Papir taper terreng til iPad

Foto: Apple Inc.

Det digitale byrået Daytona har publisert sin andre undersøkelse om hvordan svenske iPad-eiere bruker sine lesebrett. Resultatene antas å være ganske representative også for Norges del.

Aldersmessig er det fremdeles først og fremst personer i aldersgruppen 25–39 som bruker iPad. De utgjør hele 47 prosent av alle iPad-brukere. Kvinner er kraftig underrepresentert, og utgjorde bare åtte prosent av de som svarte på undersøkelsen. Fordelingen mellom by og land er i ferd med å jevne seg ut. Storbybrukerne utgjør nå omtrent 60 prosent, småbyene 30 prosent og landsbygda 10 prosent.

Nyheter, epost, sosiale medier og tidsskrifter topper bruksområdene. De fem mest brukte applikasjonene er Safari, Mail, Kalender, Spotify och Twitter. På sjette plass finner vi det noe mer ukjente programmet Flipboard, som er en slags et slags virtuelt magasin som man selv fyller med innhold, for eksempel Facebook-oppdateringer, Twitter-streamer og RSS-streamer.

Betalingsviljen er høy blant iPad-brukerne. 94 prosent har betalt penger for en app. De fleste foretrekker kortbetaling når de handler apper eller innhold..

På spørsmålet «Hvordan har ditt forbruk og din atferd endret seg etter at du fikk tilgang på iPad?” svarer 30 prosent at de har sluttet å kjøpe aftenaviser. 20 prosent har sluttet med morgenaviser og 10 prosent kjøper ikke lengre tidsskrifter i papirversjon. Over 50 prosent oppgir at de leser mindre papiraviser og tidsskrifter enn tidligere. Tallene viser en økning på rundt 10 prosent i forhold til en tilsvarende undersøkelse i fjor, og så å si alle papirbaserte medier taper terreng imot iPad.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *