Nordmenn overvurderer sine engelskkunnskaper

Han her snakker flytende engelsk, ikke du og jeg. Foto: Wikipedia.

Noe å tenke på i disse Drupa-tider: Nordmenn er ofte omtalt som de beste i verden når det gjelder engelsk som fremmedspråk. Dette er ikke lenger tilfelle, i følge en undersøkelse gjennomført av EF Corporate Language Learning Solutions. Undersøkelsen viser at det er rom for forbedringer på en rekke områder.

Gjennom norske læreplaner har engelsk vært første fremmedspråk siden 1982, så det er ikke overraskende at nordmenn har stor selvtillit når det gjelder engelskferdigheter. Læreplanene bidro til å sikre norsk ungdom en topplassering i en nylig gjennomført undersøkelse. EF Education First gjennomførte engelskkonkurransen Global English Challenge, en konkurranse hvor norske skoleelever kom på 2. plass, kun slått av Danmark.

Problemet er at engelskferdighetene ikke blir ivaretatt når ungdommene går inn i arbeidslivet. Gjennom en undersøkelse av 2500 voksne har EF Education First funnet overraskende resulater. Snittet blant nordmenn er nivå 10, hvilket samsvarer med den lavere delen av nivå B2 i the Common European Framework (CEFR). Dette er et rammeverk utviklet av EU for å beskrive studenters ferdigheter innen fremmedspråk. I følge CEFR, er nivået B2 definert som øvre middels, altså at en blant annet kan forstå hovedtrekkene i en kompleks tekst. Dersom en person skal defineres som flytende i et fremmedspråk, må de teste til nivå 13 eller høyere, Nivå C1 – Avansert i henhold til CEFR. Undersøkelsen viser at kun 5,35 prosent av alle nordmenn som kan defineres som flytende.

Resultatene er urovekkende for ansatte i et land der de fleste jobber krever høyere utdanning, og der engelsk anses som et grunnleggende krav. Nordmenns skriftlige egenskaper er gode, men i en verden hvor verbalkommunikasjon og evnen til å etablere internasjonale relasjoner øker, så er evnen til å lytte en kritisk suksessfaktor. Sviktende engelskferdigheter kan føre til tap av internasjonale kontrakter, kvalitetssvikt i produksjonen eller at nye muligheter ikke fanges opp i det hele tatt.

I følge Thomas Astrup i EF Corporate Language Learning Solutions, er nordmenns gode,   grunnleggende engelskferdigheter en av årsakene til problemet.

– Nordmenn har en tendens til å tro at deres engelsk er god nok etter avsluttet skolegang, og vi er derfor ikke bevisste på å ivareta eller utvikle våre ferdigheter i arbeidslivet. Dette fører til at at gapet mellom faktisk kunnskap og antatt kunnskap er langt større enn mange tror. Næringslivet bør identifisere eventuell kunnskap i organisasjonen, for så å ta grep for å dekke gapet innen det gir negative konsekvenser.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Heidelberg: Kjempesalg, prisstigninger og positive forventninger

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressefoto

Heidelberg setter opp prisene moderat og forutser at neste regnskapsår vil komme ut med svarte tall i netto etter skatt, mye takket være et godt bokmarked i Europa. Samtidig stiger hollandske Wilco frem som stor Heidelberg-kunde, de har fornyet maskinparken med ikke mindre enn 11 nye Heidelberg-presser i løpet av ett år.

Publisert av: 

Dypdykk i digitaltrykt interiørdekor – muligheter og fremtid

Tekst: Claes Nordström | Foto: Pressebilder

Den klassiske trykksaken, personalisert eller produsert i små opplag, er ingen match for digitaltrykk. Og med de forskjellige trykkteknikkene er det mulig å printe på nesten alle tenkelige materialer, noe som gir trykkerier muligheten til å skape seg vekst i nye markeder. Et av disse fremtidens markeder er interiørdesign og utforming av fysiske miljøer. Sign & Print intervjuer interiør- og dekorekspert Rachel Nunziata om hva trykkerier bør tenke på når de går inn på dette markedet.

Publisert av: 

Canon skal levere print-tjenester til Statnett de neste 3 årene

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon

Statnett har inngått avtale med Canon om en tjenesteavtale «Print as a Service» (Print som en tjeneste). Avtalen inneholder drift av 230 multifunksjonsmaskiner med tilhørende sikker-print-løsning, i tillegg til bemanning fra Canon på større lokasjoner og landsdekkende service. Avtaleperioden er på 3 år og har en verdi på 15 millioner kroner.

Publisert av: