Bærekraftige råd selger

Ingen i vår bransje er ukjent med at kravene til miljøtankegang og langsiktig bærekraft øker i styrke. Dette er en naturlig følge av lovpålegg, mer og bedre begrunnet informasjon om verdens miljøproblemer, produktutvikling på en rekke områder, nye sertifiseringsordninger og et oppriktig ønske fra stadig flere om å bidra til å redusere miljøbelastningene mest mulig. Den grafiske bransjen har tatt et solid ansvar. Svært mange har brukt mye tid og store ressurser på å miljøsertifisere bedriften, og dermed også opparbeidet seg stor kunnskap på området. Men denne kunnskapen er mest fokusert på egen produksjon, energibruk, avfallshåndtering og distribusjon. Nå kan vi være på vei over i en fase der kunnskapen i større grad kan være et aktivum overfor kundene og et slagkraftig argument i markedsføringen.

Stephen Goddard, Miljødirektør i HP (redaktøren har forenklet hans meget lange, offisielle tittel), hevder i et intervju som kommer i neste utgave av AGIs papirutgave at stadig flere trykksakkjøpere søker kvalifiserte råd i miljøspørsmål. Mange er nå i en fase der de har miljøoptimalisert vann- og energiforbruk, transport, avfall, reisevirksomhet, råvarer og mye mer. Nå trenger trykksakkjøperne hjelp til å oppfylle sine miljømålsettinger på andre områder. Goddard mener å se sterke signaler på at kundene nå speider etter troverdige partnere som er initiativrike og aktive mht å veilede dem i retning miljøvennlige innkjøp når det gjelder trykksaker, reklame, skilting osv. Derfor kan kunnskap om resirkulering og gjenvinning være gull verd. God informasjon om nye typer blekk og nye, mer miljøvennlige produksjonsmetoder kan være momentet som sikrer deg de langsiktige samarbeidsavtalene. Gode kunnskaper og dertil tilhørende råd om valg i et stadig økende sortiment av trykkmedier kan være et avgjørende argument i en kundekonkurranse.

Goddard mener at trykksakkjøperne nå i økende grad vil se etter leverandører og samarbeidspartnere som aktivt dokumenterer at de har et kyndig og ærlig miljøengasjement, og viser dette i praksis gjennom å gi råd som hjelper kunden til å oppfylle sine egne, interne miljømål.

Vi ser med andre ord konturene av en utvikling som kan være en lønnsom nisje, en gjennomgripende endring som hele bransjen må forholde seg til – eller begge deler. Det første vi må gjøre, er å avlive myten om at miljøvennlig = dyrt. Den lever muligens også godt i vår egen bransje.

Ellers er høsten full av nyheter. Et håndplukket, variert utvalg ligger under her. Rull i vei!

 

Lasse Andreassen

Redaktør

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Plockmatic kjøper opp britisk leverandør av skjæresystemer

Tekst: Claes Nordström | Foto: Pressebilder

Med oppkjøpet får Plockmatic-gruppen dermed inn en global leverandør av utstyr innen trykking og grafisk produksjon. Intecs produktspekter inkluderer en egen ColorCut-serie, som inkluderer skjærebord på inngangsnivå for storformatproduksjon. Selskapet tilbyr også Intec ColorFlare-serien av stasjonære og profesjonelle enheter for å forbedre både folie- og laminatutskrift. Når Intec nå blir en del av det svenskeide […]

Publisert av: