Papir eller elektronikk? Ja takk!

Papiret har lenge vært utsatt for angrep fra to hold; miljøvernerne på den ene siden og de elektroniske mediene på den andre. Ettersom en av papirets viktigste egenskaper som medium er at det faktisk forholder seg helt i ro til du velger å oppsøke det, og heller ikke forstyrrer deg med verken lyd eller bilde når du vel har lagt det fra deg, har gitt de støyende angriperne altfor stor oppmerksomhet. Papiret selv har nesten «mistet stemmen».

Unike egenskaper
Den til dels forvirrende miljøargumentasjonen knyttet til skog og papirproduksjon begynner vi nå endelig å se kvalifiserte tilsvar til. Nå må alle bransjens aktører ta til seg kunnskap om skogsdrift, papirproduksjon og gjenvinning, og formidle den videre til kunder og sluttbrukere så ofte og så riktig som de bare kan.
Nå er det på tide at de samme aktørene blir mer bevisst hvilke unike egenskaper papirmediet faktisk besitter. Mange av papirets kvaliteter er opplagte, ikke minst dem jeg nevnte innledningsvis, men møtet med avanserte mobiltelefoner, ipadder og andre medier viser at mye av det vi tidligere betraktet som en mangel ved papirmediet, faktisk viser seg å være papirmediets styrke.

Styrker konsentrasjonen
For når skoleelever og studenter sier de foretrekker den klassiske læreboken er det fordi boken som medium bygger evne til konsentrasjon. Boken holder den øvrige verden borte fra lesestunden. Dette er en styrke i seg selv.  Boken gjør det mulig å konsentrere seg, den bringer leseren dypere ned i kunnskapsmaterien og stimulerer til refleksjon, mens et lesebrett eller en laptop stadig drar oss videre til nye klikk, nye lenker, flere animasjoner, nye temaer og interaktivitet. Studentene ser faren ved bare å forholde seg til «kjennskap i bredden», som en motsetning til «kunnskap i dybden».

Også reklame
Men papiret skal også tjene flere interesser,  løse andre oppgaver. Det skal ikke minst bære reklamebudskap, der papirets oppgaven nettopp er å trigge leseren til handling og utløse kjøp. I AGI nr 189 som nettopp utkom, kan du (s 14) lese om QR-kodene, små firkanter med sorte «piksler» du antakelig er blitt fortrolig med allerede på konvolutter og i annonser, nemlig QR-kodene, som når de leses av en app på telefonen eller fotograferes av et webkamera åpner lenker på nettet som tar leseren videre, kanskje til en kjøpsbeslutning.

Papir eller elektronikk? Ja takk!

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Heidelberg: Kjempesalg, prisstigninger og positive forventninger

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressefoto

Heidelberg setter opp prisene moderat og forutser at neste regnskapsår vil komme ut med svarte tall i netto etter skatt, mye takket være et godt bokmarked i Europa. Samtidig stiger hollandske Wilco frem som stor Heidelberg-kunde, de har fornyet maskinparken med ikke mindre enn 11 nye Heidelberg-presser i løpet av ett år.

Publisert av: 

Dypdykk i digitaltrykt interiørdekor – muligheter og fremtid

Tekst: Claes Nordström | Foto: Pressebilder

Den klassiske trykksaken, personalisert eller produsert i små opplag, er ingen match for digitaltrykk. Og med de forskjellige trykkteknikkene er det mulig å printe på nesten alle tenkelige materialer, noe som gir trykkerier muligheten til å skape seg vekst i nye markeder. Et av disse fremtidens markeder er interiørdesign og utforming av fysiske miljøer. Sign & Print intervjuer interiør- og dekorekspert Rachel Nunziata om hva trykkerier bør tenke på når de går inn på dette markedet.

Publisert av: 

Canon skal levere print-tjenester til Statnett de neste 3 årene

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon

Statnett har inngått avtale med Canon om en tjenesteavtale «Print as a Service» (Print som en tjeneste). Avtalen inneholder drift av 230 multifunksjonsmaskiner med tilhørende sikker-print-løsning, i tillegg til bemanning fra Canon på større lokasjoner og landsdekkende service. Avtaleperioden er på 3 år og har en verdi på 15 millioner kroner.

Publisert av: