Vinnere satser på kompetanse

Teknologiske konkurransefortrinn har stadig kortere levetid. Konsekvensen er at bedrifter må organisere seg smart for hele tiden å være en fortrukket partner i et næringsliv i kontinuerlig og sterk forandring. Og forskjellen mellom de bedriftene som blir foretrukket og dem som taper er i all hovedsak organiseringen av rett kompetanse. Når var det sist en gjennomgang av kompetansen i din bedrift?

Hva er rett kompetanse?
En definisjon av kompetanse kan være: Kompetanse = kunnskap x evne x vilje x mulighet. Medarbeideren tilbyr sin kunnskap, sine evner og sin vilje. Arbeidsgiveren må fra sin side tilby muligheter, men også ha en egen vilje til at bedriften og medarbeiderne i fellesskap skal lykkes.
Den kompetansen bedriftene trenger danner et bredt spekter, avhengig av hvilke produkter og tjenester bedriften tilbyr. Kompetansebehovet kan innebære alt fra å ansette en medarbeider med doktorgrad, til å ta inn en ungdom som lærling for to år.

Mediebransjens turbulens
Mediebransjen har fått mye juling fra sine kunder de siste årene. Knapt noen mediebedriftsleder kan unngå ordet omstilling når nåtiden og fremtiden skal beskrives.
Omstilling handler om flere ulike drivere; nye forretningsmodeller, nye verdiskapingskjeder, teknologi, nye organisasjonsmodeller men ikke minst kompetanse hos medarbeidere og hvordan denne kompetansen samhandler internt i bedriften og i relasjon til marked og kunder.

Tankekors for grafisk
Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon har til enhver tid opplæringsansvaret for mellom 60 og 70 lærlinger; trykkerlærlinger og mediegrafikerlærlinger.  Et tankekors for den grafiske delen av mediebransjen må være at den ansetter stadig færre lærlinger. I 2010 var kun 7 av våre 46 mediegrafikerlærlinger i bedrifter som er tilknyttet NHO Grafisk. Og av de samme syv ble tre ansatt i samme selskap. De øvrige 39 lærlingene fikk læreplass i filmproduksjonsselskaper, aviser, forlag, digitaltrykkerier, reklamebyråer, «in-house» markedsavdelinger i større bedrifter, og til og med i en sportsklubb. Og veksten i antall lærlinger hos oss fra 2009 til 2010 var på 140 prosent.
Lykken for en grafisk bedrift er ikke nødvendigvis verken å ansette en medarbeider med doktorgrad, eller en elev fra studieretningen Medier og kommunikasjon som mediegrafikerlærling. Men sjansen for å lykkes øker betraktelig hvis man har et bevisst og våkent blikk for samspillet mellom teknologi, nye forretningsmodeller og påfyll av ny kompetanse i bedriften.
Organisasjoner med medarbeidere som har gårsdagens kompetanse, vil dessverre ikke være konkurransedyktige i morgen.

Og det er ledelsens ansvar å bruke tid og ressurser på at dette ikke skjer.

Terje Overgård er daglig leder i Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon i Oslo

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


En ”doldis” er den største skiltmakeren

Tekst: Peter Ollén | Foto: Peter Ollén

De største skiltene. Og de minste. Bokstaver som er oppbygde hver for seg med bakgrunnsbelysning. Eller en duk på 25 kvadratmeter som spenner over en hel fasade. Tre, metall, akryl. Spesialistkunnskap om sveising og belysning. Og om vindens krefter. Det er bara en del av den kunnskapen som Signtronic besitter.

Publisert av: 

Packnorth: Canon LabelStream 4000 vises for messepublikum

Tekst: Bo Wallteg | Foto: Canon

Canon brenner alt kruttet sitt på en enkelt maskin under Packnorth 10. – 12. mai. Canon LabelStream 4000, en spennende etikettpresse lansert i 2019, har nå begynt å finne veien til markeder i Europa. Norden er fortsatt et uberørt område, men Canon håper å legge grunnlaget for fremtidige installasjoner via Packnorth.

Publisert av: