M-real med sjokokartong på ProSweets

M-real Paperboard deltar på ProSweets 2012 i Köln, der de viser sine kartongprodukter som er spesielt påtenkt konfekt, sjokolade og næringsmidler. Carta Solida och Simcote er rene og miljømessig holdbare produkter i lave gramvekter. Carta Solida er spesielt utviklet for direkte kontakt med sjokolade, samtidig som overflatejevnhet og lyshet gir førsteklasses trykkvalitet.
Simcote er kjent for stor styrke kombinert med lav gramvekt, egenskaper som er etterspurt for alle som produserer sjokolade- og konfektemballasje, men selvsagt også interessant for mange andre.

På ProSweets vil M-real også informere om sitt omfattende investeringsprogram. Kartongmaskinene er bygd om for å løfte kartongkvaliteten, øke kapasiteten og korte ned innstillingstidene. M-real investerer også i bioenergi for å erstatte fossil naturgass med hogstrester som energikilde. Bedriften bruker utelukkende treråvarer fra sertifiserte, nordiske skogsbruk. Alle råvarer er sporbare.

Bruk av ferskfiber gjør det mulig å produsere kartong i lavere gramvekter uten å redusere  styrken. Den kan preges, stanses og falses i kompliserte konstruksjoner uten at det går utover emballasjens stivhet. Dette gir miljøfordeler, ettersom lavere vekter krever mindre energi i produksjon og transport. Femten prosent lavere gramvekt skal i følge M-real kunne redusere karbonutslippet med 18 prosent.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Samarbeidet mellom Koenig & Bauer og Durst bærer frukter

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressefoto

Koenig & Bauer Durst GmbH hadde nylig verdenspremiere på den moduloppbygde VariJET 106. Det er en digital arkmaskin for kartongmarkedet. Den er, som firmanavnet antyder, utviklet i et fellesskap mellom trykkerileverandøren Koenig & Bauer og Rolls Roycen blant storformatprintere – Durst.

Publisert av: 

Future Book Forum 2021: Transformering av den trykte boken gjennom bærekraftig innovasjon

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressebilde

Bærekraft blir viktigere og viktigere for alle aktører i bokbransjen. Med det økte fokuset på bærekraft handler årets Canon Future Book Forum om å fremme bærekraftig innovasjon i alle deler av forlagsbransjen – fra hvordan bøker produseres, distribueres og er tilgjengelige for deres avtrykk på vår hverdag.

Publisert av: 

Fra glade gubber til e-handel

Tekst: Peter Ollén | Foto: Pressebilde

System for virkelig å kunne e-handle med trykksaker. Og da også komplekse former for emballasje. Det er dette det tyske selskapet Cloudlab gjør i år. Dette raskt voksende selskapet – fra 50 ansatte i vår til 75 nå – brukes av de tyske nettrykkeriene, samt trykkerier rundt om i verden og siden en tid tilbake nå også flere steder i Skandinavia.

Publisert av: