Nytt fra Farge- og visuell prosesseringslaboratoriet

2013 var et flott år for Fargelaboratoriet ved Høgskolen i Gjøvik. Vi arrangerte Colour and Visual Computing Symposium 2013 med presentasjoner av det siste nye fra forskningsfronten. Vi har også startet et stort prosjekt finansiert av Forskningsrådet, HyPerCept – Colour and Quality in Higher Dimensions, hvor en rekke forskere og doktorgradsstipendiater har blitt ansatt. Colourplay er et annet prosjekt startet i 2013, hvor vi samler inn forskningsdata om hvordan vi oppfatter farger i samarbeid med Vitensenteret Innlandet. Ali Shariq Imran forsvarte sin doktorgrad om læringsobjekter i undervisningsvideo. Laboratoriet har også analysert maleriet «Skrik» i samarbeid med Nasjonalgalleriet i Oslo, og presentert resultatene på blant annet Munch150 konferansen.

2014 blir også et spennende år for Fargelaboratoriet. Våren 2014 tilbyr vi en rekke kurs rettet mot medieindustrien med tema som er relatert til fargestyring, fargemåling, prosesskontroll og PSO-sertifisering. Kursinnholdet til de fire forskjellige kurs er rettet både mot bedriftseier, leder, produksjonssjef, prosjektleder og avanserte brukere, programvareutviklere og forskere (detaljert informasjon om kursene se www.colourlab.no).

Knyttet til forskningsprosjekter innen HyPerCept planlegges en workshop om universell utforming og fargeblindhet. Det er fire hovedtemaer symposiet vil dekke, nemlig menneskelig fargesyn, universal design, kartografi og hvordan man kan endre farger i et bilde/illustrasjon slik at informasjon i bildet bli bedre synlig for mennesker med redusert fargesyn. For mer informasjon besøk www.colourlab.no.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *