Impleos løsninger til hele Norden

Mange av våre kunder har snarere sett det som en fordel enn en ulempe at vi er lite, skandinavisktalende utviklingsmiljø, forteller Stein Høiem, leder i Impleo.

Mange av våre kunder har snarere sett det som en fordel enn en ulempe at vi er lite, skandinavisktalende utviklingsmiljø, forteller Stein Høiem, leder i Impleo.

Nærmere 100 nordiske kunder har valgt web2print fra det norske selskapet Impleo, noe som sannsynligvis gjør Impleo til nordisk markedsleder på dette viktige området. Selskapet går for videre vekst, i takt med at de også lanserer nye produkter som digitalt mediearkiv og kampanjeverktøy.

På kundenes premisser
Stein Høiem har vært ansvarlig for utviklingen av Impleo Web siden selskapet ble etablert i 2003. Han forteller om løsninger som er utviklet på brukernes premisser.

– Vi har lagt vekt på å samarbeide med kundene hele veien, og lagt like stor vekt på grensesnittet mot sluttbrukerne som mot den grafiske produksjonsavdelingen. Impleo Web tilfredsstiller produksjonsbedriftens krav til filhåndtering, tilpasning til eksisterende arbeidsflyt, preflight med mer, men tydeligere enn de fleste andre har vi sett at det er grensesnittet mot sluttkunden som avgjør suksessen. Mange av våre kunder har snarere sett det som en fordel enn en ulempe at vi er lite, skandinavisktalende utviklingsmiljø. Dessuten tilbyr vi løsninger med full åpenhet, slik at andre utviklere kan integrere med våre løsninger via et såkalt API (Application Programming Interface), forteller Stein Høiem.

Sluttkunden kan operere Impeo Web fra nettbrett og andre enheter, og løsningen kan inkludere alle typer trykksaker samt eksempelvis profilartikler med ordre direkte til plukklager.

Sluttkunden kan operere Impeo Web fra nettbrett og andre enheter, og løsningen kan inkludere alle typer trykksaker samt eksempelvis profilartikler med ordre direkte til plukklager.

Løsninger i skyen
I Sverige distribueres Impleos løsninger av Swedish Print Solution, i Danmark av X&Co, og i Norge av BizDoc. Flere forhandlere er under etablering, og selskapet er også på vei inn i det finske markedet. De siste tre årene har Impleo oppnådd kraftig vekst, og mellom 80 og 100 nordiske bedrifter og organisasjoner benytter nå løsningen. I hovedsak benyttes den som en tjenestebasert løsning, såkalt ”cloud computing” der serverløsningen er plassert i et moderne datasenter. Det sikrer nettverkskapasitet, lagring, backup og sikkerhet på høyeste nivå, slik at kundene får tilgjengelighet 24/7 fra de fleste typer enheter, operativsystemer og nettlesere.

Kontrollert vekst
Både eiere og selskapets ledelse ønsker vekst, og Impleo knytter nå flere medarbeidere til seg. Stein Høiem understreker at selskapet ønsker å vokse kontrollert og etablere en kompetent og solid distribusjon i de nordiske landene. – Vi ser allerede at våre nordiske distributører har sterke posisjoner i sine markeder og at de har muskler til å satse, og det var utvilsomt en fjær i hatten da danske Zeuner nylig valgte Impleo Web fremfor alternativer fra mer kjente bransjeaktører, poengterer Stein Høiem. Løsningene for responskampanjer og digitalt mediearkiv vil bli tilbudt gjennom de samme kanalene. Samtlige produkter fra Impleo oversettes til lokale språk og gjøres tilgjengelig som nettbaserte tjenester. I neste fase ønsker Impleo å utvide distribusjonen til flere europeiske land. Impleo Web benyttes både av grafiske produksjonsmiljøer og av markedsavdelingene i bedriftsmarkedet.

Yngvar Brekke og Stein Høiem (t.h.) i Impleo bruker mye tid ute hos kundene. Her hos Departementenes Servicesenter i Oslo, der alle trykksaker for den norske regjeringens departementer håndteres via Impleo Web.

Yngvar Brekke og Stein Høiem (t.h.) i Impleo bruker mye tid ute hos kundene. Her hos Departementenes Servicesenter i Oslo, der alle trykksaker for den norske regjeringens departementer håndteres via Impleo Web.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *