Tidsmessig lærebok om trykking

Trykkernes arbeidsområde gjennomgår en rivende utvikling og gir stadig nye utfordringer – både når det gjelder kunnskaper og ferdigheter. Var tidligere det meste overlatt til trykkerens faglige skjønn og skarpe blikk, skal han i dag produsere i henhold til standard. Det betyr mindre synsing og mer måling. Men da bør det også være en forutsetning at en har tilgang på faglitteratur som gir en tilstrekkelig innføring på disse feltene. Her fyller den nye læreboka utvilsomt et behov. Områder som trykkteknologi, standardisert trykking, fargemålinger og viktige kvalitetsparametere for prosesskontroll er forklart på en forståelig måte. Språket er lett og betydningen av de fleste fagtermer blir forklart. Boka forholder seg dessuten til det faktum at også på trykkernes fagområde er engelske faguttrykk i ferd med å danke ut de norske. Ved siden av norske fagtermer står derfor ofte de tilsvarende engelske uttrykkene i parentes. Forlaget har dessuten kostet firefargetrykk på alle sidene. Det er fordelaktig for ei bok som i så stor grad beskjeftiger seg med farger.

Et betydelig problem for den som skal gi ut lærebøker for reproduksjon og trykk, er den raske teknologiutviklingen. En trykt bok kan bare oppdateres gjennom nye og reviderte utgaver. For et så lite fagfelt som trykking kan det vanskelig skje så hurtig som utviklingen gjør det ønskelig. Dette problemet løses nå – i hvert fall delvis – ved at det lages nettressurser. Det er et nettsted spesielt for den enkelte boka. Der ligger det tilleggsinformasjon og lenker til andre relevante nettsteder. For boka «Trykking i den digitale tidsalder» er eksempelvis det meste av den historiske delen plassert på nettstedet. Det samme er kontrolloppgavene til hvert kapittel. For kontrolloppgavene har det den store fordelen at brukeren straks får vite om det enkelte svaret er riktig eller feil.

I Norge er det opp gjennom tidene gitt ut flere gode lærebøker for trykkere – bøker som fremdeles er relevante på mange områder, men som – forståelig nok – ikke har fått med den nyeste utviklingen. Denne sist boka er derfor et godt tidsmessig supplement til det som alt finnes. For trykkerier som arbeider med å innføre prosess-standard offset, vil boka være til god hjelp.

«Trykking i den digitale tidsalder» bør finnes i ethvert trykkeri.

Peter Nussbaum

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Print Against War: Gir støtte til Ukraina

Tekst: Roger Stormo | Foto: Pressefoto

Initiativet «Print Against War» oppfordrer trykkerier og formidlere, utgivere, influensere og leverandører til trykkeri- og emballasjeindustrien om å gå sammen for å støtte sine kolleger i Ukraina i denne utrolig vanskelige tiden. Du kan f.eks. legge inn muligheten til frivillige donasjoner i nettbutikken din.

Publisert av: 

EFI lanserer fem nye digitale front-ends til Konica Minoltas maskiner

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressefoto

Electronics For Imaging (EFI) lanserer fem nye EFI Fiery digitale grensesnitt (DFE) basert på den nyeste Fiery-plattformen, Fiery FS500 Pro. Konica Minolta vil være den første til å integrere dem med sine produksjonsmaskiner på grunn av deres mangeårige samarbeid med EFI.

Publisert av: