Publisering i flere kanaler

PUBLISERT: 9 november 2016
OPPDATERT: 9 november

eversify_wppl_norwegianTeknisk artikkel om flerkanalspublisering

Vurdering av Eversifys tilnærming til mobil publisering

Innledning
Flerkanals publisering – også kalt flermedial publisering – har utviklet seg sakte, men sikkert. Det har gått forbi stadiet da det var noe nytt og spennende, nå er det en moden og etablert teknologi. Men det finnes fortsatt utfordringer og spørsmål angående hva som er den beste tilnærmingen til flerkanals publisering for å dra nytte av de fire hovedpunktene i elektronisk publisering: Skape, administrere, måle og tjene penger. Denne tekniske artikkelen beskriver noen av de viktige funksjonene du bør vurdere når du skal investere i et system eller en løsning for dette. Ved å sikre at teknologien oppfyller kravene dine, kan du sørge for at du får en vellykket og bærekraftig implementering som ikke blir utdatert og kan utvides hvis og når det blir nødvendig.

Men før vi tar en nærmere titt på teknologien, bør vi kanskje stille oss selv spørsmålet: Hvorfor? Hvorfor bør vi investere i flerkanals publisering? Ja, det er nytt og spennende, men hva er fordelene, hvor er de unike mulighetene? Det forskes mye på dette området, og i en nylig rapport fra Reuters Institute (Digital News Report 2016), har trendene de har sett tidligere, blitt enda sterkere og tydeligere, spesielt for mobildatabruk. Mer enn halvparten av respondentene sier at de bruker sosiale medier som hovedkilde for nyheter. Bruken av mobilapper har vokst ekstremt raskt, spesielt blant yngre grupper av befolkningen.

mobile-publishing-white-paper-by-paul-lindstroem-swedish

I tillegg blir kvaliteten på mobilapper bedre og bedre, noe som har blitt analysert og anerkjent av respekterte forskningsinstitusjoner som Nielsen Norman Group, f.eks. i rapporten deres «iPad App and Website Usability» (Brukervennlighet for apper og nettsteder på iPad), som ble publisert i 2011.

Det bør ikke herske noen tvil om viktigheten av å engasjere seg i og ha full forståelse av hvordan man publiserer gjennom ikke bare konvensjonelle kanaler – i dag gjelder dette både trykk- og nettbasert publisering – men også gjennom mobilapper med sømløse koblinger til sosiale medier. Som Tim Berners-Lee, skaperen av www og HTML, sa: «Mobile Web Initiative er viktig. Informasjon må være sømløst tilgjengelig på en hvilken som helst enhet».

Mobil publisering fra et trykkbasert perspektiv
Først skal vi se på hvordan et moderne og effektivt trykkbasert publiseringssystem fungerer, og hvordan et elektronisk publiseringssystem kan knyttes til et slikt system på en måte som muliggjør deling av ressurser.

Alle publiseringssystemer bruker én eller flere databaser for å lagre og administrere alt innhold, enten det er snakk om avissystemer eller systemer for publisering av magasiner eller kataloger. Disse databasene må være robuste med gode import- og eksportfunksjoner, og de må oppdateres via gode administrasjonsvaner. Ideelt sett skal databasen kunne håndtere XML-baserte metadata – filformatet som foretrekkes for tiden. XML gir enorm fleksibilitet når det gjelder formatering og endring av formatering, samt når det gjelder søkefunksjoner og generell databehandling. For eksempel er det ganske enkelt å gå fra strukturert XML til dedikert HTML5 hvis det er nødvendig.

Alle publiseringssystemer og -databaser må ha en robust versjonskontroll, slik at du alltid kan se hvilken versjon av innholdet som er den nyeste, og hvilke tidligere versjoner av innholdet som finnes eller har blitt publisert. Databasene, eller systemene for innholdsbehandling, må støtte rikt innhold, det vil si alle typer innhold, inkludert tekst, bilder, illustrasjoner og logoer, animasjoner og lyd- og videoklipp. Det er også viktig å ha automatiske funksjoner for farge- og/eller filformatkonvertering, slik at innhold kan tilpasses for forskjellige typer utdataenheter. Det er ingen som har tid til å gjøre dette manuelt lenger, det ville gjort store innhugg i fortjenestemarginene, som ofte er små når det gjelder publisering.

Moderne publiseringssystemer er samarbeidsbaserte – alle i et spesifikt prosjekt må kunne se hva som har blitt gjort i de forskjellige artiklene eller annonsene, samt når tidsfrister er i ferd med å utløpe. Uansett hvem som opprinnelig hadde ansvaret for en gitt oppgave, kan andre i teamet ta over og fullføre en oppgave som potensielt kunne ha ført til forsinkelser. For at dette skal fungere må all informasjonen om prosessen og alle delprosessene være tilgjengelig i systemet. Dette er de viktige metadataene vi nevnte tidligere, eller dataene om data. La oss si at en illustrasjon mangler. Systemet bør i dette tilfellet informere om hvilken designer eller illustratør som fikk oppdraget, hva den opprinnelige tidsfristen var samt telefonnummeret og e-postadressen til den aktuelle personen, slik at vedkommende kan kontaktes angående den manglende illustrasjonen.

Publiseringssystemet må støtte bruk av hovedmilepæler, slik at godkjenninger kan gjøres og spores underveis i prosessen mot publisering.

En annen ting som må kunne spores, eller måles, er effektiviteten til publikasjonen eller enkeltartikkelen. Dette er spesielt viktig for markedsføringskampanjer, men også for enkeltannonser. Det finnes flere løsninger for annonsesporing og -analyse, som for eksempel Google Analytics. Hvis noe som dette brukes av utgiveren og/eller annonsøren, må publiseringssystemet kunne integrere det aktuelle analyseverktøyet på en mer eller mindre sømløs måte.

Publiseringssystemet må ha en smidig kopling til sosiale medier

Til slutt vil jeg nevne IT og sikkerhet. Det er selvfølgelig avgjørende at databasen, inkludert nettserverne, er tilgjengelige og har god ytelse hele døgnet, sju dager i uken. Hacking, virus og skadelig programvare er stadig voksende trusler, så IT-løsningene må ha robuste tiltak for å blokkere disse og sikre at integriteten og sikkerheten til dataene opprettholdes for brukerne. Viktigheten av dette blir enda tydeligere når vi beveger oss mot mobilapper og nettskybaserte løsninger. Når vi «omfavner tingenes internett» for å si det på en annen måte. Og det gjør vi vel alle?

Så langt har vi nevnt avis-, magasin- og katalogpublisering, men nesten alle store organisasjoner har lignende behov når det gjelder kommunikasjon og publisering. Mobil publisering brukes av så godt som alle, spesielt de som aktivt jobber med markedsføring og kommunikasjon.

Mobil publisering fra et digitalt perspektiv
eversify

Hva er annerledes under mobil publisering? Og hvordan kan konvensjonelle publiseringssystemer for papir og nettet forbedres av elektroniske publiseringsløsninger for mobil? Som vi har sett i flere rapporter er det hovedsakelig de yngre målgruppene som leser på mobile enheter og løsninger. Men mobil publisering (og elektronisk publisering generelt) gir også unike muligheter for tilpasset publisering og en høyere oppdateringsfrekvens for grunninnholdet. For en avis betyr det at morgenutgaven ikke er den endelige utgaven – avisen eller magasinet kan oppdateres i løpet av dagen eller uken. Ved å bruke rikt innhold – inkludert spennende ting som utvidet virkelighet – blir helt nye områder tilgjengelige under utforming av markedsføringskampanjer og arbeidet med å oppnå det som kalles responsiv utforming, det vil si mer interaktivitet. Målet med dette er selvfølgelig å få brukerne til å legge merke til produktet ditt eller merkevaren din, nå ut til nye kunder eller lesere og oppnå et større engasjement, spesielt for annonser.

Hvis vi går tilbake til Reuters-rapporten om digitale nyheter, kan vi se en drastisk økning i bruken av smarttelefoner, mer enn halvparten (53 %) av respondentene fra hele verden bruker denne enheten som hovedkilde for nyheter, mens datamaskinbruken faller og nettbrettbruken jevnes ut. For enkeltpublikasjoner, som BBC i Storbritannia, kommer ca. 70 % av trafikken på nettstedene deres fra mobilenheter.

En relativt ny utfordring for utgivere – enten det er snakk om selskaper, aviser eller magasiner – er at flere og flere bruker programvare for annonseblokkering i nettleserne sine. Men hvis du publiserer gjennom din egen mobilapp, er det mindre sannsynlig at kunden vil (eller kan) blokkere annonsene du har valgt å inkludere i publikasjonen din.

Når vi tar en nærmere titt på mobil publisering, må vi også utforske sosiale medier, som Twitter og Facebook. Dette er en annen tilnærming til samhandling. Du kan dele ting umiddelbart, du kan like eller mislike en artikkel, blogg eller hva det måtte være.

Mobil publisering er fortsatt under utvikling, så det er viktig å velge et granskningsverktøy som ikke bare oppfyller de nåværende kravene dine, men også sannsynligvis kommer til å utvikles videre for å tilpasses fremtidens brukeratferd og -preferanser. Flash-formatet pleide å være veldig populært for rikt og animert innhold, men med XLM som grunnlag og bruk av CSS (Cascading Style Sheets) og HTML5 der det er nødvendig, har designere mer frihet når det gjelder behandling av forskjellige skjermstørrelser på forskjellige enheter.

Suksess innen mobil publisering er svært avhengig av å lykkes med å integrere forskjellige databaser og ressurser. I en rapport fra Econsultancy kalt «Succeeding in the Omnichannel age» (Suksess i flerkanalsalderen), publisert i september 2016, oppdaget de at mindre enn 12 % av respondentene kunne slå sammen nettdata og data fra utenfor nettet. God administrasjon av alle ressurser er viktig, og det samme gjelder for import- og eksportfunksjonene i publiseringssystemet.

Når du starter ditt første prosjekt for mobil publisering, kan det være lurt å bruke en vertstjeneste for å minimere byrden på din egen IT-avdeling. Senere kan du velge om du vil eie og administrere hele systemet selv, hvis dette er inkludert i distribusjonsmodellen for leverandøren av systemet for mobil publisering.

Brukervennlighet og et intuitivt brukergrensesnitt er ikke noe du kan ta for gitt, selv om du synes det burde prioriteres av alle programvareleverandører. Forsikre deg om at løsningen tilbyr en teambasert arbeidsflyt selv når brukere jobber på samme prosjekt fra forskjellige plasseringer.

Som nevnt tidligere, moderne publisering er ikke enten trykk og papirbasert eller elektronisk publisering for nett og/eller mobil. Publisering handler om å ha en effektiv publiseringsløsning for publisering på tvers av medier (og på tvers av substrater). Dette betyr at en løsning for mobil publisering ikke bør være et frittstående og isolert system, det bør ha sømløs integrering med eksisterende konvensjonelle publiseringssystemer. Dette gjør at fellesressurser blir delt på en kostnadseffektiv måte, og at løsningen for mobil publisering er en naturlig utvidelse og forbedring av det eksisterende publiseringssystemet. Det er flere gode grunner til å ha en spesifikk avdeling som er ansvarlig for mobil publisering, men avhengig av jobbferdighetene og interessene deres, er det godt mulig at enkelte av de ansatte kan jobbe med alle kommunikasjonskanalene dine. Det er imidlertid viktig at nøkkelpersonell i teamet for mobil publisering har en lidenskap for og interesse av denne typen kommunikasjon, og ikke minst en forståelse og et aktiv engasjement i trender og endringer innen sosiale medier. Husk hva Eric Schmidt, tidligere administrerende direktør for Google, sa i 2014: «Trenden var at mobil var i ferd med å vinne. Nå har det vunnet.»

Konklusjon
Du har bestemt deg for å investere i en løsning for mobil publisering, som komplementerer det eksisterende systemet ditt, og begynner å se på de forskjellige systemene som er tilgjengelige. Denne tekniske artikkelen er et Eversify-initiativ. Eversify er en del av det velkjente og anerkjente selskapet Agfa Graphics, leverandør av produkter (både utstyr, maskinvare og programvare) for grafisk produksjon. Agfas støtte til Eversify garanterer bærekraftighet og stabilitet, ikke minst innen forskning og utvikling, med ekstra kunnskap fra forskning og utvikling i andre avdelinger hos Agfa, som gagner videre utvikling av Eversify-publiseringssystemet.

Eversify – et høyautomatisert flyt av innhold til både App og web både som E-avis og HTML5.
Eversify – et høyautomatisert flyt av innhold til både App og web både som E-avis og HTML5.

Eversify ble lansert i 2012, og er nå et modent produkt som er tilgjengelig i tre versjoner: Classic, Hybrid og Interactive. Classic-versjonen tilbyr hovedsakelig konvertering av PDF-filer til plattformer for mobil publisering, men med en rekke funksjoner tilknyttet elektronisk publisering. Eversify Hybrid støtter både PDF- og HTML5-publisering, inkludert XML-import og Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT). Eversify Interactive er et komplett system for flerkanals publisering. Det kan integreres med eksisterende publiseringssystemer og løsninger for fargeadministrasjon. Eversify Interactive har en egen løsning for innholdsadministrasjon, men kan også integreres med Digital Asset Management (DAM)-løsninger fra tredjeparter. Systemet har kraftige funksjoner for XML-import, og drar full nytte av XML-baserte metadata, elementer og attributter. Det har et brukervennlig grensesnitt som støtter teambaserte prosesser, med kraftige søkefunksjoner og en kraftig versjonskontroll. Eversify Interactive støtter også prosjektplanlegging (tidsplanlegging) og godkjenninger. Det kan knyttes til flere av de mest populære sosiale mediene, og støtter kommentering på artikler. Systemet har funksjonsrik støtte for annonsebehandling, samt koblinger til eksterne annonsetjenere fra tredjeparter. Med Eversify Interactive kan du administrere kampanjer internt via mål og statistikk, men du kan også koble det til Google Analytics hvis du ønsker.

Utgivere kan velge hvilke artikler som skal være tilgjengelige som gratis smakebiter, med koblinger til interne annonser som tilbyr prøveperioder osv. Eversify Interactive kan strømlinjeforme innhold for visning på både nettsider og i egne apper for smarttelefoner, og har støtte for både Apple iOS og Android. De aktuelle appene kan vurderes av brukerne, slik at du kan se hvor fornøyde (eller misfornøyde) sluttbrukerne er. Dette er en liten, men viktig del av kvalitetskontrollen som støtter kontinuerlig forbedring av produktet. Appene støtter nedlasting av flere artikler og/eller hele publikasjonen for lesing uten tilkobling. Eversify Interactive støtter også rulling av ePaper for brukere som foretrekker denne leseopplevelsen. Leseren kan selvfølgelig søke i nedlastede artikler og utgaver, og lagre bokmerker.

eversify3

Eversify tilbys som en skybasert tjeneste der du betaler for bruken din, også kalt en Programvare som en tjeneste-løsning (SAAS – Software As A Service). Med Eversify er du godt utrustet til å dra nytte av alle de fire hovedpunktene for elektronisk publisering. I tillegg kan du tjene penger i løpet av prosessen.

Referanser
Nielsen Norman Group, iPad App and Website Usability, 2011.
Econsultancy, Succeeding in the Omnichannel Age, 2016.
Reuters Institute, Reuters Institute Digital News Report 2016, 2016.

Om forfatteren
Paul Lindström begynte å jobbe i grafisk produksjonsindustri i 1980, først som produksjonssjef og eier av et trykkeriselskap, og senere som utvikler av digitale utskriftsløsninger for variable data. Paul startet i jobben som teknisk redaktør i 1993, og har hatt denne stillingen hos Digital Dots siden 2006 (han er også en av grunnleggerne og administrerende direktør). I tillegg har han hatt en deltidsstilling som foreleser for instituttene for grafisk produksjon på Malmö Högskola og Københavns Universitet, der han underviste i kurs om digital bildebehandling, farge- og kvalitetsbehandling, optimalisering av arbeidsflyter osv. Paul har siden 2008 vært en UKAS-godkjent revisor for ISO 9001- og ISO 12647-sertifiseringene. Han er utnevnt som internasjonal ekspert for ISO TC130, den tekniske komiteen som har ansvaret for å opprette ISO-standarder for grafisk produksjon og trykk- og publikasjonsproduksjon.

Les videre

Smarte fabrikker trenger smart service

Müller Martini innså tidlig at en smart fabrikk, utformet for produktivitet også trenger en innovativ servicetilnærming. Tiden er ute for den gamle filosofien med at ting går i stykker og så skal de repareres. På Drupa demonstrerer de den modulære programvaren MMServices.
PI-2402-drupa_MMServices_1

Unge voksne mest interessert i bærekraftig emballasje

I følge plastemballasjegiganten ALPLAs "2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey", prioriterer yngre kjøpere (18-34 år) bærekraftig emballasje til det punktet at de er villige til å bruke mer, reise videre og gjøre andre ekstra anstrengelser for å sikre at kjøpene deres inkluderer miljøvennlig emballasje.
alplax

Gelato lanserer arbeidsflyt-programvare

I forbindelse med Drupa benytter den norske trykkeri- og logistikkgiganten Gelato anledningen til å lansere Gelato Connect, en intuitiv programvare for trykkproduksjon der hele arbeidsflyten kan styres fra én enkelt plattform.
Gelato Henrik

Fem måter KI transformerer trykkproduksjon på

KI vil endre grafisk trykkproduksjon. Sander Sondaal, Director of Commercial Print Sales hos Ricoh Graphic Communications, lister opp fem måter det vil skje på.
FotoJet-52

Siste nytt

Smarte fabrikker trenger smart service

Müller Martini innså tidlig at en smart fabrikk, utformet for produktivitet også trenger en innovativ servicetilnærming. Tiden er ute for den gamle filosofien med at ting går i stykker og så skal de repareres. På Drupa demonstrerer de den modulære programvaren MMServices.
PI-2402-drupa_MMServices_1

Epson vil endre spillereglene for de små produsenter

Under temaet "Presis, kompakt og energisparende" lanserer Epson sine Drupa-planer.
Det er flere spennende nyheter å se frem til.
Epson_Drupa

Unge voksne mest interessert i bærekraftig emballasje

I følge plastemballasjegiganten ALPLAs "2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey", prioriterer yngre kjøpere (18-34 år) bærekraftig emballasje til det punktet at de er villige til å bruke mer, reise videre og gjøre andre ekstra anstrengelser for å sikre at kjøpene deres inkluderer miljøvennlig emballasje.
alplax

Gelato lanserer arbeidsflyt-programvare

I forbindelse med Drupa benytter den norske trykkeri- og logistikkgiganten Gelato anledningen til å lansere Gelato Connect, en intuitiv programvare for trykkproduksjon der hele arbeidsflyten kan styres fra én enkelt plattform.
Gelato Henrik