Den evige miljøkampen

Papirtilhengere er en gruppe som må på barrikadene stadig vekk. Mytene er mange, kunnskapen lav og motstanderne sterke. Det fins mengder av dokumentasjon på at papir er et bærekraftig medium sammenliknet med hva som helst – ikke minst digitale medier. Problemet er i hovedsak at de fleste miljøsammenlikninger ikke tar hensyn til det store bildet, men bare fragmenter av sannheten. Jeg har sett utallige oppsett på hvilke belastninger miljøet utsettes for når man leser avisa på nettet i stedet for på papir. Så glemmer man beleilig at det trengs en PC for å lese avisa på nettet. Den er utviklet, produsert, markedsført og som oftest transportert fra andre verdensdeler, og den skal en gang destrueres. Mesteparten av papiret vi bruker, blir gjenbrukt flere ganger. Papir er dessuten basert på CO2-nøytralt trevirke som går tilbake til det naturlige kretsløpet enten det brukes til trykksaker, brennes eller ligger i skogen og råtner. Mesteparten av papiret som brukes til trykksaker er kortreist. Og skogen som går med som råvarer til papirproduksjon, blir mer enn kompensert gjennom nyplanting. Kritikerne hevder at skogen forsvinner, men sannheten er stikk motsatt: Antallet trær øker, som et resultat av miljøbevisst planting. Papirindustrien er dessuten blant de som er kommet lengst i å miljøtilpasse sin produksjon i alle ledd. Den grafiske industrien ligger også langt foran de fleste når det gjelder å erstatte miljøskadelige prosesser med nøytrale eller mindre skadelige prosedyrer.

I Danmark prøver nå sterke politikere og næringskrefter å innføre nye avgifter på tilbudsaviser. Argumentasjonen er i hovedsak at avisene belaster miljøet og at de fører til økte priser på butikkvarene. Begge deler er overbevisende tilbakevist for den som gidder å lese motargumentene, men det er ikke lett å slåss mot ressurssterke krefter med sterke egeninteresser. Det er ikke vanskelig å se for seg tilsvarende forslag her til lands. Det er tvert imot noe vi må regne med. Vi må altså kontinuerlig kjempe for papirets eksistens.

Gudskjelov har også vi kunnskapsrike talsmenn. Men den daglige kampen utkjempes på jobben, i nærkontakt med kundene. Vi i AGI skal også bidra, som vi gjør nå. Det papirløse samfunn er en utopi. Papir er et verdifullt materiale med en rekke gode egenskaper. Papir representerer ingen miljøtrussel. Papir kan aldri erstattes av PCer, mobiltelefoner eller nettbrett. Papir er bra for verden!

For inspirasjon og saklig argumentasjon, les mer her: www.twosides.us (sjekk spesielt filmene i Video and audio Library!) eller www.printpower.no.

Lasse Andreassen
Redaktør (på papiret)

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


En ”doldis” er den største skiltmakeren

Tekst: Peter Ollén | Foto: Peter Ollén

De største skiltene. Og de minste. Bokstaver som er oppbygde hver for seg med bakgrunnsbelysning. Eller en duk på 25 kvadratmeter som spenner over en hel fasade. Tre, metall, akryl. Spesialistkunnskap om sveising og belysning. Og om vindens krefter. Det er bara en del av den kunnskapen som Signtronic besitter.

Publisert av: 

Packnorth: Canon LabelStream 4000 vises for messepublikum

Tekst: Bo Wallteg | Foto: Canon

Canon brenner alt kruttet sitt på en enkelt maskin under Packnorth 10. – 12. mai. Canon LabelStream 4000, en spennende etikettpresse lansert i 2019, har nå begynt å finne veien til markeder i Europa. Norden er fortsatt et uberørt område, men Canon håper å legge grunnlaget for fremtidige installasjoner via Packnorth.

Publisert av: