KBA i endring i Norden

PUBLISERT: 12 mai 2010
OPPDATERT: 21 mars

Morten-Rasmussen-web

Morten Steen Rasmussen ble ved årsskiftet tilsatt som ny administrerende direktør for KBA Nordic, med hovedkontor i danske Herlev. KBA opplyser at deres nordiske organisasjon skal være mer selvhjulpen enn tidligere, hvor alt kontraktsarbeid ble håndtert fra Tyskland. Nå skal alt håndteres i Norden, og derfor har de også søkt etter en direktør med en litt annen profil enn tidligere.

Morten Steen Rasmussen er eksportingeniør og har arbeidet med salg og virksomhetsledelse gjennom mange år, senest som Managing Director for Nordic Region hos Dyrup.

– Markedet vil nok oppleve at jeg vil bruke mer tid ute i marken enn tidligere direktører i KBA. Jeg ønsker å være med å tegne et nytt bilde av KBA Nordic i bransjen, forteller Morten Rasmussen til AGI.

Så langt har den nye KBA-sjefen blant annet arbeidet med å reorganisere den nordiske salgsstyrken innenfor arkoffset. Det har resultert i at Markus Juselius er blitt ansvarlig for salget i Finland, Hans af Ekenstram ansvarlig for Sverige, mens Morten Rasmussen selv har overtatt det midlertidige salgsansvaret for Danmark og Norge. I forbindelse med reorganiseringen har Carsten Barlebo fratrådt sin stilling som salgsansvarlig for hele regionen.

Et annet ledd i endringene er at KBAs organisasjon er styrket med en controller, som vil starte i august. Med denne stillingen på plass er målet at den nordiske regionen selv skal håndtere alt rundt kontraktene.

Et annet fokusområde har vært utviklingen og styringen av serviceavdelingen, samt utvide konsulentområdet, der KBA skal hjelpe kundene til å øke effektiviteten. Morten Rasmussen utdyper strategien videre i et intervju med AGI.

– Vi skal gjøre mer for at bistå våre kunder, så de får optimalt utbytte av utstyret.
Videre skal vi i hele den nordiske virksomheten bli dyktigere til å utnytte hverandres erfaringer, også på tvers av landegrensene. Målene endrer seg, men akkurat nå er hovedmålet å etterleve ønsket om at KBA Nordic skal bli en fullstendig selvkjørende virksomhet, sier han.

KBA kunne avslutte 2009 med et positivt resultat. Det var riktignok ikke stort, men tallene var sorte til tross for en generell omsetningsnedgang på rundt 25-30%.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

30-årsjubilanten investerer i fremtiden: "Mitt livsverk"

Med lokaler midt i Oslo sentrum er digitaltrykkeriet In-Trykk tett på mange store bedrifter som trenger trykketjenester.
– Jeg har blitt litt av en hustrykker for bedriftene på gata, sier eier Yalcin Ucarli.
IN Konica

Åpent hus med tema "foliering av kjøretøy"

Torsdag 20. juni inviterer Spandex til åpent hus i Larvik. Foliering av kjøretøy er tema for dagen og det blir demonstrasjon av foliering og nye produkter.
Spandex folie