Bærekraftige råd selger

PUBLISERT: 28 oktober 2011
OPPDATERT: 28 oktober

Ingen i vår bransje er ukjent med at kravene til miljøtankegang og langsiktig bærekraft øker i styrke. Dette er en naturlig følge av lovpålegg, mer og bedre begrunnet informasjon om verdens miljøproblemer, produktutvikling på en rekke områder, nye sertifiseringsordninger og et oppriktig ønske fra stadig flere om å bidra til å redusere miljøbelastningene mest mulig. Den grafiske bransjen har tatt et solid ansvar. Svært mange har brukt mye tid og store ressurser på å miljøsertifisere bedriften, og dermed også opparbeidet seg stor kunnskap på området. Men denne kunnskapen er mest fokusert på egen produksjon, energibruk, avfallshåndtering og distribusjon. Nå kan vi være på vei over i en fase der kunnskapen i større grad kan være et aktivum overfor kundene og et slagkraftig argument i markedsføringen.

Stephen Goddard, Miljødirektør i HP (redaktøren har forenklet hans meget lange, offisielle tittel), hevder i et intervju som kommer i neste utgave av AGIs papirutgave at stadig flere trykksakkjøpere søker kvalifiserte råd i miljøspørsmål. Mange er nå i en fase der de har miljøoptimalisert vann- og energiforbruk, transport, avfall, reisevirksomhet, råvarer og mye mer. Nå trenger trykksakkjøperne hjelp til å oppfylle sine miljømålsettinger på andre områder. Goddard mener å se sterke signaler på at kundene nå speider etter troverdige partnere som er initiativrike og aktive mht å veilede dem i retning miljøvennlige innkjøp når det gjelder trykksaker, reklame, skilting osv. Derfor kan kunnskap om resirkulering og gjenvinning være gull verd. God informasjon om nye typer blekk og nye, mer miljøvennlige produksjonsmetoder kan være momentet som sikrer deg de langsiktige samarbeidsavtalene. Gode kunnskaper og dertil tilhørende råd om valg i et stadig økende sortiment av trykkmedier kan være et avgjørende argument i en kundekonkurranse.

Goddard mener at trykksakkjøperne nå i økende grad vil se etter leverandører og samarbeidspartnere som aktivt dokumenterer at de har et kyndig og ærlig miljøengasjement, og viser dette i praksis gjennom å gi råd som hjelper kunden til å oppfylle sine egne, interne miljømål.

Vi ser med andre ord konturene av en utvikling som kan være en lønnsom nisje, en gjennomgripende endring som hele bransjen må forholde seg til – eller begge deler. Det første vi må gjøre, er å avlive myten om at miljøvennlig = dyrt. Den lever muligens også godt i vår egen bransje.

Ellers er høsten full av nyheter. Et håndplukket, variert utvalg ligger under her. Rull i vei!

 

Lasse Andreassen

Redaktør

Les videre

Satser 100 millioner på nytt etikettrykkeri

I den lille byen Kattarp, en drøy kilometer nord for Helsingborg skjer det noe merkelig. På en idyllisk gård kranset av eple- og pæretrær bygges et helt nytt etikettproduserende selskap fra bunnen av, og det investeres mye penger.
NicEtikett

Langsom overgang til Kong Charles pengesedler

Det er et veldig godt bilde på betydningen av sedler i det moderne samfunn når Bank of England presenterer de nye sedlene med portrettet av kong Charles den tredje.
britisk-pund

Folie for tøffe tak

Hexis har utviklet en folie for virkelig tøffe tak. Den er betydelig tykkere enn de vanlige og har en veldig sterk heftemasse. Tilhørende laminat beskytter slik at trykket ikke blir skadet på for eksempel crossmotorsykler eller arbeidsmaskiner i tøffe miljøer.
2

Agfa sluttfører oppkjøp: ”Et stort skritt”

Agfa-gruppen kunngjorde under FESPA at oppkjøpet av britiske Inca Digital Printers er fullført, etter at det ble godkjent av konkurransemyndighetene. Et oppkjøp som ifølge selskapet skal være en vekstmotor innen digital høyhastighetstrykk i markeder med emballasjetrykk og innen visuell kommunikasjon.
IMG_7281

Siste nytt

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

30-årsjubilanten investerer i fremtiden: "Mitt livsverk"

Med lokaler midt i Oslo sentrum er digitaltrykkeriet In-Trykk tett på mange store bedrifter som trenger trykketjenester.
– Jeg har blitt litt av en hustrykker for bedriftene på gata, sier eier Yalcin Ucarli.
IN Konica

Åpent hus med tema "foliering av kjøretøy"

Torsdag 20. juni inviterer Spandex til åpent hus i Larvik. Foliering av kjøretøy er tema for dagen og det blir demonstrasjon av foliering og nye produkter.
Spandex folie