Lær deg å selge mediefakta

Til AGI 190 som du nylig fikk i din postkasse, har vi snakket med tre skandinaviske magasin- og webpublisister om deres publiseringsstrategi.
Valget mellom nett og papir er ikke tilfeldig, de tre har en bevisst strategi for medievalgene sine, og den som selger trykktjenester gjør klokt i å sette seg inn i hvordan de tenker. Det kan gi fortrinn i arbeidet med å skaffe nye kunder.

Det er alltid hyggelig å fortelle om grafiske bedrifter som tjener penger. Vi tror suksesshistorier genererer gode idéer, enten det gjelder arbeidsflyt, spesielle kombinasjoner av oppdrag og maskinpark, eller noe annet. Hos Color Master er de ovebevist om at det åpne produksjonslandskapet er en viktig suksessfaktor. Les
hvorfor, i AGI 190 side 14.

Print 2011 er historie. Et tydelig budskap fra de mange foredragene på messen er behovet for faktabasert kunnskap om gjennomføring av vellykkete DR-prosjekter. Mediebyråene vet altfor lite om hvordan en vellykket DR-kampanje skal settes sammen og realiseres. De vet heller ikke hva det koster eller hvilken respons de kan gi. Konsekvensen er at de formidler færre printkampanjer. Dersom en grafisk bedrift kan presentere en DR-løsning der kreativ falsing, sortering og adressering har gitt resultater, kan den også konkurrere om budsjettene. TV-kanalene kan fortelle mediebyråene nøyaktig når og hvor en spot skal sendes for å nå spesifikke målgruper.
Det samme bør bransjen kunne presentere for print. Den bør kunne fortelle hvordan det rette budskapet, responskortet eller -kupongen, navning og flere andre
viktige komponenter skal settes sammen for å gi en kostnadseffektiv produksjon og gi optimal respons. Og det er trykkeriene som må selge seg inn. Sørg for tall, statistikk og referansekunder. Jo mer gryteklar en slik presentasjon er, jo lettere blir det å invitere en sulten kunde til bords.

QR-Koder
Vi skriver også denne gangen om QRkodene, som etter femten år på baken er lite utbredt i forhold til sitt potensial. Som regel er slik informasjon et hint til grafisk
bransje om å ta ny teknologi til seg og henge med i utviklingen. Det tror jeg de gjør, for da jeg i profesjonell sammenheng nylig befant meg i samme rom som fire
trykkeriledere, kunne to av dem oppvise ferske visittkort påtrykt QR-koder.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *