Lær om lønnsom inkjetproduksjon

I Stockholm 18–19 mai arrangerer AGI en konferanse om inkjetbaserte forretningsmodeller. For en bransje som er vant til å kjøpe en presse og gå i gang er overgangen til inkjet en spesiell utfordring. Men hvorfor det, egentlig?

Det var utfordrende den gangen arbeidsflytsystemene skulle gå fra å håndtere to jobber i timen til å håndtere nærmere ti jobber. Når trykkeriene nå skal planlegge arbeidsflyten kreves en helt annen kapasitet. Neste generasjon systemer skal kunne håndtere flere jobber i minuttet og skal makte å rippe over tusen sider per minutt.

Trykkeriene vili tiden framover også motta stadig flere mikrobestillinger. Det gjelder å være koblet inn på kundenes datasystemer, slik at jobbene kan gå rett gjennom produksjonen uten at det brukes til på administrasjon.

For at dette skal fungere smidig, er det viktig at trykkeriet produktifiserer. Hvert produkt på ha et bestillingsnummer som kan bestilles og kalkuleres automatisk. Trykkeriene må skrive en ny type kontrakt med sine kunder, der de utgjør kundenes forlengde arm, og der man ikke trenger å snakke sammen for hvert enkelt oppdrag.

E-handelen er helt sentral i et slikt bilde. På nettet ser det kanskje ut som en butikk, mens det kanskje bara er et teknisk grensesnitt som kundene kan koble seg inn på. Det er ikke så viktig. Det viktige er at dette digitale grensesnittet skapes, der din bedrift er tilgjengelig alle dager, 24 timer i døgnet.

Med dette på plass har du en fantastisk utgangsposisjon for å kunne för att kunna komplettere produksjonen din, eller gå over til inkjet helt og holdent.

Det er det vår tittel betyr: «Inkjetbaserte forretningsmodeller», og som er tema på AGIs konferanse 18 mai.

Dagen etter kan du få hjelp med fordypning og utarbeidelse av en forretningsmodell tilstrekelig god for å vise banken og styret. Selve malen kan du senere benytte i andre sammenhenger.

Les mer på http://inkjet.agi.se/

Husk å melde deg på før 15. april, slik at du får 10 prosent rabatt.

Velkommen!

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


En ”doldis” er den største skiltmakeren

Tekst: Peter Ollén | Foto: Peter Ollén

De største skiltene. Og de minste. Bokstaver som er oppbygde hver for seg med bakgrunnsbelysning. Eller en duk på 25 kvadratmeter som spenner over en hel fasade. Tre, metall, akryl. Spesialistkunnskap om sveising og belysning. Og om vindens krefter. Det er bara en del av den kunnskapen som Signtronic besitter.

Publisert av: 

Packnorth: Canon LabelStream 4000 vises for messepublikum

Tekst: Bo Wallteg | Foto: Canon

Canon brenner alt kruttet sitt på en enkelt maskin under Packnorth 10. – 12. mai. Canon LabelStream 4000, en spennende etikettpresse lansert i 2019, har nå begynt å finne veien til markeder i Europa. Norden er fortsatt et uberørt område, men Canon håper å legge grunnlaget for fremtidige installasjoner via Packnorth.

Publisert av: