HiG er mest forskningsintensiv

Høgskolen i Gjøvik (HiG) har på få år blitt Norges mest forskningsintensive høgskole. Av prosjektmidlene som kom fra EU til hele høgskolesektoren de siste årene, har HiG tatt halvparten. Mer interessant i våre øyne er at HiG er den mest forskningseffektive av alle høgskolene og universitetene i Norge – Høgskolen har den desidert største forskningsproduksjonen i forhold til finansieringen. Høgskolen har noen strategiske viktige pilarer.  En strategisk pilar er at HiG skal styrke og utvikle internasjonalt anerkjent fagmiljøer som arbeider i nært samarbeid med norsk og internasjonalt næringsliv. En annen strategisk pilar er at HIG skal utvikle innovasjonskompetanse i sine studieprogrammer og forskningsgrupper. Og en tredje strategisk pilar er at HiG skal fokusere sine aktiviteter på områder som er av stor viktighet for samfunnet.  Et resultat av dette er at HiG har blitt svært attraktiv, som arbeidsplass, som studiested og som samarbeidspartner for næringslivet.

Ett av høgskolens sterke fagmiljøer er Norsk laboratorium for farge og visuell prosessering, også kjent som «Fargelaboratoriet». En av Fargelaboratoriets mange aktiviteter er at det er ansvarlig for en studieretning på masternivå ved HiG, og Høgskolens del av det internasjonale masterprogrammet Color in Informatics and Media Technology (CIMET) i samarbeid med tre andre Europeiske universiteter.

Laboratoriet er en viktig del av et nytt PhD-program i informatikk ved HiG, og er drivkraft i arbeidet med å etablere en fellesmaster i 3-dimensjonal bildebehandling i samarbeid med Université Jean Monnet i Frankrike. De er til og med delaktige i å etablere en felles PhD med 11 andre institusjoner fra Europa, Nord-Amerika og Asia innen «computer vision», som er fagområdet som utvikler metoder for at datamaskiner skal kunne «ha syn», altså gjenkjenne personer, ting, omgivelser og liknende.

«Informatikkmiljøet, inkludert Fargelaboratoriet, ved HiG er den sterkeste utfordreren til miljøene ved de gamle universitetene.  Men vi er mer fleksible, mer anvendelsesorientert, har et tettere samarbeid med industrien, og utvikler unik kunnskap i grenseflaten imellom forskning og anvendelse, imellom teori og profesjon», sier dekan ved avdeling for informatikk og medieteknikk Morten Irgens.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *