Dansk vektavgift på reklame

Grafisk Arbejdsgiverforening melder at den nye reklameavgiften etter alt å dømme blir en vektavgift. Avgiften har vært et hett tema i Danmark de siste månedene. En vektavgift vil sannsynligvis innebære at avsenderen av trykkaken må betale et fast beløp – for eksempel 3 kroner per kilo – for husstandsdistribuerte reklamesendinger.
GA og en rekke andre organisasjoner har lenge kjempet imot forslaget. Men den danske regjeringen holder fast på forslaget. Til gjengjeld har den lovet å trekke inn organisasjonene i den endelige utformingen av avgiftssystemet.
GA vil blant annet arbeide for at avgiften reduseres eller fjernes helt for klimanøytrale og miljøvennlige trykksaker. Ett av hovedargumentene for å innføre avgiften er nettopp hensynet til miljøet.

Fra nei takk til ja takk

Danskene diskuterer også ordningen med å reservere seg mot uadressert reklame. Per i dag har Danmark den samme ordningen som Norge, dvs at man kan reservere seg mot å motta reklametrykksaker i postkassa. Sterke krefter i regjeringen ønsker imidlertid nå å snu ordningen, slik at mottakerne må si aktivt ja til å motta reklamesendinger. GA jobber aktivt for å beholde den fungerende ordningen, i samarbeid med flere andre organisasjoner.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *