3D-printing kommer nærmere …

Etter fire år hos 3D-printleverandøren R.A.P.S i den svenske byen Landskrona har Pär Nobring fått lang erfaring med både programvare og maskiner til print i tre dimensjoner.

Hvordan tror du 3D-printmarkedet vil utvikle seg?

– Markedet for små hjemmeprintere vokser fort og det vil fortsette. 3D-print til prototyper er allerede godt etablert og vil flate ut. Med hensyn til serieproduksjon med 3D-print, altså print av produkter til sluttkunder, tror jeg på en snarlig eksplosjon av løsninger. Tiden er moden!

Hva er R.A.S.P.?

– Vi er seks ansatte som arbeider med konstruksjon, teknisk informasjon, beregning og CAD (Computer Aided Design). Vi leverer programvare og maskiner fra fire fabrikanter, blant andre Envisiontec og SLM Solutions. Neste år regner jeg med at vi er 10 medarbeidere.

Hva kan stoppe utviklingen?

De problemene som trenger å løses er manglende kunnskap om 3D-CAD på «privatmarkedet», men også at maskinene er for dyre. Teknologien har jo vært deri 25 år, men det er først nå et begynner å bli økonomisk forsvarlig i produksjonssammenheng. Det er også en utfordring at det mangler skrivere som kan arbeide i forskjellige materialer.

Hva må man kunne for å jobbe med 3D-print?

Du skal kunne konstruere og tegne 3D, du skal også ha god kunnskap om materialer og en kreativ og løsningsorientert tankegang.

Hva mener du med det siste?

Et eksempel. Et universitet i Tyskland utviklet maskindeler til flyindustrien, blant annet en ventilblokk. I stedet for å tenke i form av rør og solide deler tok de utgangspunkt i mellomrom (luftehull) og funksjoner. Deretter utviklet de produkter slik at det bare ble benyttet nøyaktig den mengden materiale som trengtes av hensyn til stabiliteten. Resultatet ble at man kunne begrense vekten på produktene til en tiendedel av det det ellers ville vært. Det er et godt eksempel på en tankegang som kan være banebrytende for 3D-applikasjoner – å tenke omvendt.

Blant konstruktørene tror jeg vi vil få et stort generasjonsskifte, fordi de yngre tenker og konstruerer på en helt annen måte enn de eldre.

Hvilken teknologi vil dominere utviklingen?

Jeg tror mest på DLP, altså digital herding med lys. Teknologien har høy printhastighet og kan arbeide med stadig flere materialtyper og fine detaljer, mens maskinprisen synker. Dette kan gi skriverne lang levetid fordi materiell og programvare utvikles løpende mens man kan bruke samme maskinvaren.

Hvor tror du 3D-print vil få størst betydning?

Reservedeler er et opplagt område, og her er neste skritt at vi kan laste ned modeller fra internettet og så printe ut. Kunstprosjekter blir også et spennende område. Det er allerede skrevet ut en 3D-modell av Da Vincis Mona Lisa, beregnet på blinde. Å bygge bro mellom 2D og 3D gir store muligheter. Her er også en kopling mellom tradisjonell grafisk produksjon og 3D-verdenen. Vi selger en programvare 2W3D, som kan brukes til å forvandle et todimensjonalet bilde til en geometrisk figur som kan skrives ut i 3D. Mulighetene er enorme!

Vil 3D-print påvirke samfunnet på andre måter?

3D-produksjon kan gjøre produksjonsindustrien mer interessant og lettere tilgjengelig for ungdom. Jeg bruker gjerne mye fritid på å vise 3D-print på skoler, der elevene kan arbeide med CAD-programmer og i neste omgang fremstille et fysisk produkt. Slik kan de få innblikk i prosessen fra tegning til virkelighet, og der kan plante interessen for industrielle fremstillingsprosesser.

***

Les mer om 3D-print på www.3DP.se og få informasjon om 3DP-dagen i Stockholm i begynnelsen av desember.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Print Against War: Gir støtte til Ukraina

Tekst: Roger Stormo | Foto: Pressefoto

Initiativet «Print Against War» oppfordrer trykkerier og formidlere, utgivere, influensere og leverandører til trykkeri- og emballasjeindustrien om å gå sammen for å støtte sine kolleger i Ukraina i denne utrolig vanskelige tiden. Du kan f.eks. legge inn muligheten til frivillige donasjoner i nettbutikken din.

Publisert av: 

EFI lanserer fem nye digitale front-ends til Konica Minoltas maskiner

Tekst: Søren Winsløw | Foto: Pressefoto

Electronics For Imaging (EFI) lanserer fem nye EFI Fiery digitale grensesnitt (DFE) basert på den nyeste Fiery-plattformen, Fiery FS500 Pro. Konica Minolta vil være den første til å integrere dem med sine produksjonsmaskiner på grunn av deres mangeårige samarbeid med EFI.

Publisert av: