Drupa: Førsteklasses opplegg for media

Claire Bueter og Anne Klaus tar vare på pressen på Drupa

Her har mange mye å lære. Pressen har ideelle arbeidsforhold på Drupa. Vi er ivaretatt av en stor stab som bare har til oppgave å gjøre jobben effektiv for oss journalister. Et stort pressesenter er åpent fra før messen åpner til etter at den er stengt for dagen. Der serveres det mat og drikke, kaffe, vann og snacks. Det er strømuttak overalt, og plass nok til å breie seg. Men de rent fysiske arbeidsforholdene er bare basis for effektiv jobbing. Den totale PR-jobben er et skoleeksempel på godt informasjonsarbeid.

Allerede et halvt år før Drupa, begynte informasjonsoverføringen mot verdenspressen. Regelmessige presseutsendelser

Lett å finne pressemeldinger med tysk orden

rapporterte om status for planleggingen. Her i pressesenteret har vi tilgang til et vell av informasjon. Pressemeldinger fra alle utstillere blir mangfoldiggjort og servert alfabetisk i posthyller med henvisning til hall- og standnummer. En daglig Drupaavis produseres i 10.000 eksemplarer og distribueres om morgenen til hele messeområdet og til utvalgte hoteller og andre samlingspunkter over hele byen. En serie faglig tunge Druparapporter utgis dag for dag, basert på seminarer og foredrag på messen. Verdens grafiske fagpresse er presentert på et eget område i en av hallene. Der etterfylles bladhyllene kontinuerlig, og de er også behørig katalogisert i en egen trykksak.

Og det er ikke bare Drupa-organisasjonen som gjør dette til et vellykket arrangement. Hele byen deltar. Byen ser faktisk rødt. Det er Drupaplakater overalt, og alle virker meget godt forberedt på storinnrykket fra hele verden.

Og som ikke det var nok: Søndag ettermiddag forlater jeg Drupa for denne gangen. Hva er det siste jeg får i hånden? En pressepakke med informasjon om neste Drupa i 2016. Jeg takker for servicen og tar av meg hatten for en fremragende informasjonsjobb.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Går for gull i Kobbervikdalen

Tekst: Roger Stormo | Foto: Canon Marked

Med 11 medarbeidere kunne de fylt et fotballag. Akkurat det overlater de til Strømsgodset, der Skilt design foretrekker å delta i fotballklubbens eksklusive “Sølvklubben”. På skilt- og dekorsiden derimot, er det ingen overdrivelse å si at bedriften selv går for gull.

Publisert av: 

Eske i bølgepapp holder ferskvarer kjøleskapskalde

Tekst: Claes Nordström | Foto: Pressefoto

Mondi, en av Europas største produsenter av emballasje, er spesielt fokusert på bølgepapp. Selskapet lanserer en pappeske for e-handel, kalt BCoolBox, som er så tett og dermed isolerende at den kan holde temperaturen på innholdet i esken på rundt syv grader Celsius i opptil 24 timer.

Publisert av: