Norsk rulleoffset med svensk fargestyring

PUBLISERT: 7 april 2014
OPPDATERT: 21 mars
Mattias Andersson og Ketil Danielsen
Mattias Andersson og Ketil Danielsen

Trykkeriet Nr1 Adressa-Trykk har kjøpt et svenskutviklet fargestyringssystem fra Dcos i Kinna. De tolv trykktårnene kommer til å utstyres med hver sine to kameraer – en på hver papirside. Disse leser av og justerer automatisk fargene.
Nr1 Adressa-Trykk, som ligger i Orkanger er med sine 29 faste avistitler et norsk rulleoffsettrykkeri. Selskapet eies 50% av Polaris Media A/S og 50% av Amedia A/S, to aktører for avisutgivelser og bladproduksjon. Nr1 Adressa-Trykk Orkanger ble startet opp i 2007 og man bygget da opp et nytt trykkerianlegg i Orkanger, som ligger strategisk til for å håndtere den logistikken i midt-Norge som kreves for det store antallet titler man produserer. En ny Tensor T400 trykkeripresse ble installert i 2008 med produksjonsstart 1 januar 2009.
Nr1 Adressa-Trykk Orkanger har gjennom sine to eiere en nærmest unik erfaring med automatiske fargestyringssystemer. Allerede før Dcos introduserte sitt fargestyringssystem hadde Polaris fargsetyringssystemer installert i to av sine anlegg, Ålesund i 2007 og Heimdal i 2011. A-Media for sin del valgte i 2012 å investere i Dcos Inspeksjonssystem til sin nye Manrolandpresse i Biri.
– Med den erfaringen med automatiske fargestyringssystemer som vår kunde besitter er vi veldig stolte av at man velger vår teknikk og løsning til anlegget i Orkanger som dessuten kommer til å bli Nordens største installasjon med sine 12 baner, det er en viktig milepæl og en fantastisk referanse for oss, sier Mattias Andersson, adm dir på DCOS.
I løpet av et par års tid har Nr1 Adressa-Trykk Orkanger vurdert og forhandlet om en investering i et automatisk fargestyringssystem og i mars i år tok styret beslutningen om å kjøpe DCOS Inspeksjonssystem med fargestyring.

Joar Staveli
Joar Staveli

– Vi har et mangeårig samarbeid med DCOS både her i Orkanger og på flere andre anlegg innen gruppen som vi er veldig trygge med. Dessuten er enkelheten i systemet lokkende for oss og at systemet er selvkalibrerande gjør at driftkostnadene er ubetydelige, det er et viktig parameter. Med erfaringen og resultatene fra DCOS installasjon på Manrolandpressen i Biri er vi overbeviste om at vi gjør en riktig investering, sier Ketil Danielsen, daglig leder på Nr1 Adressa-Trykk.
Samtlige tolv trykktårn kommer til å utstyres med to DCOS CRC4 kameraer på hver side av de respektive papirbanene som kontinuerlig måler densitet og fargeregister i alle fargesoner. CRC4 kameraene sender da kommandoer till pressen for å finjustere åpningen av hver fargeskrue samt registermotorer.
DCOS styresystem tar imot data fra prepress om fargedekningen på de respektive trykkplatene og ved hver produksjon lærer systemet seg hvordan pressens fargeoverføringskarakteristikk ser ut gjennom å koble sammen samtlige data fra pressen, CRC4 kameraenes målinger og pre-press.
De samlede dataene bidrar til at systemet kan forhåndsinnstille fargekassene før en ny trykking, hvilket medfører at man i prinsippet starter pressen med korrekte fargeverdier og man kommer derfor raskt til godkjent trykk.
Joar Staveli, produksjonsleder på Nr1 Adressa-Trykk, sier følgende om investeringen:
– De to viktigste argumentene for oss er naturligvis besparing i makulatur samt å kunne garantere en jevn og høy kvalitet. Så har vi allerede en ganske lav bemanning og investeringen kommer til å frigjøre mye tid som vi kan legge over på forberedelser av neste produksjon og i kombinasjon med kortere oppstartstider øker vi tilgjengelig tid på pressen og får muligheten til å belegge den med ytterligere produksjon.
– Statistikk- og rapporteringsfunksjonene i systemet kommer også til å bli viktige for oss, ikke minst for optimering av pressen, legger Ketil Danielsen til.
Systemet kommer til å installeres til sommeren og blir den femte trykkpressen som vil utstyres med DCOS CRC4 inspeksjonssystem siden den første installasjonen i januar 2013, akkurat nå pågår to installasjoner i Tyskland.

Les videre

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280

For få utdannes – "Situasjonen begynner å bli kritisk"

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Stibo kjøper trykkeri ut av konkursbo

Danske Stibo Completes administrerende direktør Søren Henriksen forklarer i et intervju med Sign & Print hva dette vil bety.
Soren-Henriksen

Siste nytt

Styrker seg med mer effektiv arkpresse

ETN Grafisk har en stor produksjon av personaliserte trykksaker til begravelser. Et oppdrag som krever en stabil og pålitelig maskinpark. Nylig byttet trykkeriet i Skien ut en av sine tre Ricoh-linjer med den nye Pro C9500-modellen som ble sluppet i fjor høst.
ETN Ricoh 3

Canon på Drupa: "En arena for å stake ut en ny kurs"

Canon Norge kommer til å ha ansatte på stedet under alle messedager. Sign&Print spurte Magnus Blegen, direktør for produksjon, om forventningene til årets Drupa.
Til Canon - del 1

Fagtrykk Idé kjøper aksjene i ISAS Reklame

Fagtrykk Idé as har kjøpt alle aksjene tilhørende ISAS Reklame i Tromsø, og styrker med det posisjonen i Ishavsbyen.
fagtrykk_isas

Mer støtte til fysiske bøker

Regjeringen har tydeligvis sett signalene fra forskjellige undersøkelser og skal nå satse mer på fysiske lærebøker i skolen. De har bevilget 300 millioner kroner som er øremerket dette formålet.
books-5937716_1280