Utredning om de grafiske fagene

PUBLISERT: 10 februar 2015
OPPDATERT: 21 mars

Nye produksjonsmåter i grafisk industri krever ny kompetanse

I 2006 ble de siste grafiske linjene på videregående skole avviklet. Ungdom som ønsker å utdanne seg til arbeid innen grafisk produksjon er i dag henvist til det brede studieprogrammet «Teknologi og industriell produksjon» (TIP), hvor de grafiske fagene konkurrerer med ca. 45 andre fag. Ingen av TIP-skolene har grafisk produksjonsutstyr som kan brukes til opplæring.

Samtidig har etterspørselen fra bedriftene etter unge, nyutdannede kandidater gått kraftig ned. Nyrekruttering har i stor grad foregått gjennom ansettelse av produksjonsmedarbeidere som har blitt overflødige ved nedleggelser og innskrenkninger i bransjen.

Resultatet av dette er at tilgangen på både nye lærlingekandidater og læreplasser er redusert til et minimum.

Mye tyder imidlertid på at vi vil få en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetent produksjonspersonell i årene fremover. Det skyldes dels at tilgangen på ledig arbeidskraft som følge av nedbygging vil avta fremover, men spesielt at kravene til kompetanse vil være annerledes:

Digitalisering, automatisering og integrering av produksjonsprosesser har endret kompetansebehovene. Bedrifter som ønsker å utnytte teknologien for å skape konkurransefordeler har behov for en annen type kompetanse hos grafiske fagarbeidere som er mer tilpasset fremtidens teknologi og produksjonsmåter.

På bakgrunn av dette er det fra flere hold fremsatt et ønske om etablering av en utdanning som for å møte morgendagens behov for grafisk produksjonspersonell.

Bransjeorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har derfor tatt initiativ til å gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge behov for en ny utdanningsmodell basert på de krav som er skissert ovenfor. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon skal stå for gjennomføringen.

Foreløpige tanker om et nytt fag inneholder bl.a. følgende:

  • Navn: Grafisk tekniker
  • Dekke hele verdikjeden fra ordre til ferdig distribuert produkt
  • Erstatte de eksisterende fagene Trykker, Bokbinder og Grafisk Emballasje.
  • Dekke områdene siviltrykk, avistrykk, grafisk emballasje, digitaltrykk, maskinell innbinding, ferdiggjøring, pakkeri og distribusjon.
  • Kunne rekrutteres fra flere videregående studieprogram, eksempelvis TIP Industriteknologi, IKT-servicefag og Medier og kommunikasjon

Opplæringssenteret vil gjennomføre intervjuer og annen faktainnsamling for å kartlegge behovet for en ny utdanning. Det vil imidlertid ikke være mulig å fange opp alle meninger om dette gjennom forprosjektet. Vi vil derfor gjerne at alle som har synspunkter på dette temaet tar kontakt med Opplæringssenteret slik at vi kan få med flest mulig relevante innspill i prosessen.

Dette kan gjøres enten via mail til post@opplaringssenteret.no eller ved å ringe Willy Jordet på tlf. 930 455 93 eller Rolf Wesenberg på tlf. 905 99 784.

IGM gjennomfører for tiden en spørreundersøkelse
9. jan 2015 08:49
IGM spør de ansatte i grafisk bransje om hva slags kunnskap som er i bransjen i dag og hva slags kunnskap det vil være behov for fremover.

Det er en undersøkelse som det ikke tar veldig lang tid å svare på, IGM antyder 3 minutter. Det er imidlertid en viktig undersøkelse å svare på. Dersom kompetansebygging i grafisk bransje skal bli enda bedre må de som tilbyr kurs og opplæring få innspill fra bransjen om hvilke behov dere har ute i fagene og bedriftene.

Undersøkelsen gjelder alle de grafiske fagene. Selv om IGM har hovedtyngden av sitt tilbud innen pre-press, bør også trykkere og bokbindere være på banen og melde sine behov.

Alle medlemmer av Fellesforbundet som arbeider innen de grafiske områdene er målgruppe for spørreundersøkelsen.

Gå til spørreundersøkelsen

Les videre

Webinarserie om bærekraft i praksis

Bærekraft, hva betyr det egentlig og hvordan kan jeg bidra? Det er utgangspunktet når Trykt i Norge inviterer til et bærekraftprogram for Grafisk bransjeforening sammen med Maria Peltokangas i Corporate Good.
Maria

100 eksemplarer av Revoria Press PC1120 installerte i Europa

Fujifilm har nå gjort sin installasjon nummer hundre av sin flaggskipsprinter Revoria Press PC1120 i Europa. Tonerpressen har vunnet flere utmerkelser gjennom årene.
revoria-pc1120

NIZE equipment blir Elitron-forhandler

NIZE Equipment, en nordisk distributør av storformatskrivere, skjæremaskiner og programvare, kunngjør et nytt strategisk partnerskap med Elitron, den italienske giganten innen digital skjæreteknologi.
Elitron_NIZE_Equipment

Agfa og EFI innleder samarbeid: "En milepæl"

Det globale strategiske partnerskapet beskrives i en felles pressemelding som en milepæl innen inkjetbasert storformatprinting. I praksis betyr dette at Agfa integrerer EFIs rull-til-rull-system i sitt sortiment, og at EFI vil tilby Agfas hybridmaskiner med inkjetteknologi.
EFI-Agfa-2-1024x683

Siste nytt

Etikettmarkedet falt 25 prosent

Etter korona, hvor etikettmarkedet eksploderte, var fallet på 25,8 % i 2023 (ifølge FINAT) kanskje å forvente. Likevel beskriver Claus Søndergaard, fra UPM Raflatac, det som et tøft år, men sier samtidig at forventningene til 2024 er positive.
Claus_UPMRaflatac

Utgir unikt verktøy for visualisering av foliedesign

Zeno lanseres nå i Norge. Et verktøy som vil hjelpe til å visualisere kundenes drømmer i 3D og forkorte salgsprosessen.
Zeno kollage

Arbeidshester og neonutskrifter hos SwissQprint

Planskriveren Kudu og rulleprinteren Karibu skal sammen med iøynefallende neontrykk trekke til seg blikkene på Swissqprints stand under Fespa.
SQP-trade-fair-1024x683

Rådgivning og kreativitet skal ta Wera inn i fremtiden

Wera i Porsgrunn har de siste 20 årene utviklet seg fra et rendyrket trykkeri til et "360 graders kommunikasjonshus". Med Dag Brekke-Rasmussen tilbake ved roret er siktet nå stilt inn mot å utvikle det konseptet enda mer.
Wera Dag