KBA i endring i Norden

Morten-Rasmussen-web

Morten Steen Rasmussen ble ved årsskiftet tilsatt som ny administrerende direktør for KBA Nordic, med hovedkontor i danske Herlev. KBA opplyser at deres nordiske organisasjon skal være mer selvhjulpen enn tidligere, hvor alt kontraktsarbeid ble håndtert fra Tyskland. Nå skal alt håndteres i Norden, og derfor har de også søkt etter en direktør med en litt annen profil enn tidligere.

Morten Steen Rasmussen er eksportingeniør og har arbeidet med salg og virksomhetsledelse gjennom mange år, senest som Managing Director for Nordic Region hos Dyrup.

– Markedet vil nok oppleve at jeg vil bruke mer tid ute i marken enn tidligere direktører i KBA. Jeg ønsker å være med å tegne et nytt bilde av KBA Nordic i bransjen, forteller Morten Rasmussen til AGI.

Så langt har den nye KBA-sjefen blant annet arbeidet med å reorganisere den nordiske salgsstyrken innenfor arkoffset. Det har resultert i at Markus Juselius er blitt ansvarlig for salget i Finland, Hans af Ekenstram ansvarlig for Sverige, mens Morten Rasmussen selv har overtatt det midlertidige salgsansvaret for Danmark og Norge. I forbindelse med reorganiseringen har Carsten Barlebo fratrådt sin stilling som salgsansvarlig for hele regionen.

Et annet ledd i endringene er at KBAs organisasjon er styrket med en controller, som vil starte i august. Med denne stillingen på plass er målet at den nordiske regionen selv skal håndtere alt rundt kontraktene.

Et annet fokusområde har vært utviklingen og styringen av serviceavdelingen, samt utvide konsulentområdet, der KBA skal hjelpe kundene til å øke effektiviteten. Morten Rasmussen utdyper strategien videre i et intervju med AGI.

– Vi skal gjøre mer for at bistå våre kunder, så de får optimalt utbytte av utstyret.
Videre skal vi i hele den nordiske virksomheten bli dyktigere til å utnytte hverandres erfaringer, også på tvers av landegrensene. Målene endrer seg, men akkurat nå er hovedmålet å etterleve ønsket om at KBA Nordic skal bli en fullstendig selvkjørende virksomhet, sier han.

KBA kunne avslutte 2009 med et positivt resultat. Det var riktignok ikke stort, men tallene var sorte til tross for en generell omsetningsnedgang på rundt 25-30%.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *