Til Iran med gjesteforelesninger

PUBLISERT: 23 juni 2013
OPPDATERT: 21 mars

Fargelaboratoriet ved Høgskolen i Gjøvik hadde i 2012 åtte gjesteforskere fra amerikanske, europeiske og asiatiske universiteter. En av dem var Seyed Hossein Amirshahi, professor ved Amirkabir University of Technology i Iran. Til gjengjeld invitere han Peter Nussbaum, førsteamanuensis ved Høgskolen i Gjøvik, til Iran for å besøke institusjoner som jobber med de samme forskningsfeltene som Fargelaboratoriet ved HiG. Med offisiell invitasjon fra iranske myndigheter besøkte så Nussbaum i tidsrommet 10. til 17. mai tre iranske institusjoner, Institute for Color Science and Technology, Teheran, Amirkabir University of Technology, Teheran og Isfahan University of Technology, Isfahan.

Nussbaum holdt forelesninger og hadde faglige samtaler med kolleger på alle de tre stedene. Tema for forelesningene var fargemålinger, fargestyring og fargesimulering innenfor grafisk produksjon. Ellers ble mulighetene for forskningssamarbeid og forskerutveksling diskutert.

– De iranske laboratoriene er velutstyrt og moderne og står utstyrsmessig ikke tilbake for europeiske og amerikanske institutter. Også det faglige nivået er høyt, forteller Nussbaum. – For Høgskolen i Gjøvik kan det derfor være aktuelt å innlede forskningssamarbeid med iranske institutter. Iranerne spurte om det kunne være interessant å samarbeide om fargestyring i tekstilproduksjon. Det blir i så fall et nytt forskningsfelt for HiG.

– Samtalene foregikk i en hyggelig og avslappet atmosfære, sier Nussbaum. – Fargevitenskap er tross alt et lite kontroversielt fagfelt, helt uten militære implikasjoner.

Bildet viser Mahdi Safi, Institute for Color Science and Technology, Teheran, Hoshang Nosraty og Mohammad Karimi, Amirkabir University of Technology, Peter Nussbaum, Høgskolen i Gjøvik, Seyed Hossein Amirshahi og Mokhtar Arami, Amirkabir University of Technology.
Bildet viser Mahdi Safi, Institute for Color Science and Technology, Teheran, Hoshang Nosraty og Mohammad Karimi, Amirkabir University of Technology, Peter Nussbaum, Høgskolen i Gjøvik, Seyed Hossein Amirshahi og Mokhtar Arami, Amirkabir University of Technology.

 

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

30-årsjubilanten investerer i fremtiden: "Mitt livsverk"

Med lokaler midt i Oslo sentrum er digitaltrykkeriet In-Trykk tett på mange store bedrifter som trenger trykketjenester.
– Jeg har blitt litt av en hustrykker for bedriftene på gata, sier eier Yalcin Ucarli.
IN Konica

Åpent hus med tema "foliering av kjøretøy"

Torsdag 20. juni inviterer Spandex til åpent hus i Larvik. Foliering av kjøretøy er tema for dagen og det blir demonstrasjon av foliering og nye produkter.
Spandex folie