Flyktninger til grafiske bedrifter

Grakom, den grafiske bransjeorganisasjonen i Danmark, har inngått en trepartsavtale som skal bidra til å få ansatt 100 flyktninger i medlemsvirksomhetene.

Avtalen omfatter styrking av integreringen av flyktninger og familieforente i arbeidsmarkedet. Et sentralt element er en ny intergrasjons grunnutdannelse IGU som arbeidsmarkedets parter har avtalt rammene for.

-Jeg er meget tilfreds med at regjeringen og arbeidsmarkedets parter har lykkes med å komme frem til en avtale som oppveier flere tiår med mislykket integrasjon. Vi skal fokusere på flyktningenes potensial- ikke gjøre dem til klienter, sier Thomas Torp, direktør i Grakom som mener at man best lærer språket ved å få en tilknytning til arbeidsmarkedet.

Grakoms mål er at 100 flyktninger ansettes i medlemsbedrifter i løpet av inneværende år.

-Jeg har fått tilslutning fra medlemmer som er positive til å ansette en eller flere flyktninger. Med det rette opplysningsarbeidet er jeg optimistisk med hensyn til å nå målet vårt, sier Torp.

. Et sentralt element er en ny intergrasjons grunnutdannelse IGU som arbeidsmarkedets parter har avtalt rammene for.

-Jeg er meget tilfreds med at regjeringen og arbeidsmarkedets parter har lykkes med å komme frem til en avtale som oppveier flere tiår med mislykket integrasjon. Vi skal fokusere på flyktningenes potensial- ikke gjøre dem til klienter, sier Thomas Torp, direktør i Grakom som mener at man best lærer språket ved å få en tilknytning til arbeidsmarkedet.

Grakoms mål er at 100 flyktninger ansettes i medlemsbedrifter i løpet av inneværende år.

-Jeg har fått tilslutning fra medlemmer som er positive til å ansette en eller flere flyktninger. Med det rette opplysningsarbeidet er jeg optimistisk med hensyn til å nå målet vårt, sier Torp.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *