Web-to-print i skyen

n46201 - agi_presstogo_web

Det norske programvarehuset Press to go har utviklet en programvare for håndtering av markedsføringsmateriell og Web-to-print. Den siste versjonen, med navnet Mars, er en portalløsning for trykkerier som ønsker å bygge en nettbutikk. Mars har koblinger til både kunden og produksjonen, og på kundesiden samles alle bestillingselementer i en unik brukerside som kan skreddersys til hver kunde. Her kan bestillerne se både statiske og dynamiske objekter, og siden kan også integreres i kundens intranett. Hvis man arbeider dynamisk, er det er en kobling mellom dynamiske dokumenter og bildearkivet. Det finnes også et arkiv for tidligere bestillinger, både påbegynte og avsluttede, noe som skal forenkle repetitive jobber.

– Mars er utviklet i nært samarbeid med våre største kunder, og gir en helt ny brukeropplevelse, sier Ola Norrman (bildet), leder av Press to go.
Den nye løsningen har fått en ny produksjonsseksjon for håndtering av bestillinger. Her skal det være mulig å administrere et ubegrenset antall virtuelle produksjonsenheter samtidig. I tillegg er det støtte for å plassere ut oppdrag til underleverandører. Med tilleggsprogrammet Press to go Sniffer kan løsningen integreres med et bakenforliggende forretnings- eller produksjonssystem, eksempelvis Fujifilm XMF, PrintVis, GKS3 eller Summa.

Press to go tilbys kun som en «skytjeneste». Dette betyr at Press to go drifter systemet på sine egne servere, og gjør det tilgjengelig for kundene via Internett. Dette gir flere fordeler, eksempelvis at alle brukerne benytter samme versjon og at det er enkelt å skalere systemet ut fra produksjonsvolumet. I tillegg unngår man de operasjonelle kostnadene som alltid oppstår med egne serverapplikasjoner.

Et annet forhold som skiller Press to go fra andre systemleverandører er deres tette relasjon til bestillerne. Systemet ble opprinnelig utviklet for Hydro-konsernet, for håndtering av grafisk materiale i Hydro på global basis. Inntil 2008 var systemet eid av Hydro, men nå tilbys det altså av Press to go.

Systemet tilbys både til bedriftskunder og grafiske produksjonsbedrifter. For bedriftskunder som Statoil, Folksam, DNV og DnB NOR representerer systemet knutepunktet for håndtering av grafiske oppdrag. For trykkerier som Trosa Tryckeri og E-Print benyttes det som en komplett Web-to-print-løsning med muligheter for å tilknytte funksjoner bildearkiver, annonsearkiv og annet.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *