M-real øker kartongkapasiteten i Finland

M-reals kapasitetsutvidelse av kartongbruket i finske Kyro er nå fullført. Neste høst startes et biovarmeanlegg på det samme området. Fabrikken i Kyro produserer kartongkvalitetene Carta Elega og Avanta Prima, som hovedsakelig brukes til emballasje for kosmetikk og legemidler. Ombyggingen øker brukets kapasitet med 40.000 tonn falsekartong til totalt 190.000 tonn, og er et ledd i et omfattende investeringsprogram, som har som formål å øke tilgjengelighet og kundeservice.

– Den økte kapasiteten gjør det mulig for oss å gi kundene bedre service og kortere leveringstider, sier Mika Joukio, Senior Vice President og ansvarlig for M-reals forretningsområde Consumer Packaging. – Vi tror at etterspørselen etter våre ferskfiberprodukter vil øke, som en følge av produktenes renhet, lavere gramvekter og miljømessige fordeler.

I et separat joint-venture samarbeid bygger M-real et biovarmeanlegg i tilknytning til bruket i Kyro. Dermed kan selskapet erstatte fossil naturgass med CO2-nøytral bioenergi. Brenselet vil i hovedsak bestå av bark, flis, avkapp og brukt tre, i kombinasjon med overskuddsprodukter fra kartongproduksjonen. Biokraftverket vil fra høsten 2012 forsyne hele Hämeenkyrodistriktet med varme. Samtidig vil CO2-utslippene fra kartongbruket bli redusert med cirka 100.000 tonn i året, noe som tilsvarer utslippet fra omtrent 60.000 biler.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *