Reproflex utmerker seg

Reproflex Scandinavia i Kolding, Danmark lager blant annet digitalt freamstilte trykkplater til emballasjeindustrien, såvel offset- flexo som dyptrykk.

Den 17 mai ble de Flint Flexo Expert-sertifiserte. De oppnådde sertifiseringen som ett av seks foretak – og med høyeste score.
Ingen av de seks andre sertifiserte kommer fra Norden, så Reproflex Scandinavia utmerker seg dermed som det første foretaket i Norden som oppnår denne sertifiseringen.

– Vi er også det første selskapet i verden som har alle de tre anerkjente sertifiseringene i bransjen: Esko HD, Kodak Flexcel NX og Flint Flexo Expert sertifisering, hevdes det fra selskapet.
Flint Flexo Expert sertifiseringen er ifølge pressemeldingen den mest krevende og dyptgående som finnes på markedet. Det tar minst seks måneder for å gjennomgå prosessen. Det stilles også store krav til både utstyr og arbeidsrutiner. Sertifiseringen består av tre trinn: Undersøkelse og kontroll av utstyr og arbeidsflyt, gjennomføring og dokumentasjon samt den avsluttende granskningen som utføres av Flint Group.

– Utover dette har vi dessuten utviklet et detaljert logg-system, som gir full dokumentasjon og sporbarhet i vår produksjon. Reproflex Scandinavia er nå sertifiserte for de nærmeste to årene, og våre kunder kan forvente seg enhetlige trykkplater i høyeste kvalitet, forteller de i Kolding.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Horizon møter utfordringene innen den digitale transformasjonen

Omstrukturering i ledelsen hos Horizon skal gjøre ferdiggjøringsfirmaet i stand til å møte utfordringene ved den digitale forandringen innen trykkeribransjen. Økende krav til ytelsen av produkter, service og levering av individuelle kundeløsninger står i fokus for videreutviklingen av selskapet.

Publisert av: