Digital nullmoms avklart

Fra 1. mars innføres det nullmoms også på de digitale utgavene av avisene.

Fra 1. mars innføres det nullmoms også på de digitale utgavene av avisene.

25. januar ble det klart: regjeringen fikk den endelige beskjeden fra ESA om at et fritak for merverdiavgift på digitale nyhetsmedier er i tråd med regelverket. Dermed ligger alt til rette for at lovendringen trer i kraft i mars.

– Det tas sikte på at fritaket trer i kraft 1. mars 2016. Fritaket vil dermed gjelde alle nyheter som omsettes mot brukerbetaling, både på papir, pc, mobile enheter, radio og tv. Lik avgiftsmessig behandling uavhengig av teknologi fremmer nyhetsformidling og samfunnsdebatt, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i en uttalelse.

I utgangspunktet ønsket regjeringen at det skulle innføres moms på papir- og digitalbaserte nyhetsmedier, en ordning hvor man dermed ville innføre moms på papiraviser, som til nå har vært fritatt for moms. Dette var det imidlertid ikke stortingsflertall for, folkets representanter ville heller går for en løsning der papiravisene fortsatt skulle være fritatt, og de ønsket at ordningen også skulle gjelde digitale medier. Nå er det altså klart at det blir såkalt nullmoms både for papiravisene og deres digitale motsvarigheter.

– Dette er en stor dag for norske medier og mediebrukere. Dette vil gi mer innovasjon og er en styrking av nye forretningsmodeller i norsk mediebransje, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i uttalelsen.

– Nyhetsmedier spiller en uvurderlig rolle for demokratiet og samfunnsdebatten, og bør ha nullmoms uavhengig av hvilken teknologi som brukes for å formidle innholdet. Det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier har i en årrekke vært et vesentlig hinder for innovasjon og omstilling i mediebransjen. Jeg er derfor stolt av at Norge nå blir første land i Europa som innfører et avgiftsfritak for elektroniske nyhetsmedier, fortsetter hun.

ESA fastslår at et fritak for merverdiavgift innebærer statsstøtte, men at det er i tråd med statsstøtteregelverket. ESA har godkjent fritaket til 1. mars 2022.

Digital nullmoms vil ikke omfatte ukeblader og fagpresse. I notifikasjonen er det lagt opp til at fritaket skal omfatte tjenester som inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff som er rettet mot allmenheten. Nyhetstjenester som i hovedsak gjelder kun én sektor eller er rettet mot kun én interesse eller bransje, vil dermed ikke være fritatt.

Tags: , ,
Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *