Dialog i alle kanaler

Therese Fevang, NORDMA:

Therese til web CRM vokser, og sprer seg til stadig nye kanaler. Analogt eller digitalt; målet er det samme. Dialog med eksisterende eller nye kunder.

Kommunikasjonsmulighetene med kunder og potensielle kunder har endret seg sterkt de siste årene, men det handler ennå om dialog og 1:1 markedsføring. Dialogmarkedsføring består av et mylder med verktøy, tekniske nyvinninger, metoder og utfordringer. Det viktigste er ikke å ta alle i bruk, men å ha forståelse for hva som egner seg best til de ulike kommunikasjonsoppgavene.

Dette har alle år vært omtalt som direkte markedsføring eller direct marketing (DM). I dagens mediebilde snakker vi faktisk om akkurat de samme tankene og prinsippene som gjennom en årrekke er benyttet i tradisjonell DM, og som nå flyttes over i dagens teknologi. Prinsippene vi lærte den gang gjelder selvfølgelig også for bruk av nye medier og innenfor dagens teknologi: – det handler om å tilby riktig produkt til riktig person på riktig tidspunkt

Innenfor direkte markedsføring har vi alltid hatt fokus på å treffe rett målgruppe i all kommunikasjon og at vi gjennom dette øker sannsynlighet for at budskapet oppleves som relevant for mottakeren.  Direktemarkedsføring skiller seg fra massekommunikasjon som tradisjonelt alltid har hatt større fokus på prosentandeler. Innenfor direkte markedsføring ser vi det som viktig at dialogen med kunden kan personifiseres, og at vi gjennom det gjør både innhold og budskap så relevant som mulig for den enkelte mottaker. Vår erfaring er at massekommunikasjon i mindre grad kan skreddersys slik direktemarkedsføring kan gjøre.

En annen klar fordel ved å bruke direkte markedsføring er mulighetene til måling opp mot resultater. Ved å velge relevans og dialog gir det annonsøren mulighet til å måle all respons fra mottakeren, noe som også gjør at resultater av markedsføringen er målbart. Avsender kan teste ulike virkemidler før en stor kampanje går ut, og gjennom testing kan kostnader reduseres. Alt kan testes: målgrupper, lister, produkter, tilbud, kreative konsepter etc.

Flere av NORDMAs medlemmer og samarbeidspartnere kommer fra grafisk bransje. I NORDMA opplever vi at vi har mange felles utfordringer og muligheter. Mange av NORDMAs medlemmer er også helt avhengig av å ha en vital og effektiv grafisk bransje for å sikre god kommunikasjon.  Vi håper også at vi i fremtiden kan stå sammen for å finne gode løsninger som sikrer den gode kommunikasjon og dialogen med kunden.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *