Tidsmessig lærebok om trykking

PUBLISERT: 5 oktober 2012
OPPDATERT: 21 mars

Trykkernes arbeidsområde gjennomgår en rivende utvikling og gir stadig nye utfordringer – både når det gjelder kunnskaper og ferdigheter. Var tidligere det meste overlatt til trykkerens faglige skjønn og skarpe blikk, skal han i dag produsere i henhold til standard. Det betyr mindre synsing og mer måling. Men da bør det også være en forutsetning at en har tilgang på faglitteratur som gir en tilstrekkelig innføring på disse feltene. Her fyller den nye læreboka utvilsomt et behov. Områder som trykkteknologi, standardisert trykking, fargemålinger og viktige kvalitetsparametere for prosesskontroll er forklart på en forståelig måte. Språket er lett og betydningen av de fleste fagtermer blir forklart. Boka forholder seg dessuten til det faktum at også på trykkernes fagområde er engelske faguttrykk i ferd med å danke ut de norske. Ved siden av norske fagtermer står derfor ofte de tilsvarende engelske uttrykkene i parentes. Forlaget har dessuten kostet firefargetrykk på alle sidene. Det er fordelaktig for ei bok som i så stor grad beskjeftiger seg med farger.

Et betydelig problem for den som skal gi ut lærebøker for reproduksjon og trykk, er den raske teknologiutviklingen. En trykt bok kan bare oppdateres gjennom nye og reviderte utgaver. For et så lite fagfelt som trykking kan det vanskelig skje så hurtig som utviklingen gjør det ønskelig. Dette problemet løses nå – i hvert fall delvis – ved at det lages nettressurser. Det er et nettsted spesielt for den enkelte boka. Der ligger det tilleggsinformasjon og lenker til andre relevante nettsteder. For boka «Trykking i den digitale tidsalder» er eksempelvis det meste av den historiske delen plassert på nettstedet. Det samme er kontrolloppgavene til hvert kapittel. For kontrolloppgavene har det den store fordelen at brukeren straks får vite om det enkelte svaret er riktig eller feil.

I Norge er det opp gjennom tidene gitt ut flere gode lærebøker for trykkere – bøker som fremdeles er relevante på mange områder, men som – forståelig nok – ikke har fått med den nyeste utviklingen. Denne sist boka er derfor et godt tidsmessig supplement til det som alt finnes. For trykkerier som arbeider med å innføre prosess-standard offset, vil boka være til god hjelp.

«Trykking i den digitale tidsalder» bør finnes i ethvert trykkeri.

Peter Nussbaum

Les videre

Merkur Grafisk og Canon inngår strategisk grønt samarbeid

Merkur Grafisk har som en del av bærekraftforpliktelsen inngått et strategisk partnerskap med Canon. Et samarbeid som er synliggjort gjennom anskaffelsen av en høyhastighets inkjetpresse, og som markerer et betydelig steg i implementeringen av gruppens grønne strategi.
canon_merkur-kopi

Messetjeneste blir en del av Aksell

Messetjeneste får nye eiere og blir en del av Aksell-familien. De to har hatt et tett samarbeid siden 2020 og nå har Messetjeneste blitt et heleid selskap under Aksell Invest AS.
Messetjeneste

Stor forretning i Sverige: Åtta45 kjøper opp By Wind og GBGT Box

Trykkeriet By Wind og emballasjeselskapet GBGT Box blir en del av Åtta45. En utvidelse som vil øke selskapets produksjonskapasitet innen både trykking og emballasje.
Atta45-ver-2-1024x683

Scandinavian Print Group ekspanderer ytterligere

Scandinavian Print Group (SPG) med hovedkontor i Skarpnäck utenfor Stockholm kjøper danske Step Print Power.
Esben_Mols_Kabell

Siste nytt

Merkur Grafisk og Canon inngår strategisk grønt samarbeid

Merkur Grafisk har som en del av bærekraftforpliktelsen inngått et strategisk partnerskap med Canon. Et samarbeid som er synliggjort gjennom anskaffelsen av en høyhastighets inkjetpresse, og som markerer et betydelig steg i implementeringen av gruppens grønne strategi.
canon_merkur-kopi

GV Reklame doblet omsetningen

Verdal-baserte GV Reklame doblet omsetningen nesten uten nyansettelser. Det takket være investeringer i ny Canon-teknologi, mener daglig leder for firmaet, Ole Gunnar Vestvik.
GV-Reklame

Mulighetene med KI er store, men det er også utfordringene

I vår artikkelserie om kunstig intelligens (KI) i den grafiske bransjen snakket vi med Adrian Mayr som er direktør for produktledelse hos Müller Martini. De er kjent for å produsere ferdiggjøringsutstyr i industriell skala.
Adrian-Mayr-pfc-bearb

Klima- og miljøministeren stiller til emballasjeprat med næringslivet

EU har vedtatt ny forordning om emballasje og emballasjeavfall, og Miljødirektoratet jobber med endringer i den norske produsentansvarsordningen. Hva vil dette bety for næringslivet, og hvordan kan næringsliv, industri og myndigheter samarbeide for å nå målene?
foto-ntb-kommunikasjon-andreas-bielland-eriksen-scaled-e1697451622324