Vinnere satser på kompetanse

Teknologiske konkurransefortrinn har stadig kortere levetid. Konsekvensen er at bedrifter må organisere seg smart for hele tiden å være en fortrukket partner i et næringsliv i kontinuerlig og sterk forandring. Og forskjellen mellom de bedriftene som blir foretrukket og dem som taper er i all hovedsak organiseringen av rett kompetanse. Når var det sist en gjennomgang av kompetansen i din bedrift?

Hva er rett kompetanse?
En definisjon av kompetanse kan være: Kompetanse = kunnskap x evne x vilje x mulighet. Medarbeideren tilbyr sin kunnskap, sine evner og sin vilje. Arbeidsgiveren må fra sin side tilby muligheter, men også ha en egen vilje til at bedriften og medarbeiderne i fellesskap skal lykkes.
Den kompetansen bedriftene trenger danner et bredt spekter, avhengig av hvilke produkter og tjenester bedriften tilbyr. Kompetansebehovet kan innebære alt fra å ansette en medarbeider med doktorgrad, til å ta inn en ungdom som lærling for to år.

Mediebransjens turbulens
Mediebransjen har fått mye juling fra sine kunder de siste årene. Knapt noen mediebedriftsleder kan unngå ordet omstilling når nåtiden og fremtiden skal beskrives.
Omstilling handler om flere ulike drivere; nye forretningsmodeller, nye verdiskapingskjeder, teknologi, nye organisasjonsmodeller men ikke minst kompetanse hos medarbeidere og hvordan denne kompetansen samhandler internt i bedriften og i relasjon til marked og kunder.

Tankekors for grafisk
Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon har til enhver tid opplæringsansvaret for mellom 60 og 70 lærlinger; trykkerlærlinger og mediegrafikerlærlinger.  Et tankekors for den grafiske delen av mediebransjen må være at den ansetter stadig færre lærlinger. I 2010 var kun 7 av våre 46 mediegrafikerlærlinger i bedrifter som er tilknyttet NHO Grafisk. Og av de samme syv ble tre ansatt i samme selskap. De øvrige 39 lærlingene fikk læreplass i filmproduksjonsselskaper, aviser, forlag, digitaltrykkerier, reklamebyråer, «in-house» markedsavdelinger i større bedrifter, og til og med i en sportsklubb. Og veksten i antall lærlinger hos oss fra 2009 til 2010 var på 140 prosent.
Lykken for en grafisk bedrift er ikke nødvendigvis verken å ansette en medarbeider med doktorgrad, eller en elev fra studieretningen Medier og kommunikasjon som mediegrafikerlærling. Men sjansen for å lykkes øker betraktelig hvis man har et bevisst og våkent blikk for samspillet mellom teknologi, nye forretningsmodeller og påfyll av ny kompetanse i bedriften.
Organisasjoner med medarbeidere som har gårsdagens kompetanse, vil dessverre ikke være konkurransedyktige i morgen.

Og det er ledelsens ansvar å bruke tid og ressurser på at dette ikke skjer.

Terje Overgård er daglig leder i Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon i Oslo

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Fespa: Årets motto er «print in motion»

Tekst: Claes Nordström | Foto: Claes Nordström

Det har bare gått et drøyt halvår siden Fespa i Amsterdam, men nå er det igjen tid for messe. Fra 31. mai til 3. juni møtes trykkeri- og skiltbransjen til gjenbesøk på Messe Berlin. OBS: Ledelsen i Fespa har kommet med en korrigering angående koronatiltakene rundt messen.

Publisert av: