Dramatisk utvikling for norske aviser

Medietilsynet slår fast i en ny rapport at til tross for at avisene kuttet over 750 millioner kroner i kostnader, ble lønnsomheten til avisene svekket fra 2015 til 2016. Driftsinntektene falt med over 950 millioner kroner, noe som førte til en nedgang i avisenes samlede driftsresultat med over 190 millioner kroner. Driftsresultatet før produksjonstilskudd endte på litt over 480 millioner kroner.

Fall i annonseinntekter
Selv om 153 av 220 aviser melder om overskudd før skatt, er det liten tvil om at avishusene nå blir tynget av fallet i annonseinntektene. Til sammenlikning gikk 170 av 220 aviser med overskudd i 2015. De siste fem årene har avishusene mistet nær 2,7 milliarder kroner, eller 35,3 prosent av reklameinntektene. I 2016 var det for første gang stor nedgang i reklameinntektene for alle typer aviser. Det siste året ble reklameinntektene i avishusene reduserte med 1 043 millioner kroner, fra 5 937 millioner kroner i 2015 til 4 894 millioner i 2016. Nedgangen skyldes i all hovedsak reduserte inntekter fra salg av annonseplass i papirutgavene. Tidligere år har reklameinntektene fra digitale publikasjonar økt markant og har til en viss grad kompensert for bortfallet av reklameinntekter fra papirutgavene. I 2016 var det slutt på det.

Papir fortsatt viktig
Fra 2015 til 2016 falt reklameinntektene fra avishusenes nettutgaver med 182 millioner kroner til 1 507 millioner kroner. Men selv om de digitale annonseinntektenes del av de totale annonseinntektene øker for alle typer aviser, kommer annonseinntektene stort sett fra papirutgavene.

– For å sikre driftsgrunnlaget til avisene, vil det i mange år fremover bli viktig å dempe fallet i annonseinntektene fra papirutgavene. Å sørge for at papiravisene er attraktive for annonsørene, vil kunne bli like viktig som å øke de digitale opplagsinntektene, heter det i rapporten.

Opplagsfall = økte priser
Fra 2012 til 2016 gikk de samlede opplagsinntektene ned med 0,1 prosent, mens opplaget gikk ned med 12,8 prosent. Det betyr at avishusene klarer å kompensere for fallet i opplag med økte priser. De samlede opplagsinntektene til avishusene var på 6 357 millioner kroner i 2016, fordelt på 4 649 millioner kroner i abonnementsinntekter og 1 708 millionar kroner i løssalgsinntekter. Totalt økte opplagsinntektene med 51 millioner kroner, eller 0,8 prosent, fra 2015 til 2016. Abonnementsinntektene økte med 244 millioner kroner, eller 5,5 prosent fra 2015 og 2016, mens løssalgsinntektene falt med 193 millionar kroner, eller 10,1 prosent.

Kjøpe digitale nyheter
I løpet av det siste året har mange aviser etablert betalingsløsninger som gjer det enklere å kjøpe nyheter på digitale plattformer. Samtidig har det kommet mange positive meldinger om betalingsvilje for digitalt innhold. De rene digitale opplagsinntektene til avisene økte med 31,3 prosent fra 2015 til 2016. Hovedtyngden av opplagsinntektene, 89 prosent, kommer likevel
fremdeles fra salg av papirutgaver og salg av komplett-abonnement.

Kilde: ØKONOMIEN I NORSKE MEDIEVERKSEMDER 2012–2016: DELRAPPORT 1: ØKONOMIEN I AVISHUSA

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Horizon møter utfordringene innen den digitale transformasjonen

Omstrukturering i ledelsen hos Horizon skal gjøre ferdiggjøringsfirmaet i stand til å møte utfordringene ved den digitale forandringen innen trykkeribransjen. Økende krav til ytelsen av produkter, service og levering av individuelle kundeløsninger står i fokus for videreutviklingen av selskapet.

Publisert av: