Papir eller elektronikk? Ja takk!

PUBLISERT: 14 februar 2011
OPPDATERT: 14 februar

Papiret har lenge vært utsatt for angrep fra to hold; miljøvernerne på den ene siden og de elektroniske mediene på den andre. Ettersom en av papirets viktigste egenskaper som medium er at det faktisk forholder seg helt i ro til du velger å oppsøke det, og heller ikke forstyrrer deg med verken lyd eller bilde når du vel har lagt det fra deg, har gitt de støyende angriperne altfor stor oppmerksomhet. Papiret selv har nesten «mistet stemmen».

Unike egenskaper
Den til dels forvirrende miljøargumentasjonen knyttet til skog og papirproduksjon begynner vi nå endelig å se kvalifiserte tilsvar til. Nå må alle bransjens aktører ta til seg kunnskap om skogsdrift, papirproduksjon og gjenvinning, og formidle den videre til kunder og sluttbrukere så ofte og så riktig som de bare kan.
Nå er det på tide at de samme aktørene blir mer bevisst hvilke unike egenskaper papirmediet faktisk besitter. Mange av papirets kvaliteter er opplagte, ikke minst dem jeg nevnte innledningsvis, men møtet med avanserte mobiltelefoner, ipadder og andre medier viser at mye av det vi tidligere betraktet som en mangel ved papirmediet, faktisk viser seg å være papirmediets styrke.

Styrker konsentrasjonen
For når skoleelever og studenter sier de foretrekker den klassiske læreboken er det fordi boken som medium bygger evne til konsentrasjon. Boken holder den øvrige verden borte fra lesestunden. Dette er en styrke i seg selv.  Boken gjør det mulig å konsentrere seg, den bringer leseren dypere ned i kunnskapsmaterien og stimulerer til refleksjon, mens et lesebrett eller en laptop stadig drar oss videre til nye klikk, nye lenker, flere animasjoner, nye temaer og interaktivitet. Studentene ser faren ved bare å forholde seg til «kjennskap i bredden», som en motsetning til «kunnskap i dybden».

Også reklame
Men papiret skal også tjene flere interesser,  løse andre oppgaver. Det skal ikke minst bære reklamebudskap, der papirets oppgaven nettopp er å trigge leseren til handling og utløse kjøp. I AGI nr 189 som nettopp utkom, kan du (s 14) lese om QR-kodene, små firkanter med sorte «piksler» du antakelig er blitt fortrolig med allerede på konvolutter og i annonser, nemlig QR-kodene, som når de leses av en app på telefonen eller fotograferes av et webkamera åpner lenker på nettet som tar leseren videre, kanskje til en kjøpsbeslutning.

Papir eller elektronikk? Ja takk!

Les videre

Prisen på trykksaker

Vår forlegger, Peter Ollén deler fra sine møter med grafisk bransje. I dag sier han noe om å ikke gå ned i pris men heller øke en trykksaks effekt.
peter_ollen_ny_800px

Å drive trykkeri i koronatiden

Sjefredaktøren tar til orde for å normalisere driften og samspillet mellom medarbeiderne og overfor kundene, samtidig som man opprettholder smittevernet.
peter-ollexxn-190626-1024x716

Hold prisen oppe – av respekt for kunden

Ikke senk prisene dine i disse stormfulle tider. Det beste for kundene dine er at du øker prisen litt. Tror du meg ikke? Les videre.
peter-ollexxn-190626-1024x716

En ny bølge av etterspørsel

Peters leder: En ny bølge av etterspørsel er på vei inn i den grafiske bransjen. På samme måte som vi opplevde et enormt oppsving da vi kunne tilby offset i stedet for boktrykk, så kommer vi nå til å få oppleve et stort oppsving når vi kan tilby ulike varianter av blekktrykk.
peter_ollen_ny_800px

Siste nytt

Satser på eskeproduksjon i små serier

Stavangerbaserte Norengros Kjosavik ser en økt etterspørsel etter esker med trykk i mindre serier. Derfor har de investert i en HP Latex R2000.
norengros-Hjalmar

HP lover nyheter om storformat til høsten

På HPs stand under Drupa var det nyheter i Indigo- og PageWide-seriene som skulle være mest i søkelyset. Men snart loves det nyheter også i storformatsegmentet.
HP-Paula-1024x683

Stor forretning i Sverige: Åtta45 kjøper opp By Wind og GBGT Box

Trykkeriet By Wind og emballasjeselskapet GBGT Box blir en del av Åtta45. En utvidelse som vil øke selskapets produksjonskapasitet innen både trykking og emballasje.
Atta45-ver-2-1024x683

De viste linjer med helautomatisk bokproduksjon

Etterbehandlingseksperter fra Horizon demonstrerte hvordan man lager den smarte fabrikken på Drupa.
Horizon-1