes Nordström

Det har bare gått et drøyt halvår siden Fespa i Amsterdam, men nå er det igjen tid for messe. Fra 31. mai til 3. juni møtes trykkeri- og skiltbransjen til gjenbesøk på Messe Berlin. OBS: Ledelsen i Fespa har kommet med en korrigering angående koronatiltakene rundt messen.

Publisert av: