Utredning om de grafiske fagene

PUBLISERT: 10 februar 2015
OPPDATERT: 21 mars

Nye produksjonsmåter i grafisk industri krever ny kompetanse

I 2006 ble de siste grafiske linjene på videregående skole avviklet. Ungdom som ønsker å utdanne seg til arbeid innen grafisk produksjon er i dag henvist til det brede studieprogrammet «Teknologi og industriell produksjon» (TIP), hvor de grafiske fagene konkurrerer med ca. 45 andre fag. Ingen av TIP-skolene har grafisk produksjonsutstyr som kan brukes til opplæring.

Samtidig har etterspørselen fra bedriftene etter unge, nyutdannede kandidater gått kraftig ned. Nyrekruttering har i stor grad foregått gjennom ansettelse av produksjonsmedarbeidere som har blitt overflødige ved nedleggelser og innskrenkninger i bransjen.

Resultatet av dette er at tilgangen på både nye lærlingekandidater og læreplasser er redusert til et minimum.

Mye tyder imidlertid på at vi vil få en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetent produksjonspersonell i årene fremover. Det skyldes dels at tilgangen på ledig arbeidskraft som følge av nedbygging vil avta fremover, men spesielt at kravene til kompetanse vil være annerledes:

Digitalisering, automatisering og integrering av produksjonsprosesser har endret kompetansebehovene. Bedrifter som ønsker å utnytte teknologien for å skape konkurransefordeler har behov for en annen type kompetanse hos grafiske fagarbeidere som er mer tilpasset fremtidens teknologi og produksjonsmåter.

På bakgrunn av dette er det fra flere hold fremsatt et ønske om etablering av en utdanning som for å møte morgendagens behov for grafisk produksjonspersonell.

Bransjeorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har derfor tatt initiativ til å gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge behov for en ny utdanningsmodell basert på de krav som er skissert ovenfor. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon skal stå for gjennomføringen.

Foreløpige tanker om et nytt fag inneholder bl.a. følgende:

  • Navn: Grafisk tekniker
  • Dekke hele verdikjeden fra ordre til ferdig distribuert produkt
  • Erstatte de eksisterende fagene Trykker, Bokbinder og Grafisk Emballasje.
  • Dekke områdene siviltrykk, avistrykk, grafisk emballasje, digitaltrykk, maskinell innbinding, ferdiggjøring, pakkeri og distribusjon.
  • Kunne rekrutteres fra flere videregående studieprogram, eksempelvis TIP Industriteknologi, IKT-servicefag og Medier og kommunikasjon

Opplæringssenteret vil gjennomføre intervjuer og annen faktainnsamling for å kartlegge behovet for en ny utdanning. Det vil imidlertid ikke være mulig å fange opp alle meninger om dette gjennom forprosjektet. Vi vil derfor gjerne at alle som har synspunkter på dette temaet tar kontakt med Opplæringssenteret slik at vi kan få med flest mulig relevante innspill i prosessen.

Dette kan gjøres enten via mail til post@opplaringssenteret.no eller ved å ringe Willy Jordet på tlf. 930 455 93 eller Rolf Wesenberg på tlf. 905 99 784.

IGM gjennomfører for tiden en spørreundersøkelse
9. jan 2015 08:49
IGM spør de ansatte i grafisk bransje om hva slags kunnskap som er i bransjen i dag og hva slags kunnskap det vil være behov for fremover.

Det er en undersøkelse som det ikke tar veldig lang tid å svare på, IGM antyder 3 minutter. Det er imidlertid en viktig undersøkelse å svare på. Dersom kompetansebygging i grafisk bransje skal bli enda bedre må de som tilbyr kurs og opplæring få innspill fra bransjen om hvilke behov dere har ute i fagene og bedriftene.

Undersøkelsen gjelder alle de grafiske fagene. Selv om IGM har hovedtyngden av sitt tilbud innen pre-press, bør også trykkere og bokbindere være på banen og melde sine behov.

Alle medlemmer av Fellesforbundet som arbeider innen de grafiske områdene er målgruppe for spørreundersøkelsen.

Gå til spørreundersøkelsen

Les videre

Merkur Grafisk og Canon inngår strategisk grønt samarbeid

Merkur Grafisk har som en del av bærekraftforpliktelsen inngått et strategisk partnerskap med Canon. Et samarbeid som er synliggjort gjennom anskaffelsen av en høyhastighets inkjetpresse, og som markerer et betydelig steg i implementeringen av gruppens grønne strategi.
canon_merkur-kopi

Messetjeneste blir en del av Aksell

Messetjeneste får nye eiere og blir en del av Aksell-familien. De to har hatt et tett samarbeid siden 2020 og nå har Messetjeneste blitt et heleid selskap under Aksell Invest AS.
Messetjeneste

Stor forretning i Sverige: Åtta45 kjøper opp By Wind og GBGT Box

Trykkeriet By Wind og emballasjeselskapet GBGT Box blir en del av Åtta45. En utvidelse som vil øke selskapets produksjonskapasitet innen både trykking og emballasje.
Atta45-ver-2-1024x683

Scandinavian Print Group ekspanderer ytterligere

Scandinavian Print Group (SPG) med hovedkontor i Skarpnäck utenfor Stockholm kjøper danske Step Print Power.
Esben_Mols_Kabell

Siste nytt

Merkur Grafisk og Canon inngår strategisk grønt samarbeid

Merkur Grafisk har som en del av bærekraftforpliktelsen inngått et strategisk partnerskap med Canon. Et samarbeid som er synliggjort gjennom anskaffelsen av en høyhastighets inkjetpresse, og som markerer et betydelig steg i implementeringen av gruppens grønne strategi.
canon_merkur-kopi

GV Reklame doblet omsetningen

Verdal-baserte GV Reklame doblet omsetningen nesten uten nyansettelser. Det takket være investeringer i ny Canon-teknologi, mener daglig leder for firmaet, Ole Gunnar Vestvik.
GV-Reklame

Mulighetene med KI er store, men det er også utfordringene

I vår artikkelserie om kunstig intelligens (KI) i den grafiske bransjen snakket vi med Adrian Mayr som er direktør for produktledelse hos Müller Martini. De er kjent for å produsere ferdiggjøringsutstyr i industriell skala.
Adrian-Mayr-pfc-bearb

Klima- og miljøministeren stiller til emballasjeprat med næringslivet

EU har vedtatt ny forordning om emballasje og emballasjeavfall, og Miljødirektoratet jobber med endringer i den norske produsentansvarsordningen. Hva vil dette bety for næringslivet, og hvordan kan næringsliv, industri og myndigheter samarbeide for å nå målene?
foto-ntb-kommunikasjon-andreas-bielland-eriksen-scaled-e1697451622324