Grafisk i Stortingets spørretime

Jan Erik Pettersen. Foto: privat

Det er en kjent sak at norske trykkerier kjemper en hard kamp mot lavpristrykkerier i Øst-Europa og Baltikum. Styreleder i Grøset Trykk, Jan Erik Pettersen, ønsker nå en avklaring på myndighetenes anbudspolitikk overfor den grafiske bransjen.

– Jeg tok kontakt med Høyres Stortingsgruppe for å gi et bilde av konkurranseforholdene mellom norske og utenlandske grafiske tilbydere. Spørsmålet er hvor lenge vår grafiske industri kan overleve hvis vi må konkurrere med utenlandske tilbydere, som blant annet har fordelen av ekstremt billig arbeidskraft. I det minste må vi være sikre på at anbudsbetingelsene er identiske, sier Pettersen.

Høyres Stortingsgruppe tok henvendelsen alvorlig, og saken er nå på vei til spørretimen.

– Stortingsrepresentant Ingjerd Schou har formulert en skriftlig henvendelse til nærings- og handelsministeren. Brevet inneholder en rekke betimelige spørsmål, og vi venter spent på svaret, sier Jan Erik Pettersen, som antyder at dette foreligger om en uke eller to.

Agi.no vil følge opp saken når svaret foreligger.

Her er brevet til nærings- og handelsministeren gjengitt i sin helhet:

Foto: Wikipedia, Lars Erik Røed

Stortinget, 2. mai 2011

Stortingets president

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til nærings- og handelsministeren:

Kan Statsråden både redegjøre for hvilken vekt offentlige og statlige bedrifter legger på norske arbeidsplasser og på kontroll med regelverksoverholdelse, samt redegjøre for hva Statsråden gjør for å sikre norsk næringslivs konkurranseevne?

Begrunnelse:

Grafisk bransje i Norge blir utsatt for et meget stort prispress fra konkurrenter i Baltikum, og offentlige aktører lar også anbud gå til Baltikum på grunn av prisbildet. Konsekvensen er en fare for tap av norske arbeidsplasser og risiko for manglende oppfølging av internasjonalt regelverk.

Det er selvfølgelig ikke noe ulovlig i det, og det er også et konkurranseforhold som de fleste i bransjen både må tåle og takle til hverdags.

Undertegnede er imidlertid kjent med at enkelte i bransjen til er indignert over at anbudet om Vinmonopolets trykksaker er tildelt et trykkeri i Latvia. Trykkeriet har salgskontor både i Oslo og i Bergen og opererer i det norske markedet. Trykkeriet og mange av de virksomhetene grafisk norsk bransje må konkurrere med i Baltikum, har helt andre rammebetingelser enn hva som gjelder for Norge. Konkurrentene stiller seg spørsmålet om internasjonalt regelverk følges og kravene oppfylles mht anbudsdokumenter.

Jeg er gjort kjent med at 2 av de norske trykkeriene som var med i anbudskonkurransen, har forespurt ansvarlig for Vinmonopolets trykksaker om Vinmonopolet har sjekket ut om disse kravene er gjennomført hos vedkommende trykkeri i Latvia.


Det refererte svaret er at det har de ikke.

Skriftlige spørsmål

Ingjerd Schou

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Print Against War: Gir støtte til Ukraina

Tekst: Roger Stormo | Foto: Pressefoto

Initiativet «Print Against War» oppfordrer trykkerier og formidlere, utgivere, influensere og leverandører til trykkeri- og emballasjeindustrien om å gå sammen for å støtte sine kolleger i Ukraina i denne utrolig vanskelige tiden. Du kan f.eks. legge inn muligheten til frivillige donasjoner i nettbutikken din.

Publisert av: 

EFI lanserer fem nye digitale front-ends til Konica Minoltas maskiner

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressefoto

Electronics For Imaging (EFI) lanserer fem nye EFI Fiery digitale grensesnitt (DFE) basert på den nyeste Fiery-plattformen, Fiery FS500 Pro. Konica Minolta vil være den første til å integrere dem med sine produksjonsmaskiner på grunn av deres mangeårige samarbeid med EFI.

Publisert av: