Grønn blogg

Laurel Brunner er kjent fra konsulenthuset Digital Dots og som primus motor i det grafiske miljøprosjektet Verdigris. Prosjektet Verdigris (www.verdigrisproject.com) fokuser på trykksakens miljøpåvirkning og støttes av Agfa, Canon Europe, Digital Dots, Drupa, HP, Ricoh, Unity Publishing, EFI, Pragati Offset og Xeikon. Bloggen forfattes av Laurel Brunner fra Verdigris, som jevnlig vil forsyne leserne med blogginnlegg om aktuelle temaer på miljøområdet. Her er den første:

Velkommen til den ukentlige Verdigrisbloggen. Dette er den første av en serie innlegg om aktiviteter i Verdigrisprosjektet, som er fokusert på bærekraft i den grafiske industrien.

Bølger av ny teknologi treffer oss idet vi starter på de to siste uker av ”predrupa-perioden”, og truer på mange måter med å overdøve miljøinitiativene som er planlagt på messen. Drupa vil by på mange viktige tiltak for å engasjere trykkeriene og deres kunder i følge en grønn agenda. Arrangementene omfatter blant annet en event 10. mai (0900 – 1500), som World Print & Communication Forum er vertskap for. Prisen er 175 euro, som dekker lunsj og utgifter til arrangementet, ettersom dette er et non-profit arrangement. Det kan være en viss risiko for at de grønne temaene overskygges av temaer som saftige hvite asparges og sval riesling…

På messeområdet har HP planlagt en rekke gratis events 5. og 8. mai kl. 1545. Der byr arrangøren på innlegg fra blant andre Verdigris og dessuten fra Fraser Chesterman fra EcoPrint, Marci Kinter fra Sustainable Green Print initiative og Matthias Hausmann, som er ansvarlig for miljøpolitikken hos Cewe Color, en av Europas største trykkerier. Hensikten er å dele kunnskap og skape et forum hvor man kan stille spørsmål i en uformell ramme. Det blir helt sikkert et godt arrangement og en fantastisk mulighet til å lære mer om Sustainable Green Print initiative og om Ecoprints hensikt med messen i Berlin i september. Gjestene kan dessuten lære mer om arbeidet som er i gang for å utvikle én standard for beregning av karbonfotavtrykket innen grafisk produksjon.

En stor del av den nye teknologien vi vil se på Drupa har innslag av bærekraft. Men i stedet for å legge vekt på fornuften med ideen bak bærekraft, presenterer leverandørene sine grønne produkter med argumenter som at de øker effektiviteten i produksjonen og minimerer makulatur og avfall. Det giver til syvende og sist lavere kostnader, og det er noe som trenger igjennom til trykkeriene. Etter Drupa håper vi å se en endring i oppfatningen av bærekraft i den grafiske bransjen. Utvikling av arbeidsflytløsninger ut fra et bærekraftig perspektiv bør ses på som en kostnadsbesparelse og ikke som dyre, fikse påfunn.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *