Økt bemanningsbehov

PUBLISERT: 4 juni 2014
OPPDATERT: 21 mars

grafisk_bemanningFra Sverige meldes det at Grafiska Företagens Förbund i samarbeide med Prognoscentret har undersøkt rekrutteringsbehovet i den grafiske industrien i vårt naboland. Undersøkelsen viser at bransjen kommer til å nettoøke med 1 400 ansatte i løpet av de kommende fem årene og at interessen for lærlingetjenester er stor.

Bransjen bedømmes frem til og med våren 2019 til å øke med (nettoøkning personalforandring) ca 1400 ansatte. Bare i år øker personalstyrken med drøyt 400 og mest i mindre bedrifter. Totalt sett kommer behovet for nyrekrutteringer til å komme opp i drøyt 3 700 personer samtidig som cirka 2 300 går av med pensjon. Økt produksjonsvirksomhet er den vanligste grunnen til nyrekrutteringer, tett fulgt av pensjonsavganger.

Når man har spurt om utdanningsbakgrunn blir svaret at kompetanse på videregående skole-nivå er et passende utdanningsnivå for størstedelen av arbeidsstyrken, uansett yrkeskategori.

Ifølge undersøkelsen befinner 65 prosent av bransjens rekrutteringsbehov seg innen den virksomhetstypen som SNI (Svensk Näringsgrensindelning) betegner som ”Trykking av bøker og øvrige trykksaker”.

Grafiska Företagens Förbund sjekket også interessen hos bedriftene når det gjelder lærlingeplasser. Etter svarene å dømme så er det et stort interesse for lærlingetjenester fremover, da 61 prosent av bedriftene oppga at et slikt behov fantes. Først og fremst er det bokbindere, digitaltrykkere og arkoffset-trykkere som etterspørres.

Formålet med undersøkelsen er å følge rekrutteringsbehovet innen den grafiske bransjen. Undersøkelsen viser også hvilken yrkeskategori og utdanningsnivå som kommer til å være etterspurt samt hvilke årsaker som skaper behovet.

Kilde: Pressemelding

Les videre

Lederskifte i Profil Grafisk

Ole Kristian Nyhus blir ny daglig leder i Profil Grafisk på Reinsvoll. Tidligere daglig leder Kristian Hamar går over i en ny stilling som forretningsutvikler. Dette skal ytterligere styrke selskapets posisjon som en betydelig aktør i markedet.
Profil Grafisk bild

Canon rigger for ytterligere vekst

Canon Norge styrker sitt salgsteam innen digital produksjon og trykkløsninger, og har ansatt Olle Stark som Account Manager for salg av printmedier/ark til både grafisk bransje og kontormarkedet.
Olle Stark

MBL: Lesertall viser fall for papiravisene

Ferske lesertall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) viser at papiravisene har en samlet tilbakegang på 13 prosent det siste året. Nedgangen gjelder også magasiner.
newspaper-1595773_1280

Webinarserie om bærekraft i praksis

Bærekraft, hva betyr det egentlig og hvordan kan jeg bidra? Det er utgangspunktet når Trykt i Norge inviterer til et bærekraftprogram for Grafisk bransjeforening sammen med Maria Peltokangas i Corporate Good.
Maria

Siste nytt

Lederskifte i Profil Grafisk

Ole Kristian Nyhus blir ny daglig leder i Profil Grafisk på Reinsvoll. Tidligere daglig leder Kristian Hamar går over i en ny stilling som forretningsutvikler. Dette skal ytterligere styrke selskapets posisjon som en betydelig aktør i markedet.
Profil Grafisk bild

Canon rigger for ytterligere vekst

Canon Norge styrker sitt salgsteam innen digital produksjon og trykkløsninger, og har ansatt Olle Stark som Account Manager for salg av printmedier/ark til både grafisk bransje og kontormarkedet.
Olle Stark

MBL: Lesertall viser fall for papiravisene

Ferske lesertall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) viser at papiravisene har en samlet tilbakegang på 13 prosent det siste året. Nedgangen gjelder også magasiner.
newspaper-1595773_1280

Oppsummerer nytten av automatisering

Summa demonstrerer ikke bare én, men to arbeidsflytløsninger under Fespa. Dette for å vise kundene hvordan de kan effektivisere prosessene sine.
Summa-1024x768