Bruk papir med god samvittighet

PUBLISERT: 9 august 2012
OPPDATERT: 21 mars

Mytene om papirets negative miljøeffekter lever i beste velgående, men gode krefter over hele verden jobber jevnt og trutt for å imøtegå påstandene. Her er en oppsummering.

Reklametrykksaker står for kun 0,1 prosent av husholdningenes totale CO2 – utslipp. Det tilsvarer utslipp fra en biltur på sju mil eller produksjon av fem cheeseburgere.

  •  I Europa blir to tredeler av papiret resirkulert.
  •  Lesere stoler mer på trykte nyheter enn de samme nyhetene publisert på TV eller på nett, www.printpower.no
  •  Alle generasjoner foretrekker papirmedier fremfor digitale medier til lesing, viser ny europeisk forskning. (www.twosides.uk)
  • Skogen i Norge fjerner 27 millioner tonn CO2 fra atmosfæren hvert år gjennom årlig tilvekst. Dette tilsvarer halvparten av Norges utslipp av klimagasser, WWW.skogoglandskap.no
  • 83 prosent av ungdommer mellom 18 og 24 (80 prosent av alle forbrukerne) mener at det er bedre å lese på papir enn på en skjerm.
  • 63 prosent av dem mellom 18 og 24 (58 prosent  av alle forbrukerne) foretrekker å ha viktige dokumenter på papir.
  • 63 prosent av dem mellom 18 og 24 (68 prosent av alle forbrukerne) mener at papirmediene er basert på en fornybar ressurs.
  • De fleste forbrukere mener at rundt 20–40 prosent av papiravfallet blir samlet inn. I Europa er gjenvinningsgraden for papir faktisk 69 prosent, www.paperforrecycling.eu eller erpc@cepi.org

Gjengitt med tilllatelse fra NHO Grafisk.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Styrker seg med mer effektiv arkpresse

ETN Grafisk har en stor produksjon av personaliserte trykksaker til begravelser. Et oppdrag som krever en stabil og pålitelig maskinpark. Nylig byttet trykkeriet i Skien ut en av sine tre Ricoh-linjer med den nye Pro C9500-modellen som ble sluppet i fjor høst.
ETN Ricoh 3

Canon på Drupa: "En arena for å stake ut en ny kurs"

Canon Norge kommer til å ha ansatte på stedet under alle messedager. Sign&Print spurte Magnus Blegen, direktør for produksjon, om forventningene til årets Drupa.
Til Canon - del 1

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280